HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Opbevaringspolitik (Retention Danish)

Opbevaringspolitik
Sidst opdateret august 2022

Modern Hire giver deres kunder og deres autoriserede brugere (f.eks. en kundes jobkandidater/-ansøgere samt en kundes teams i forbindelse med anskaffelse/rekruttering/HR) tilladelse til at bruge forskellige metoder til at formidle oplysninger til Modern Hire i henhold til Moderne Hires behov for at tilbyde deres serviceydelser til kunderne og deres brugere. Dataene omfatter muligvis digitale/virtuelle interviews og/eller vurderinger forud for ansættelse, med video og/eller stemmeoptagelser, SMS og/eller svar på spørgsmål, som muligvis kan være med flere svarmuligheder eller tekstbaseret (under ét “Data”), og de pågældende data frembringes og lagres digitalt på servere, der administreres af Modern Hire. Modern Hire beskytter de pågældende data i overensstemmelse med deres meddelelse om beskyttelse af personoplysninger,  deres kontraktlige forpligtelser over for deres kunder og gældende love.

Ansættelseslove varierer afhængigt af jurisdiktion, og kræver typisk en opbevaringsperiode på et (1) år eller to (2) år. Modern Hires normale opbevaringspolitik er at slette de ubehandlede data (heriblandt tilknyttede optagelser) to (2) år efter brugerens sidste interaktion med Modern Hires platform eller serviceydelser. I henhold til kundens anvisning kan opbevaringsplaner muligvis ændres baseret på kontrakten mellem Modern Hire og kunden. Den pågældende kontrakt forpligter begge parter til at overholde gældende love, heriblandt dem vedrørende opbevaringsperioder. Den specifikke opbevaringsperiode gældende for data er tilgængelig ved at kontakte Modern Hire på support@modernhire.com .

Bemærk venligst, at eventuelle data, som er blevet anonymiseret, ikke længere er underlagt databeskyttelseslovene, meddelelse om beskyttelse af personoplysninger eller denne opbevaringspolitik. Modern Hire forbeholder sig retten til at beholde og bruge de pågældende anonymiserede data.