HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Notificare de confidențialitate (Privacy Romanian)

Notificare de confidențialitate

Ultima actualizare August 2022

 

CINE SUNTEM

COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Modern Hire ca Persoană împuternicită

Modern Hire ca Operator

TERȚE PĂRȚI

SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII

Bazându-ne pe interesele noastre legitime.

Pe baza consimțământului dumneavoastră

Retragerea consimțământului, refuzarea marketingului direct

DIVULGAREA ȘI PARTAJAREA INFORMAȚIILOR

PĂSTRAREA INFORMAȚIILOR

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

SECURITATEA DATELOR

Module cookie, Semnalizatoare, Tehnologie de urmărire

LEGI SUPLIMENTARE, MODIFICĂRI

Regulament privind protecția confidențialității copiilor online („COPPA”)

Modificări

Anexe la legile specifice fiecărei țări

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

INFORMAȚII DE CONTACT

Modern Hire, Inc.

Filiale și Informații de contact

 

 

Cine suntem

Bine ați venit la Modern Hire. Ne angajăm să vă protejăm confidențialitatea. Această Notificare de confidențialitate („Notificare”) intră în vigoare la data menționată mai sus și descrie practicile privind colectarea datelor și divulgarea aferente site-ului nostru de web și platformei pentru cereri de angajare (site-ul nostru de web și platforma pentru cereri de angajare sunt denumite colectiv „Servicii” în această Notificare). Modern Hire Inc. și filialele sale („Modern Hire,” „noi”, „nouă” și „al nostru”) oferă Servicii care facilitează realizarea procedurilor preliminare de angajare, care pun în legătură solicitanții de joburi, candidații și/sau pe cei care caută de lucru („Candidat/Candidați”) cu firmele de recrutare, managerii de angajări și/sau alți intervievatori („Firme de recrutare”), care acționează în numele clienților noștri, angajatorii („Angajatori” sau „Clienți”). Serviciile principale ale Modern Hire sunt livrate prin intermediul unei platforme pentru depunerea cererilor de angajare bazată pe cloud, unde Firmele de recrutare și Candidații pot profita de soluțiile noastre pre-angajare pentru interviuri digitale/virtuale, programare și evaluări preliminare angajării, printre alte funcții.

Prin utilizarea Serviciilor noastre, confirmați că ați citit și înțeles această Notificare. În măsura permisă de legile aplicabile și cu excepția cazului în care nu optați pentru, vă exprimați totodată consimțământul pentru ca noi să colectăm, să primim, să stocăm, să prelucrăm și să transferăm (acțiuni denumite colectiv „Prelucrare” sau „Proces”) Datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu această Notificare.

Serviciile prestate de Modern Hire facilitează procedurile preliminare de angajare, dar Modern Hire nu participă și nu ia decizii legate de intervievare, evaluare, selectare sau angajare. Candidații, Firmele de recrutare și Angajatorii pot fi denumiți colectiv în această Notificare drept „Utilizatori”.  Ca parte a Serviciilor noastre, noi prelucrăm datele dumneavoastră, care pot identifica sau pot fi folosite pentru a vă identifica ca utilizator (aceste date personale sunt denumite aici „Date cu caracter personal”). Când folosim Datele cu caracter personal pentru această Notificare, vă rugăm să rețineți că datele cu caracter personal, informațiile cu caracter personal sau informațiile de identificare personală sunt toate folosite în funcție de legea aplicabilă. Această Notificare descrie tipurile de Date cu caracter personal, dar și scopurile pentru care le prelucrăm.

Modern Hire are sediul în Statele Unite și are filiale, clienți și furnizori terți de servicii în întreaga lume.  Adresa noastră principală și locațiile filialelor noastre sunt menționate la sfârșitul acestei Notificări.

Această Notificare descrie modul în care folosim Datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați Serviciile noastre, vizitați paginile noastre de web și accesați paginile noastre aferente rețelelor de socializare. Ea mai descrie drepturile dumneavoastră referitoare la Datele cu caracter personal. Mai multe informații despre drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora sunt date în secțiunea „Drepturile dumneavoastră” de mai jos.

Colectarea și prelucrarea Datelor cu caracter personal

În funcție de modul în care primim Datele dumneavoastră cu caracter personal și de scopurile pentru care dumneavoastră sau Angajatorul ni le furnizează, putem juca rolul unui operator de date („Operator”), care stabilește scopurile și mijloacele pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal sau putem juca rolul unei persoane împuternicite de către operatorul de date („Persoană împuternicită”), care prelucrează Datele dumneavoastră cu caracter personal în numele Clienților noștri (adică Operatorii). Anticipăm că în majoritatea timpului, dacă nu întotdeauna, vom avea rolul unei Persoane împuternicite, în ceea ce privește Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Modern Hire ca Persoană împuternicită

Rolul Modern Hire este acela de a fi persoana împuternicită de către operatorul de date să prelucreze Datele cu caracter personal prin utilizarea Serviciilor noastre. Aceasta înseamnă că acționăm în numele Clienților noștri (adică Angajatorii) și prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal, conform instrucțiunilor date de aceștia. Clienții noștri sunt, în mod normal, Operatorii datelor personale pe care le prelucrăm. În calitate de Operator, Clientul nostru stabilește scopurile pentru sunt prelucrate Datele cu caracter personal obținute prin intermediul Serviciilor noastre, iar Clientul are obligația de a stabili temeiul legal care permite prelucrarea lor de către noi. Declarațiile de confidențialitate ale Clientului nostru pot conține detalii suplimentare privind activitățile sale. În funcție de jurisdicția în care operăm, termenii „Persoană împuternicită” și „Operator” pot avea denumiri diferite, dar conceptele din spatele lor sunt aceleași. De exemplu, o Persoană împuternicită poate fi denumită, conform unor reglementări, „furnizor de servicii” sau altfel, iar un Operator poate fi denumit „companie” sau altfel. Pentru simplificare, în această Notificare noi folosim termenii Persoană împuternicită/Operator.

Modern Hire nu intenționează să prelucreze date sensibile, cum ar fi informațiile legate de sănătate, opinii politice, credințe religioase, numere de asigurări sociale, data nașterii, numărul permisului auto și/sau informații financiare, iar Serviciile noastre nu au scopul de a stoca acest tip de date. Modern Hire poate prelucra în mod accidental informații care țin de sexul, rasa sau etnia utilizatorului, dacă aceste informații sunt capturate sau pot fi deduse din materialele video, dar aceste caracteristici nu joacă un rol în modul în care sunt prestate Serviciile noastre.  În plus, Serviciile noastre nu analizează sau măsoară trăsăturile faciale, expresiile feței, mișcările ochilor sau tonul vocii în vreun scop, inclusiv identificarea. De asemenea puteți încărca informații în Serviciile noastre care pot conține informații sensibile; nu anticipăm solicitarea de prelucrare a acestor date sensibile ca parte a Serviciilor noastre.

În cazul în care alegeți să furnizați informații care sunt obținute printr-o înregistrare (adică video sau audio), nu folosim aceste înregistrări în scopuri de identificare (adică ele nu sunt analizate sau prelucrate digital în amprente vocale sau fișiere de recunoaștere facială), așadar nu considerăm aceste înregistrări ca fiind date biometrice, astfel cum sunt definite în unele legi. Totuși, tratăm Datele dumneavoastră cu caracter personal ca fiind confidențiale, chiar dacă ele nu respectă definiția din legislația aplicabilă pentru obligațiile suplimentare privind confidențialitatea datelor. Ne puteți contacta oricând cu întrebări legate de Datele dumneavoastră cu caracter personal și de prelucrarea lor de către noi, cu ajutorul informațiilor de contact de mai jos.

Modern Hire ca Operator

Pe lângă Serviciile prestate pentru Clienții noștri, noi acționăm în calitate de Operator atunci când vizitați site-ul nostru de web sau când intrați pe paginile rețelelor noastre de socializare. Când se întâmplă aceasta, putem colecta următoarele informații:

 • Adresă IP
 • ID cookie
 • Informații legate de utilizare și browser
 • Conținuturile cu care interacționați

Dacă solicitați o demonstrație a Serviciilor noastre, atunci vom colecta și:

 • Prenume
 • Nume de familie
 • Număr telefon
 • Adresă de e-mail
 • Departament
 • Denumirea companiei și informații despre compania dumneavoastră

Modern Hire poate colecta și informații nepersonale și/sau anonime, pe care ne rezervăm dreptul de a le utiliza în orice scop, inclusiv în mod agregat. De exemplu, putem colecta informații legate de sistem pentru a fi utilizate în scopuri de administrare a sistemului, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor, pentru a monitoriza tiparele de trafic, pentru a determina ce servicii sunt utilizate cel mai frecvent și pentru a evalua utilizarea site-ului. Atunci când datele sunt anonimizate sau neidentificate, acestea nu mai sunt identificabile pentru dumneavoastră și nu mai sunt Date cu caracter personal.

Terțe părți

Când accesați Serviciile noastre prin intermediul oricăror site-uri web cu brand comun sau pagini cu linkuri (printr-un Angajator sau altfel), Datele dumneavoastră  cu caracter personal vor fi divulgate către Modern Hire și/sau Angajatorul respectiv, după caz. În acest caz, utilizarea acestor Date cu caracter personal de către Angajator va fi supusă politicii de confidențialitate a acelui Client, iar Modern Hire nu este responsabilă și nici nu se supune politicii Clientului respectiv în ceea ce privește utilizarea Datelor cu caracter personal. În consecință, Modern Hire vă încurajează să citiți politicile și practicile de confidențialitate ale oricărui Angajator și terț relevant, înainte de a-i furniza orice informații cu caracter personal.

Serviciile noastre pot conține linkuri către site-uri ale unor terțe părți. Linkurile sunt date doar pentru a vă facilita accesul, iar Modern Hire nu este responsabilă pentru politicile de confidențialitate, practicile sau conținutul site-urilor deținute de alte entități pe care le puteți conecta sau care pot fi legate de Servicii. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate și termenii și condițiile acestor site-uri, astfel încât să înțelegeți cum aceste site-uri colectează, utilizează și partajează informațiile dumneavoastră. Această Politică se aplică exclusiv informațiilor pe care le colectăm de la Serviciile noastre.

Scopul și temeiul legal al prelucrării

Modern Hire colectează informații despre Utilizatori pentru a furniza următoarele servicii:

Încheierea unui contract sau luarea unor măsuri legate de un contract. Acest lucru este relevant, dacă ne contactați pentru a beneficia de Servicii. Aceasta include:

 • Configurarea conturilor.
 • Verificarea identității dumneavoastră
 • Comunicarea cu dumneavoastră
 • Oferirea de asistență clienților

Bazându-ne pe interesele noastre legitime.

Am efectuat teste de echilibrare pentru toate prelucrările de date personale pe care le facem pe baza intereselor noastre legitime sau pe baza intereselor legitime ale Clienților noștri, pe care le-am descris mai jos. Puteți obține informații privind oricare dintre testele noastre de echilibrare, contactându-ne folosind informațiile de contact de mai jos.

Conform celor solicitate de Modern Hire pentru derularea activității noastre și urmărirea intereselor noastre legitime, în special:

 • Trimiterea informațiilor pe care Modern Hire le consideră ca fiind utile pentru Utilizatori.
 • Din când în când, contactarea Utilizatorilor în scopuri de cercetare a aplicațiilor.
 • Personalizarea serviciilor.
 • Monitorizarea utilizării site-urilor noastre web și a Serviciilor online și îmbunătățirea produselor noastre.
 • Furnizarea produselor și Serviciilor pe care le-ați solicitat.
 • Formularea de răspunsuri la comentariile sau plângerile pe care ni le-ați trimis.
 • Folosirea Datelor personale după caz, în legătură cu drepturi legale, conformitate, scopuri de reglementare și investigare și conform celor cerute prin lege.

Pe baza consimțământului dumneavoastră

Dacă ne dați consimțământul:

 • Vă vom trimite campanii de marketing direct referitoare la produsele și serviciile noastre relevante sau la alte produse și servicii oferite de noi, filialele noastre și de partenerii noștri atent selecționați.
 • Folosim module cookie și tehnologii similare în conformitate cu secțiunea de mai jos intitulată „Module cookie, Semnalizatoare, Tehnologie de urmărire” și cu informațiile oferite dumneavoastră, când sunt folosite aceste tehnologii.
 • În alte ocazii când vă vom cere consimțământul, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul pe care îl vom explica la momentul respectiv.

În scopurile prevăzute prin lege:

 • Ne rezervăm dreptul de a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal după caz, ca răspuns la solicitările venite din partea guvernului sau autorităților de aplicare a legii, care derulează o investigație.

Retragerea consimțământului, refuzarea marketingului direct

Cât timp ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră veți avea întotdeauna dreptul să-l retrageți.  Vă rugăm să rețineți că respectiva retragere va afecta toate utilizările viitoare sau continuate, deși putem avea alte motive legale pentru prelucrarea și/sau păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi cele susmenționate. În unele cazuri, putem alege să vă trimitem campanii de marketing direct, fără consimțământul dumneavoastră, de exemplu, când avem în vedere interesele noastre legitime.  Aveți dreptul de a renunța oricând la marketingul direct. Puteți face asta urmând instrucțiunile din comunicare, dacă aceasta este un mesaj electronic, sau contactându-ne cu ajutorul informațiilor de contact de mai jos.

Divulgarea și partajarea informațiilor

Atunci când legea permite și cu excepția cazului în care nu ați optat pentru, putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu companiile afiliate ale Modern Hire pentru marketing, comunicare și facilitarea Serviciilor noastre.

Modern Hire va partaja datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele moduri:

 • Dacă sunteți Candidat – cu Angajatorul și Firma de recrutare.
 • Dacă sunteți Firmă de recrutare – cu Angajatorul.
 • Dacă sunteți Angajator – cu Firma de recrutare, pentru prestarea serviciilor.

Datele personale vor mai fi partajate cu anumiți furnizori terți de servicii, care le vor prelucra în numele Modern Hire în scopul identificat mai sus. În special, folosim anumiți furnizori terți de servicii pentru găzduirea de site-uri web, mentenanță și prelucrare audio/video, printre alte scopuri.

Atunci când angajăm acești furnizori terți de servicii în numele nostru, ne asigurăm că am încheiat acorduri adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Modern Hire poate, de asemenea, dezvălui date cu caracter personal și/sau informații anonime agregate acelor companii, divizii și unități care sunt afiliate la Modern Hire.

Dacă o linie de afaceri Modern Hire sau întreaga afacere, sau o parte substanțială a acesteia, este achiziționată sau transferată, prin fuziune, consolidare sau cumpărare a unei părți substanțiale din active, Modern Hire poate dezvălui și transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către entitatea care a efectuat achiziția. Modern Hire poate, de asemenea, dezvălui Datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți atunci când credem, cu bună credință și la discreția noastră exclusivă, că o astfel de dezvăluire este în mod rezonabil necesară pentru a (a) impune sau a pune în aplicare termenii și condițiile Serviciilor; (b) respecta cerințele legale sau de reglementare; (c) proteja drepturile, bunurile sau siguranța noastră, a utilizatorilor noștri sau a altor terțe părți; sau (d) preveni o infracțiune sau a proteja securitatea națională. Modern Hire poate totodată folosi și/sau divulga informațiile anonime și/sau agregate, după cum consideră de cuviință, inclusiv către Clienți, partenerii de afaceri, furnizorii terți de servicii, agențiile de publicitate, investitori, potențialii cumpărători și alte terțe părți.

Păstrarea informațiilor

Modern Hire nu va păstra Datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, dacă scopul respectiv este specificat prin contract sau cerut prin legea sau reglementările aplicabile. Când acționează în calitate de Persoană împuternicită, prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la Candidați este stabilită printr-un contract între Modern Hire și Angajator.

Când prelucrăm datele dumneavoastră de înregistrare, facem acest lucru atât timp cât sunteți un utilizator activ al serviciilor noastre și în conformitate cu politicile noastre privind păstrarea ulterioară a evidențelor.

Când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal  în scopuri de marketing sau cu consimțământul dumneavoastră, avem dreptul de a prelucra aceste date personale până când vă retrageți consimțământul sau ne cereți să oprim această activitate (de ex. în alte scopuri de marketing) Când ni se cere sau permite prin lege să procedăm astfel, noi păstrăm și dovada faptului că ne-ați cerut să nu vă trimitem promoții de marketing direct sau să nu prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru ca noi să putem respecta dorința dumneavoastră în viitor.

Drepturile dumneavoastră

În funcție de locația în care locuiți, puteți avea anumite drepturi legate de datele dumneavoastră personale, ca de exemplu:

 • Dreptul de a fi informați despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a accesa o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a cere un transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul de a restricționa sau refuza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; și
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

De asemenea aveți dreptul de a refuza luarea automată a deciziilor, dacă este cazul.

Puteți solicita orice drepturi pe care credeți că le aveți (vezi și Anexele la legile specifice fiecărei țări), contactându-ne cu ajutorul informațiilor de contact de mai jos.

Dacă credeți că a avut loc o încălcare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta sau puteți depune o plângere la autoritatea de reglementare din țara în care locuiți, munciți sau credeți că a avut loc încălcarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să adresați solicitarea către noi, cu ajutorul informațiilor de contact de mai jos.

Noi nu vindem nimănui datele dumneavoastră cu caracter personal și nu le partajăm sau transferăm către nicio persoană, folosindu-le doar cât să putem presta serviciile și cât ne este permis prin legea aplicabilă.

Vă încurajăm să ne contactați la adresa specificată la Informațiile de contact de mai jos, pentru a discuta toate problemele sau neclaritățile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Securitatea datelor

Modern Hire a implementat măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a preveni pierderea accidentală, utilizarea sau accesarea neautorizată a datelor cu caracter personal. După caz, am încheiat Acorduri privind protecția datelor cu Clienții și furnizorii noștri terți de servicii, pentru a detalia mai precis măsurile privind protecția datelor implementate. Dețin certificarea ISO 27001 și respectăm SOC2 Tipul 2. Informații suplimentare privind implicarea noastră în materie de securitate se găsesc lahttps://modernhire.com/platform/data-security/.

Module cookie, Semnalizatoare, Tehnologie de urmărire

Modern Hire utilizează „module cookie”, „semnalizatoare web” sau tehnologii similare pentru a asigura confortul utilizatorilor și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor de folosire a Serviciilor. Un modul cookie este un fișier text mic care este înregistrat temporar sau permanent pe o unitate de disc de către un server pentru pagini de web; în funcție de utilizare, ele ne permit să vă recunoaștem, fără să fie necesar să vă autentificați în mod repetat când folosiți serviciile. Semnalizatoarele web sunt elemente grafice concepute pentru a colecta informații despre conectările la web, cum ar fi paginile vizualizate sau mesajele deschise. Bazându-se pe modulele cookie, pe semnalizatoarele web și pe tehnologii similare, Modern Hire poate oferi un serviciu mai eficient, care este mai personalizat pentru fiecare utilizator. În plus, aceste tehnologii pot permite Modern Hire să monitorizeze tiparele de trafic, utilizarea Serviciilor și informațiile despre sesiune pentru a face Serviciile mai utile.

Modern Hire folosește următoarele module cookie în scopurile de mai jos:

Categorii de module cookie
Module cookie necesare. Aceste module cookie sunt necesare pentru ca site-ul web să funcționeze.
Module cookie analitice. Aceste module cookie ne ajută să analizăm utilizarea site-ului nostru de web pentru ca noi să putem îmbunătăți serviciile noastre.

 

Module cookie de funcționalitate. Aceste module cookie ne permit să ne reamintim selecțiile pe care le-ați făcut (cum ar fi limba sau regiunea în care vă aflați) și oferă funcții mai bune și mai personale.

Legi suplimentare, modificări

Regulament privind protecția confidențialității copiilor online („COPPA”)

Nu colectăm în cunoștință de cauză sau în mod specific date cu caracter personal de la utilizatori cu vârste sub 16 ani. Nu autorizăm utilizatorii cu vârste sub 16 ani să utilizeze Serviciile. Vă rugăm să ne notificați dacă credeți că serviciile noastre sunt utilizate de un copil cu vârsta sub 13 ani.

Modificări

Modern Hire își rezervă dreptul de a modifica această Notificare în orice moment. În special, putem modifica această Notificare pentru a reflecta modificările modului în care colectăm, folosim sau divulgăm informații sau pentru a reflecta modificările legilor, reglementărilor și/sau ale standardelor din domeniu privind confidențialitatea. Încurajăm Utilizatorii să citească această Notificare atunci când accesează Serviciile. Atunci când modificările afectează substanțial modul în care gestionăm datele dumneavoastră, le vom aduce în atenția dumneavoastră.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Când Modern Hire transferă datele dumneavoastră cu caracter personal dintr-o țară în alta, Modern Hire se va asigura că informațiile dumneavoastră sunt protejate la un standard cel puțin egal cu cel impus în țara de origine. De exemplu, ne vom asigura că există un acord legal care să acopere transferul datelor.  Luăm măsuri specifice suplimentare cu privire la transferul datelor cu caracter personal dintr-o țară în alta, atunci când legea aplicabilă impune aceasta; de exemplu vezi Anexele la legile specifice fiecărei țări.

Anexe la legile specifice fiecărei țări

În funcție de locația în care locuiți, una sau mai multe dintre următoarele anexe la legile specifice țării (și/sau regiunii și/sau statului) vi se pot aplica, pe lângă clauzele stabilite în Notificarea de confidențialitate.  Cuvintele scrise cu majuscule care nu sunt definite în Anexele la legile specifice țării au aceleași înțelesuri cu cele date lor în Notificarea de confidențialitate.

Vă rugăm să citiți Anexele la legile specifice țării pentru informații suplimentare care vi se pot aplica în funcție de țara în care locuiți.

Anexă Statele Unite

Pentru locuitorii din Illinois

Pentru locuitorii din California

          Anexă UE/SEE

          Anexă Regatul Unit

          Anexă Canada

          Anexă Australia

          Anexă Malaezia

          Anexă Singapore

Informații de contact

Pentru întrebări tehnice, contactați

Pentru a vă exercita drepturile, a pune întrebări despre practicile noastre de confidențialitate sau pentru a trimite o reclamație, vă rugăm să ne contactați la:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

E-mail: privacy@modernhire.com

 

Filiale și Informații de contact

Statele Unite

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

SUA

Tel.: 877-451-1659

info@modernhire.com

Europa

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

Regiunea Asia Pacific

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

Australia

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

Regatul Unit

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

Franța

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com