HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Privacyverklaring (Privacy Dutch)

Pri vacyverklaring

Laatst bijgewerkt in augustus 2022

 

Who We Are

Collection and Processing of Personal Data

Modern Hire as Processor

Modern Hire as Controller

Third Parties

Purpose and Legal Basis of Processing

Relying on Our Legitimate Interests

Relying on Your Consent

Withdrawing Your Consent; Objecting to Direct Marketing

Disclosure and Sharing of Information

Retention of Information

Your Rights

Data Security

Cookies; Beacons; Tracking Technology

Additional Laws; Changes

Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”)

Changes

Country Specific Law Addenda

Transfers of Your Personal Data

Contact Information

Modern Hire, Inc.

Affiliates and Contact Information

Wie wij zijn

Welkom bij Modern Hire. Wij nemen uw privacy serieus. Deze Privacyverklaring (“Kennisgeving”) is van kracht vanaf de hierboven vermelde datum en beschrijft onze praktijken voor het verzamelen en vrijgeven van gegevens in verband met onze website en ons applicatieplatform (onze website en ons applicatieplatform worden in deze Verklaring gezamenlijk aangeduid als de “Services“). Modern Hire Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (“Modern Hire”, “wij”, “ons” en “onze”) bieden Services aan die wervingsprocessen vergemakkelijken en sollicitanten, kandidaten en/of werkzoekenden (“Kandidaat(en)”) in contact brengen met recruiters, wervingsmanagers en/of andere interviewers (“Recruiters”) die optreden namens onze klanten, de werkgevers (“Werkgevers” of “Klanten”). De kernservices van Modern Hire worden geleverd via een cloudgebaseerd applicatieplatform waarbij recruiters en kandidaten gebruik kunnen maken van onze wervingsoplossingen voor onder meer digitale/virtuele sollicitatiegesprekken, planning en wervingsbeoordelingen.

Door onze Services te gebruiken, geeft u aan dat u deze Verklaring hebt gelezen en begrepen. Voor zover vereist onder de toepasselijke wetgeving en tenzij u zich afmeldt, geeft u ons ook uw toestemming voor het verzamelen, ontvangen, opslaan, verwerken en overdragen (gezamenlijk “Verwerken” of “Verwering“) van uw Persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Verklaring .

De Services van Modern Hire vergemakkelijken de wervingsprocessen van de werkgever, maar Modern Hire neemt niet deel aan en neemt geen beslissingen met betrekking tot het sollicitatiegesprek, beoordeling, evaluatie, selectie of wervingsproces. Kandidaten, recruiters en werkgevers kunnen in deze Verklaring gezamenlijk worden aangeduid als “Gebruikers“.  Als onderdeel van onze Services verwerken wij uw gegevens die u als Gebruiker kunnen identificeren of kunnen helpen identificeren (dergelijke identificeerbare persoonlijke gegevens hierna “Persoonlijke gegevens“). Hoewel wij persoonlijke gegevens gebruiken voor deze verklaring, moet u er rekening mee houden dat persoonlijke gegevens, persoonlijke informatie of persoonlijk identificeerbare informatie allemaal worden gebruikt, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. Deze Verklaring beschrijft de soorten Persoonslijke gegevens en de doeleinden waarvoor wij ze Verwerken.

Modern Hire heeft haar hoofdkantoor in de Verenigde Staten en heeft filialen, klanten en externe serviceproviders over de hele wereld. Ons primaire adres en de locaties van onze gelieerde ondernemingen vindt u aan het einde van deze Verklaring.

Deze Verklaring beschrijft hoe wij uw Persoonlijke gegevens zullen gebruiken wanneer u onze Services gebruikt, onze websites bezoekt en onze sociale-mediapagina’s opent. Het beschrijft ook uw rechten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens. Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, vindt u in het gedeelte ‘Uw rechten’ hieronder.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

Afhankelijk van hoe wij uw Persoonlijke gegevens ontvangen en voor welke doeleinden u of de Werkgever deze verstrekt, kunnen wij de rol van gegevensbeheerder (“Gegevensbeheerder“) vervullen die de doeleinden en middelen voor het Verwerken van uw Persoonlijke gegevens bepaalt, of wij kunnen in de rol van een gegevensverwerker (“Verwerker“) die uw persoonlijke gegevens verwerkt namens onze klanten (dwz de Gegevensbeheerders). Wij verwachten dat wij meestal de rol van Verwerker zullen vervullen met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens.

Modern Hire als Verwerker

Modern Hire’s bedrijfsactiviteit is gebaseerd op haar rol als Verwerker van Persoonlijke gegevens door het gebruik van onze Diensten. Dit betekent dat wij handelen namens onze klanten (dwz Werkgevers) en uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van hun instructies. Onze klanten zijn doorgaans de verwerkingsbeheerders van de persoonlijke gegevens die we verwerken. Als Verwerkingsbeheerder bepaalt onze Klant de doeleinden waarvoor Persoonlijke gegevens die via onze Diensten zijn verkregen, worden verwerkt, en de Klant heeft de verplichting om de rechtsgrondslag te bepalen die onze Verwerking toestaat. De privacyverklaringen van onze klant kunnen meer details bevatten over hun activiteiten. Afhankelijk van het rechtsgebied waarin wij actief zijn, kunnen de termen “Verwerker” en “Gegevensbeheerder” verschillende aanduidingen hebben, maar de concepten achter de terminologie zijn consistent. Zo kan een Verwerker op grond van bepaalde regelgeving worden aangeduid als een “serviceprovider” of andere terminologie en kan een Gegevensbeheerder worden aangeduid als een “bedrijf” of andere terminologie. Voor de eenvoud gebruiken wij in deze Verklaring de termen Verwerker/Gegevensbeheerder.

Modern Hire verwerkt geen gevoelige gegevens, zoals gezondheidsinformatie, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, burgerservicenummers, geboortedatum, rijbewijsnummers en/of financiële informatie, en onze Services zijn niet bedoeld om dit type gegevens op te slaan. Modern Hire kan incidenteel informatie verwerken met betrekking tot het geslacht, ras of etniciteit van een Gebruiker als deze kenmerken zijn vastgelegd of kunnen worden afgeleid via video, maar dergelijke kenmerken spelen geen rol in de manier waarop onze Services worden geleverd. Bovendien analyseren of meten onze Services gelaatstrekken, gezichtsuitdrukkingen, oogbewegingen of stemgeluid voor geen enkel doel, inclusief identificatie. U kunt ook informatie uploaden naar onze Services die gevoelige gegevens kan bevatten; wij verwachten niet dat wij deze gevoelige gegevens moeten verwerken als onderdeel van onze Services.

Als u ervoor kiest om informatie te verstrekken die is verkregen via een opname (dwz video of spraak), gebruiken wij dergelijke opnamen niet voor identificatiedoeleinden (dwz ze worden niet digitaal geanalyseerd of verwerkt tot spraakafdrukken of gezichtsherkenningsbestanden) dus beschouw deze opnames daarom niet als biometrische gegevens zoals gedefinieerd in of onderworpen aan bepaalde wetten. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens echter als vertrouwelijk, zelfs als deze niet voldoen aan de definitie onder de toepasselijke wetgeving voor aanvullende verplichtingen op het gebied van gegevensprivacy. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen met vragen over uw Persoonlijke gegevens en onze Verwerking daarvan via de onderstaande contactgegevens.

Modern Hire als Gegevensbeheerder

Naast de Services die wij aan onze Klanten leveren, treden wij op als Gegevensbeheerder wanneer u onze Website bezoekt of interactie heeft met onze sociale-mediapagina’s. Wanneer dit gebeurt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Gebruiker- en browserinformatie
 • Pagina’s die u bezoekt

Als u een demo aanvraagt voor onze Services, dan verzamelen wij ook het volgende:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Afdeling
 • Bedrijfsnaam en informatie over uw bedrijf

Modern Hire kan ook niet-persoonlijke en/of anonieme gegevens verzamelen waarvoor wij ons het recht voorbehouden om deze voor elk doel te gebruiken, inclusief op een geaggregeerde manier. Wij kunnen bijvoorbeeld systeemgerelateerde gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt voor systeembeheer, om problemen te diagnosticeren, bezoekerspatronen te bewaken, te bepalen welke Services het meest worden gebruikt en om het gebruik van de site te evalueren. Wanneer gegevens worden geanonimiseerd of geanonimiseerd, zijn ze niet langer identificeerbaar voor u en zijn ze niet langer Persoonlijke gegevens.

Derden

Wanneer u toegang krijgt tot onze Services via co-branded websites of gelinkte webpagina’s (al dan niet via een Werkgever), zullen uw Persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt aan Modern Hire en/of de relevante Werkgever, indien van toepassing. In dat geval is het gebruik van dergelijke Persoonlijke gegevens door de Werkgever onderworpen aan het privacybeleid van die Klant, en Modern Hire is niet verantwoordelijk voor noch onderworpen aan het beleid van die Klant met betrekking tot hun gebruik van de Persoonlijke gegevens. Daarom adviseert Modern Hire om het privacybeleid en de praktijken van elke relevante werkgever en andere derde partij te lezen voordat u persoonlijke gegevens aan hen verstrekt.

Onze Services kunnen links naar sites van derden bevatten. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak en Modern Hire is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid, de praktijken of de inhoud van sites die eigendom zijn van anderen en waarnaar u mogelijk linkt of waarnaar vanuit de Services wordt doorgelinkt. Wij adviseren u het privacybeleid en de algemene voorwaarden van die sites te lezen, zodat u begrijpt hoe die sites uw gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Deze Verklaring is uitsluitend van toepassing op de informatie die wij via onze Services verzamelen.

Doel en rechtsgrond van de verwerking

Modern Hire verzamelt gebruikersgegevens om de volgende Services te leveren:

Om een contract na te komen, of werkzaamheden uit te voeren in het kader van een contract. Dit is relevant wanneer u contact met ons opneemt om Services te ontvangen. Dit bevat:

 • Accounts openen.
 • Uw identiteit verifiëren.
 • Met u te communiceren.
 • Klantenservice verlenen.

Vertrouwen op onze legitieme belangen

Wij hebben afwegingstests uitgevoerd voor alle verwerkingen van persoonlijke gegevens die wij uitvoeren op basis van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van onze klanten, die wij hieronder hebben beschrijven. U kunt informatie over al onze afwegingstests opvragen door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Zoals vereist door Modern Hire voor onze bedrijfsvoering en onze legitieme belangen na te streven, in het bijzonder:

 • Het verzenden van informatie waarvan Modern Hire denkt dat gebruikers dit nuttig kunnen vinden.
 • Van tijd tot tijd contact opnemen met Gebruikers voor application research-doeleinden.
 • Het aanpassen van de Services.
 • Bewaking van het gebruik van onze websites en online Services en het verbeteren van onze producten.
 • Het leveren van producten en diensten die u hebt aangevraagd.
 • Reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons kunt sturen.
 • Gebruik van Persoonlijke gegevens indien nodig in verband met juridische claims, naleving, regelgevende en onderzoeksdoeleinden en zoals vereist door de wet.

Vertrouwen op uw toestemming

Wanneer u ons toestemming geeft:

 • Wij sturen u direct marketing met betrekking tot onze relevante producten en Services, of andere producten en Services die door ons, onze gelieerde ondernemingen en zorgvuldig geselecteerde partners worden geleverd.
 • Wij plaatsen cookies en gebruiken soortgelijke technologieën op basis van onderstaande paragraaf “Cookies, Beacons; Tracking Technology” en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer die technologieën worden gebruikt.
 • Bij andere situaties waar wij u om toestemming vragen, zullen wij uitleggen waarom wij uw Persoonlijke gegevens gebruiken.

Voor doeleinden die wettelijk vereist zijn:

 • Wij behouden ons het recht voor om uw Persoonlijke gegevens indien nodig te gebruiken bij verzoeken van de overheid of wetshandhavingsinstanties die een onderzoek uitvoeren.

Uw toestemming intrekken; Bezwaar maken tegen direct marketing

Ongeacht waarvoor wij uw toestemming vragen, hebt u altijd het recht om die toestemming weer in te trekken. Houd er rekening mee dat een dergelijke intrekking zal worden gehonoreerd voor toekomstig of voortgezet gebruik, hoewel wij mogelijk andere rechtsgronden hebben voor het verwerken en/of bewaren van uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden, zoals hierboven uiteengezet. In sommige gevallen kunnen wij ervoor kiezen om u direct marketing te sturen zonder uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer wij ons baseren op onze legitieme belangen. U hebt te allen tijde het recht om u af te melden voor direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in de communicatie te volgen wanneer dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Openbaarmaking en delen van gegevens

Indien wettelijk toegestaan en tenzij u ervoor heeft gekozen om u af te melden, kunnen wij uw Persoonlijke gegevens delen met aan Modern Hire gelieerde groepsmaatschappijen voor marketing, communicatie en het faciliteren van onze Services.

Modern Hire deelt uw Persoonlijke gegevens op de volgende manieren:

 • Als u een Kandidaat bent – met de Werkgever en de Recruiter.
 • Als u een Recruiter bent – bij de Werkgever.
 • Als u een Werkgever bent – bij de Recruiter, om onze Services te verlenen.

Persoonlijke gegevens worden ook gedeeld met bepaalde externe serviceproviders, die de gegevens namens Modern Hire zullen verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden. In het bijzonder maken wij gebruik van bepaalde externe serviceproviders voor onder andere websitehosting, onderhoud en audio/visuele verwerking.

Wanneer wij dergelijke externe serviceproviders namens ons inschakelen, zorgen wij ervoor dat wij passende overeenkomsten hebben om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Modern Hire kan ook persoonlijke gegevens bekendmaken en/of anonieme gegevens samenvoegen voor bedrijven, afdelingen en eenheden die zijn gelieerd aan Modern Hire.

Als een bedrijfsonderdeel van Modern Hire of het gehele bedrijf, of een aanzienlijk deel daarvan, wordt overgenomen of overgedragen, hetzij door fusie, consolidatie of aankoop van een aanzienlijk deel van de activa, kan Modern Hire uw Persoonlijke gegevens bekendmaken en overdragen aan de overnemende entiteit. Modern Hire kan uw Persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken wanneer wij, te goeder trouw en naar eigen goeddunken, van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om (a) de algemene voorwaarden van de Services af te dwingen of toe te passen; (b) voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten; (c) de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers of andere derden te beschermen; of (d) een misdrijf te voorkomen of de nationale veiligheid te beschermen. Modern Hire kan ook naar eigen goeddunken anonieme en/of geaggregeerde gegevens gebruiken en/of delen met onder meer klanten, zakenpartners, externe dienstverleners, adverteerders, investeerders, potentiële kopers en andere derden.

Bewaren van gegevens

Modern Hire bewaart uw Persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden Verwerkt te vervullen, ongeacht of dit doel is gespecificeerd in een contract of zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Bij het optreden als Verwerker wordt de Verwerking van Persoonlijke gegevens met betrekking tot Kandidaten contractueel vastgelegd tussen Modern Hire en de Werkgever.

Wanneer wij uw registratiegegevens verwerken, doen wij dit zolang u een actieve gebruiker van onze Services bent en daarna in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens.

Wanneer wij persoonlijke verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, hebben wij het recht om dergelijke persoonsgegevens te verwerken totdat u uw toestemming intrekt of ons verzoekt te stoppen (bijvoorbeeld voor verdere marketingdoeleinden). Waar wij wettelijk verplicht of toegestaan zijn om dit te doen, houden wij ook bij dat u ons heeft gevraagd u geen direct marketing te sturen of uw persoonlijke gegevens te verwerken, zodat wij uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Uw rechten

Afhankelijk van waar u woont, heeft u mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld:

 • Het recht om geïnformeerd te worden over onze Verwerking van uw Persoonlijke gegevens;
 • Om toegang te krijgen tot een kopie van uw Persoonlijke gegevens;
 • Om een correctie van uw Persoonlijke aan te vragen;
 • Om een overdracht van uw Persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • Om onze verwerking van uw persoonlijke te beperken of er bezwaar tegen te maken; en
 • Om te verzoeken dat uw Persoonlijke gegevens worden verwijderd.

U hebt mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming, indien van toepassing.

U kunt alle rechten aanvragen die u denkt te hebben (zie ook de Addenda voor landspecifieke wetgeving) door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

Als u denkt dat er een inbreuk op uw Persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden, kunt u contact met ons opnemen of een klacht indienen bij de regelgevende instantie in het land waar u woont, werkt, of denkt dat er een inbreuk op uw Persoonlijke gegevens heeft plaatsgevonden.

Zie de onderstaande contactgegevens om contact met ons op te namen.

Wij verkopen of delen uw persoonlijke gegevens aan niemand, behalve voor zover nodig om onze Services te leveren en waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wij raden u aan om contact met ons op te nemen op het onderstaande adres om eventuele zorgen of problemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens te bespreken.

Databeveiliging

Modern Hire heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat Persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt worden of op ongeoorloofde wijze worden geopend. Waar van toepassing hebben wij gegevensbeschermingsovereenkomsten gesloten met onze klanten en externe dienstverleners om de getroffen gegevensbeschermingsmaatregelen specifieker te omschrijven. Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan SOC2 Type 2. Aanvullende informatie over beveiliging is te vinden op

Cookies; beacons; tracking-technologie

Modern Hire gebruikt “cookies”, “web beacons” en vergelijkbare technologie voor het gemak van Gebruikers en om de gebruikerservaring van de Services te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdelijk of permanent op een harde schijf wordt opgeslagen door een webpaginaserver, afhankelijk van het gebruik, waardoor wij u kunnen herkennen zonder dat u zich herhaaldelijk hoeft aan te melden bij het gebruik van de Services. Web beacons zijn grafische bestanden die zijn ontworpen om webloggegevens te verzamelen, zoals bekeken pagina’s of geopende berichten. Door te vertrouwen op cookies, web beacons en vergelijkbare technologie, kan Modern Hire mogelijk een efficiëntere Service leveren die gepersonaliseerd is voor elke gebruiker. Bovendien kunnen deze technologieën Modern Hire in staat stellen bezoekerspatronen, gebruik van Services en sessie-informatie te controleren om de Services nuttiger te maken.

Modern Hire gebruikt de volgende Cookies voor de volgende doeleinden:

Cookiecategorieën
Noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn nodig om de website te laten werken.
Analytics-cookies. Deze cookies helpen ons om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we onze Services kunnen verbeteren.

 

Functionele cookies. Deze cookies stellen ons in staat om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw taal of de regio waarin u zich bevindt) en bieden verbeterde, meer persoonlijke functies.

Aanvullende wetten; Veranderingen

Online privacybescherming voor kinderen (“COPPA”)

Wij verzamelen niet bewust of specifiek persoonlijke gegevens van gebruikers onder de 16 jaar. Wij geven gebruikers onder de 16 jaar geen toestemming om de Services te gebruiken. Laat het ons weten als u denkt dat onze Services worden gebruikt door een kind onder 13 jaar.

Wijzigingen

Modern Hire behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk moment te wijzigen. In het bijzonder, wij kunnen deze Verklaring wijzigen om veranderingen aan te geven in de manier waarop wij gegevens verzamelen, gebruiken of vrijgeven, of om wijzigingen in privacywetten, -regelgeving en/of industrienormen weer te geven. Wij adviseren Gebruikers om deze Verklaring te lezen wanneer zij de Services gebruiken. Als de wijzigingen substantieel van invloed zijn op de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Wanneer Modern Hire uw persoonlijke gegevens van het ene land naar het andere overdraagt, zorgt Modern Hire ervoor dat uw gegevens worden beschermd volgens ten minste dezelfde standaard als vereist in het land van herkomst. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een goede juridische overeenkomst is die de gegevensoverdracht regelt.  Wij nemen aanvullende specifieke stappen met betrekking tot de overdracht van Persoonlijke gegevens van het ene land naar het andere wanneer dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist; zie bijvoorbeeld de landspecifieke wetgevingsaddenda.

Landspecifieke wetgevingsaddenda

Afhankelijk van waar u woont, kunnen een of meer van de volgende addenda voor een land (en/of regio en/of staat) specifiek op u van toepassing zijn, naast de voorwaarden die zijn uiteengezet in onze privacyverklaring. Termen met een hoofdletter die niet zijn gedefinieerd in de Addenda voor landspecifieke wetgeving, hebben dezelfde betekenis als in de Privacyverklaring.

Raadpleeg de Addenda voor landspecifieke wetgeving voor aanvullende overwegingen die op u van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van het rechtsgebied waar u woont.

Addendum Verenigde Staten

Voor inwoners van Illinois

          Addendum EU/EEA

          Addendum Verenigd Koninkrijk

          Addendum Canada

          Addendum Australië

        Addendum Maleisië

Contactgegevens

Voor technische vragen kunt u contact opnemen met

Om uw rechten uit te oefenen, vragen over onze privacypraktijken of om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

E-mail:

 

Gelieerde ondernemingen en contactgegevens

VERENIGDE STATEN

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA

Tel: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EUROPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ASIA PACIFIC

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRALIË

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

VERENIGD KONINKRIJK

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANKRIJK

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com