HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Samtykke og/eller lovlig grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger (Consent Norwegian)

Samtykke og/eller lovlig grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger

Sist oppdatert august 2022

Denne applikasjonsplattformen (“Platform”) drives av Modern Hire Inc. (“Modern Hire“vi vår”)for å lette gjennomføringen av prosesser før ansettelse er gitt til våre kunder (dvs. arbeidsgivere) (uten forskjell, “klient” eller “arbeidsgiver“)som en del av våre «tjenester».Vår plattform og tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, vurderinger før ansettelse, digitale/virtuelle intervjuer, planlegging og/eller andre forhåndsansettelsesopplevelser for jobbsøkere, kandidater og/eller jobbsøkere (sammen “Kandidat(er)” eller “deg“) ved å sette dem i kontakt med rekrutterere, ansettelsesledere og/eller ytterligere intervjuere (samlet kalt “Rekrutterere“).Vår plattform og tjenester gjør arbeidsgivers prosesser før ansettelse enklere, men Modern Hire deltar ikke og tar ikke beslutninger med hensyn til kandidatintervjuet, vurderingen, evalueringen, utvelgelsen eller ansettelsesprosessen.Personer som har tilgang til og bruker plattformen eller tjenestene, inkludert kandidater, rekrutterere og arbeidsgivere, kan bli referert til her samlet som “brukere“.

 

Den ansvarlige enheten for eventuelle personopplysninger (som det er definert nedenfor) som er behandlet (som det er definert nedenfor) under bruken av plattformen og tjenestene for både kandidater og rekrutterere er enheten som kandidaten sendte inn en arbeidssøknad til som spesifisert i den respektive stillingsannonsen eller gjennom enheten som ga kandidaten eller rekruttereren tilgang til plattformen (dvs. vår klient /Arbeidsgiver og “databehandlingsansvarlig“). Vi samler inn, bruker og overfører (samlet “Behandling”) personopplysningene som “databehandler” etter anvisning fra behandlingsansvarlig.

 

Vi behandler personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen vår og gjeldende databeskyttelseslover, inkludert som aktuelt og for eksempel den generelle databeskyttelsesforordningen (for brukere i EU), den australske personvernloven (for brukere i Australia), California Consumer Protection Act (for brukere i California). Detaljer angående de spesifikke rettighetene du har under gjeldende databeskyttelseslover er ytterligere spesifisert i vår personvernerklæring og de tilhørende landspesifikke lovtilleggene. I henhold til gjeldende databeskyttelseslover kan du bli pålagt å samtykke til viss bruk av personopplysninger og i noen tilfeller den dataansvarlige(dvs. vår klient) og databehandleren (dvs. Modern Hire) kan ha et lovlig grunnlag for å bruke dine personopplysninger uten behov for uttrykkelig samtykke.

 

Ved bruk av vår plattform og tjenestene, alle personopplysninger gitt av eller samlet inn fra deg som bruker, som kan inkludere dine svar på digitale/virtuelle intervjuer og/eller vurderinger samlet inn via video- og/eller lydopptak,SMS-tekstmeldinger og/eller spørsmålssvar, og som kan være flervalgs- eller tekstbaserte (samlet “Personopplysninger“) vil bli behandlet og digitalt lagret i samsvar med våre retningslinjer for dataoppbevaring og vår personvernerklæring, samt enhver gjeldende klients personvernpolicy.

 

Det er viktig å merke seg at eventuelle opptak (dvs. video og/eller lyd)som du leverer gjennom våre tjenester, vil IKKE bli brukt til identifikasjonsformål (dvs. de blir ikke digitalt analysert eller behandlet til stemmeavtrykk eller ansiktsgjenkjenningsfiler).Med andre ord, verken plattformen eller tjenestene som brukes til å analysere dine ansiktstrekk, ansiktsuttrykk, øyebevegelser eller tonefall til noe formål, inkludert for identifikasjon, og Modern Hire anser derfor ikke disse opptakene som biometriske data som definert. i eller underlagt forskrifter om beskyttelse av biometrisk informasjon. Det er mulig at vi konverterer de rå personopplysningene fra opptakene til tekstformat med det formål å tilby tjenestene. Vår klient som behandlingsansvarlig vil ha tilgang til personopplysningene.

 

Vår overholdelse av gjeldende databeskyttelseslover inkluderer overholdelse som kreves i forbindelse med behandlingen av slike opptak.I tilfelle opptakene anses å være dekket av biometriske lover eller andre gjeldende lover om databeskyttelse(selv om informasjonen ikke brukes til identifikasjonsformål), da vil du som bruker ha følgende rettigheter: rett til å vite at slike opptak blir samlet inn og lagret etter behov for å transkribere og evaluere svarene dine; at opptakene vil bli slettet i samsvar med våre vanlige retningslinjer for datalagring og etter behov for å overholde gjeldende databeskyttelseslover;og at din bruk av vår plattform eller tjenester, som inkluderer innsamling via video- og/eller lydopptak, er din bekreftelse som bruker på mottak av informasjon om innsamlingen og bruken av opptakene som beskrevet her.For ytterligere detaljer om , se vår personvernerklæring og de tilhørende landsspesifikke juridiske tilleggene(f.eks. Illinois Biometric Information Protection Act)

 

Dine personopplysninger kan inkludere data som fornavn, etternavn, e-postadresse og/eller mobiltelefonnummer. Tjenestene våre krever ingen sensitiv informasjon, slik det er definert i gjeldende lover om databeskyttelse (f.eks. rase, etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro, etc.).  Vi samler vanligvis inn personopplysninger direkte fra deg som bruker, som kan inkludere sensitive data, for eksempel kan et videoopptak gjenspeile informasjon som kjønn, rase eller etnisitet kan utledes fra, men vi bruker ikke slike data til formålene med Tjenestene våre. Vi behandler personopplysninger etter behov for å kunne tilby våre tjenester til våre kunder. Dine personlige data (inkludert eventuelle sensitive opplysninger) vil bli behandlet i samsvar med vår personvernerklæring, inkludert de tilhørende landspesifikke lovtilleggene.

 

Avhengig av hvilke databeskyttelseslover som gjelder for deg som bruker (for mer informasjon, se vår personvernerklæring og tilhørende landspesifikke lovtillegg), du oppga en e-postadresse til oss enten i en forespørsel om informasjon, for å utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger, eller for et annet formål vil utgjøre ditt valg på opt-in-basis der det var påkrevd i henhold til gjeldende databeskyttelseslover (som Canadas anti-spam-lovgivning), slik at vi kan kommunisere med deg via e-post. Du kan velge å stoppe ytterligere e-postkommunikasjon fra oss når som helst.

 

Vi kan også velge å bruke kunstig intelligens og/eller automatisert beslutningstaking for å evaluere dine personopplysninger. Når den brukes, tar den automatiske beslutningstakingen og/eller den kunstige intelligensen ikke den endelige avgjørelsen basert på svarene dine, men gir snarere en poengsum eller en anbefalt poengsum, som vår klients ansettelsesteam deretter kan bruke i den endelige vurderingen av din svar. Vår plattform og tjenester gjør arbeidsgivers prosesser før ansettelse enklere, men Modern Hire deltar ikke i eller tar på annen måte noen beslutninger angående kandidatintervjuet, vurderingen, evalueringen, utvelgelsen eller ansettelsesprosessen. Ytterligere detaljer om bruk av kunstig intelligens er beskrevet i”Hvordan brukes kunstig intelligens for å redusere skjevhet i ansettelsesprosessen?”samtykkeskjema, som vil vises før den delen av plattformen som vil bruke en slik beslutningsprosess.

 

Som det er beskrevet i vår personvernerklæring, bruker vi visse tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert vår datavertsleverandør (“DHP”) som underbehandler. Vi kan også utlevere personopplysninger til andre tredjeparts tjenesteleverandører, slik det er beskrevet i vår personvernerklæring. Det er mulig at våre DHPs datasentre og våre andre tredjeparts tjenesteleverandører kan være i et annet land enn der du bor.I slike tilfeller, vår klient (dvs. den dataansvarlige) og Modern Hire vil iverksette tiltak for å sikre at det er et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse for å overholde gjeldende databeskyttelseslover(f.eks. er EUs standardkontraktklausuler under GDPR en av måtene å gjøre det på).

 

Du har alltid rett til å samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, og du kan gjøre det ved å kontakte oss på  . Etter at vi har mottatt en forespørsel om tilbakekall av samtykke, vil vi umiddelbart kontakte behandlingsansvarlig, og hvis den er godkjent av behandlingsansvarlig, vil dine personopplysninger bli slettet som forespurt med mindre oppbevaring er påkrevd ved lov eller våre krav til oppbevaring av journaler som angitt i våre standard retningslinjer for dataoppbevaring. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan slette dine personopplysninger, informerer enten Modern Hire eller datakontrolløren deg som bruker om årsakene til denne oppbevaringen.

 

Hvis du ikke samtykker eller tilbakekaller ditt samtykke for at vi skal behandle dine personopplysninger, det er mulig at du ikke får full bruk av plattformen og/eller full nytte av tjenestene våre. Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan du som bruker kan be om tilgang og om nødvendig foreta korrigeringer av dine data, hvordan brukere kan klage på brudd på gjeldende databeskyttelseslover og hvordan vi (eller vår klient som dataansvarlig)vil behandle slike klager. Ytterligere individuelle rettigheter du som bruker kan ha under gjeldende databeskyttelseslover er også beskrevet i vår personvernerklæring og de tilhørende landspesifikke lovtilleggene. Du er velkommen til å kontakte oss på   hvis du har flere spørsmål angående dette samtykket.

 

Vi tar forholdsregler for å sikre best mulig beskyttelse av dine personopplysninger. Alle personopplysninger som behandles i forbindelse med å levere våre tjenester er beskyttet mot uautorisert tilgang og manipulasjon ved bruk av passende tekniske og organisatoriske tiltak og i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

 

Ved å klikke GODKJENNER her nedenfor, bekrefter du:Jeg gir herved mitt samtykke til Modern Hires angående behandlingen av mine personopplysninger, inkludert, uten begrensning, sensitive data eller bruk av opptak, bruk av kunstig intelligens eller automatisert beslutningstaking, og retten til å kommunisere med meg som bruker via elektronisk post hvis jeg oppgir e-postadressen min, for de forskjellige formålene beskrevet ovenfor og som er nærmere spesifisert i Modern Hire-personvernerklæringen og tilhørende landspesifikke lovtillegg for at jeg som bruker skal få tilgang til og bruke Modern Hire-plattformen og -tjenestene.

 

Live link pls

 

Note to Tech – Live link pls