HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (Privacy Danish)

Med delelse om beskyttelse af personoplysninger

Sidst opdateret august 2022

 

Hvem er vi

Indsamling og behandling af personoplysninger

Modern Hire som databehandler

Moderne Hire som dataansvarlig

Tredjeparter

Formålet med og juridisk grundlag for behandling

Afhængig af vores legitime interesser

Afhængig af dit samtykke

Tilbagetrækning af dit samtykke; Indsigelse mod direkte markedsføring

Offentliggørelse og deling af oplysninger

Opbevaring af oplysninger

Dine rettigheder

Datasikkerhed

Cookies; Beacons; Sporingsteknologi

Yderligere love; Ændringer

Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”)

Ændringer

Overførsler af dine personoplysninger

Landespecifikke tilføjelser til loven

Tilføjelse til De Forenede Stater

For beboere i Illinois

For beboere i Californien

Tilføjelse til EU/EØS

Tilføjelse til Storbritannien

Tilføjelse til Canada

Tilføjelse til Australien

Tilføjelse til Malaysia

Tilføjelse til Singapore

Kontaktoplysninger

Modern Hire, Inc.

Associerede selskaber og kontaktoplysninger

Hvem er vi

Velkommen til Modern Hire. Vi forpligter os til at beskytte dit privatliv. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (“Meddelelse“) er gældende fra den ovenstående data, og beskriver vores indsamling af data og oplysningspraksis i forbindelse med vores websted og vores ansøgningsplatform (i denne meddelelse kaldes vores websted og vores ansøgningsplatform under ét “Serviceydelserne“). Modern Hire, Inc. og deres associerede selskaber (“Modern Hire,” “os,” og “vores,”) tilbyder serviceydelser, der letter fuldendelse af processerne forud for ansættelse ved at sætte jobansøgere, kandidater og/eller arbejdssøgende (“Kandidat(er)“) i forbindelse med rekrutteringskonsulenter, personaleledelse og/eller andre interviewere (“Rekrutteringskonsulenter“), som handler på vores kunders vegne (“Arbejdsgivere” eller “Kunder“). Modern Hires primære serviceydelser leveres gennem en skybaseret applikationsplatform, hvor rekrutteringskonsulenter og kandidater blandt andre funktioner kan udnytte vores løsninger forud for ansættelse til digitale/virtuelle interviews, planlægning og vurderinger forud for ansættelse.

Når du bruger vores serviceydelser tilkendegiver du, at du har læst og forstået denne meddelelse. I den grad den gældende lovgivning kræver det, og med mindre du fravælger det, giver du os desuden dit samtykke til at indsamle, modtage, lagre, behandler og overføre (under ét “Behandling” eller “Behandle“) dine personoplysninger i henhold til denne meddelelse.

Modern Hires serviceydelser letter arbejdsgiverens processer forud for ansættelse, men Modern Hire deltager ikke i eller træffer beslutninger på anden måde med hensyn til interviewet, vurdering, evaluering, valg eller ansættelsesproces. Kandidater, rekrutteringskonsulenter og arbejdsgivere kalder muligvis under ét “Brugere” i denne meddelelse.  Som en del af vores serviceydelser behandler vi dine oplysninger, som muligvis identificerer eller kan bruges til at identificere dig som en bruger (som f.eks. identificerbare personoplysninger, herefter kaldet “Personoplysninger“). Selv om vi bruger personoplysninger til denne meddelelse, bedes du bemærke, at personoplysninger, private oplysninger eller personligt identificerbare oplysninger alle bruges afhængigt af den gældende lovgivning. Denne meddelelse beskriver personoplysningernes typer tillige med de formål, som vi behandler dem til.

Modern Hires hovedkvarter ligger i De Forenede Stater, og de har associerede selskaber, kunder og tredjepartsudbydere i hele verden. Vores primære adresse og vores associerede selskabers beliggenheder angives sidst i denne meddelelse.

Denne meddelelse beskriver, hvordan vi vil bruge dine personoplysninger, når du anvender vores serviceydelser, går ind på vores websteder og skaffer adgang til vores sider på sociale medier. Det beskriver desuden dine rettigheder, hvad angår dine personoplysninger. Yderligere oplysninger vedrørende dine rettigheder, og hvordan du udøver dem, er beskrevet i det nedenstående afsnit, “Dine rettigheder”.

Indsamling og behandling af personoplysninger

Afhængigt af, hvordan vi modtager dine personoplysninger, og til hvilke formål du eller arbejdsgiveren formidler dem, indtager vi muligvis rollen som en dataansvarlig (“Dataansvarlig“), og fastlægger formålene og midlerne til behandlingen af dine personoplysninger, eller vi indtager muligvis rollen som en databehandler (“Databehandler“), og behandler dine personoplysninger på vores kunders vegne (dvs. de dataansvarlige). Vi forventer for det meste, om ikke altid, at vi vil indtage rollen som en databehandler med hensyn til dine personoplysninger.

Modern Hire som databehandler

Modern Hires virksomhed er baseret på at være en databehandler af personoplysninger gennem brugen af vores serviceydelser. Det betyder, at vi handler på vores kunders vegne (dvs. arbejdsgivere), og behandler dine personoplysninger i henhold til deres anvisninger. Vores kunder er typisk dataansvarlige for de personoplysninger, som vi behandler. Som den dataansvarlige fastsætter vores kunde de formål, som personoplysningerne, der indhentes gennem vores serviceydelser, bruges til, og kunden har pligt til at fastslå det juridiske grundlag, som muliggør vores behandling. Vores kundes erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger indeholder muligvis yderligere oplysninger vedrørende deres aktiviteter. Afhængigt af den jurisdiktion, hvor vi opererer, har termerne “Databehandler” og “Dataansvarlig” muligvis forskellige betydninger, men koncepterne bag ordene er den samme. En databehandler kaldes for eksempel muligvis “serviceudbyder” eller anden terminologi i henhold til visse bestemmelser, og en dataansvarlig kaldes muligvis “virksomhed” eller anden terminologi. For nemheds skyld bruger vi termerne databehandler/dataansvarlig gennem hele denne meddelelse.

Modern Hire har ikke i sinde at behandle følsomme datatyper som f.eks. sundhedsoplysninger, politiske meninger, trosretninger, CPR-numre, fødselsdato, kørekortsnummer og/eller økonomiske oplysninger, og vores serviceydelser har heller ikke til hensigt at lagre denne form for data. Modern Hire behandler muligvis ved et uheld oplysninger vedrørende en brugers køn, race eller etnicitet, hvis de pågældende karakteristika optages eller eventuelt kan udledes fra video, men de pågældende karakteristika spiller ingen rolle i, hvordan vores serviceydelser formidles. Derudover analyserer eller måler vores serviceydelser ikke ansigtstræk, ansigtsudtryk, øjenbevægelser eller tonefald til noget som helst formål, heriblandt identifikation. Du kan endvidere uploade oplysninger til vores serviceydelser, som muligvis indeholder følsomme data. Vi forventer ikke at være forpligtet til at behandle disse følsomme data som en del af vores serviceydelser.

Hvis du vælger at formidle oplysninger, som indhentes gennem en optagelse (dvs. video eller stemme), bruger vi ikke de pågældende optagelser til identifikationsformål (dvs. de analyseres eller behandles ikke digitalt til filer for stemmeaftryk eller ansigtsgenkendelse), og betragter derfor ikke de pågældende optagelser som biometriske data, som defineret i eller underlagt visse love. Vi behandler dig dine personoplysninger som fortrolige, selv når de ikke opfylder definitionen i henhold til gældende lov for yderligere krav til beskyttelse af privatlivets fred. Du kan kontakte os når som helst med spørgsmål, som du eventuelt måtte have om dine personoplysninger og vores behandling af disse ved hjælp af de nedenstående kontaktoplysninger.

Moderne Hire som dataansvarlig

Ud over de serviceydelser, som vi formidler tilbyder vores kunder, handler vi som en dataansvarlig, når du skaffer dig adgang til vores websted eller interagerer med vores sider på sociale medier. Når dette forekommer, indsamler vi muligvis følgende oplysninger:

 • IP-adresse
 • Cookie-id
 • Brugs- og browseroplysninger
 • Indhold, som du interagerer med

Hvis du anmoder om en prøveversion i forbindelse med vores serviceydelser, så indsamler vi også dit:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Afdeling
 • Virksomhedsnavn og oplysninger om din virksomhed

Modern Hire indsamler muligvis også ikke-personlige og/eller anonyme oplysninger, som vi forbeholder os ret til at bruge til ethvert formål, også på en aggregeret måde. Vi indsamler for eksempel muligvis systemrelaterede oplysninger, som bliver brugt med henblik på systemadministration, til at hjælpe med at diagnosticere problemer, til at overvåge trafikmønstre, til at fastslå, hvilke serviceydelser bruges oftest og til at vurdere brugen af webstedet. Hvor data er anonymiserede eller afidentificerede, kan de ikke længere ledes tilbage til dig, og er ikke længere personoplysninger.

Tredjeparter

Hvis du skaffer adgang til vores serviceydelser gennem eventuelle websteder med fælles branding eller forbundne websider (enten gennem en arbejdsgiver eller på anden måde), offentliggøres dine personoplysninger til Modern Hire og/eller den relevante arbejdsgiver, hvis relevant. I dette tilfælde vil brugen af de pågældende personoplysninger være underlagt kundens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, og Modern Hire er ikke ansvarlig for eller underlagt denne kundes politik vedrørende deres brug af personoplysningerne. Derfor opfordrer Modern Hire dig til at gennemgå enhver relevant arbejdsgivers og anden tredjeparts politikker om beskyttelse af personoplysninger og fremgangsmåder, før du giver dem dine personoplysninger.

Vores serviceydelser indeholder muligvis links til tredjeparters websteder. Disse links er kun for din bekvemmelighed, og Modern Hire er ikke ansvarlig for politikkerne om beskyttelse af personoplysninger, fremgangsmåder eller indhold på websteder, der ejes af andre, som du muligvis forbinder med, eller som muligvis er forbundet med serviceydelserne. Vi opfordrer dig til at gennemgå politikkerne om beskyttelse af personoplysninger samt vilkår og betingelser for de pågældende websteder, så du forstår, hvordan disse websteder indsamler, bruger og deler dine oplysninger. Denne meddelelse er kun gældende for de oplysninger, som vi indsamler fra vores serviceydelser.

Formålet med og juridisk grundlag for behandling

Modern Hire indsamler brugeroplysninger for at formidle de følgende serviceydelser:

For at opfylde en kontrakt eller tage skridt i forbindelse med en kontrakt. Det er relevant, når du kontakter os for at modtage serviceydelser. Dette inkluderer:

 • Konfiguration af konti.
 • Kontrol af din identitet.
 • Kommunikation med dig.
 • Formidling er kundeservice.

Afhængig af vores legitime interesser

Vi har udført afvejningstests for al behandling af personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller vores kunders legitime interesser, som vi har beskrevet nedenfor. Du kan indhente oplysninger om enhver af vores afvejningstests ved at kontakte os ved brug af de nedenstående kontaktoplysninger.

Som krævet af Modern Hire til at drive vores forretning og forfølge vores legitime interesser, især:

 • Sende oplysninger, som Modern Hire mener, at brugerne muligvis finder hjælpsomme.
 • Kontakte brugere fra tid til anden med henblik på applikationsresearch.
 • Tilpasse serviceydelserne.
 • Overvåge brugen af vores websteder og serviceydelser online og forbedring af vores produkter.
 • Formidle produkter og serviceydelser, som du har anmodet om.
 • Besvare eventuelle kommentarer eller klager, som du muligvis sender os.
 • Bruge personoplysninger efter behov i forbindelse med retskrav, overholdelse, lovmæssige og efterforskningsøjemed og i henhold til loven.

Afhængig af dit samtykke

Hvis du giver os samtykke:

 • Vi sender dig direkte markedsføring i forbindelse med vores relevante produkter og serviceydelser eller andre produkter og serviceydelser, som vi, vores associerede selskaber og andre nøje valgte partnere formidler.
 • Vi placerer cookies og bruger lignende teknologier i henhold til det nedenstående afsnit kaldet “Cookies; Beacons; Sporingsteknologi” og oplysningerne, som formidles til dig, når de pågældende teknologier bruges.
 • Ved andre lejligheder, hvor vi beder dig om samtykke, bruger vi dine personoplysninger til det formål, som vi forklarer på det pågældende tidspunkt.

Til formål, som kræves af loven:

 • Vi forbeholder os ret til at bruge dine personoplysninger efter behov som følge af anmodninger fra det offentlige eller ordensmagten i forbindelse med en efterforskning.

Tilbagetrækning af dit samtykke; Indsigelse mod direkte markedsføring

I tilfælde, hvor vi afhænger af dit samtykke, har du altid retten til at tilbagetrække det pågældende samtykke. Du bedes bemærke, at den pågældende tilbagetrækning honoreres i forbindelse med enhver fremtidig eller fortsat brug, selv om vi muligvis har andre juridiske grundlag til behandling og/eller opbevaring af dine personoplysninger til andre formål som for eksempel dem, der beskrives ovenfor. I visse tilfælde vælger vi muligvis at sende dig direkte markedsføring uden dit samtykke, for eksempel hvor vi er afhængige af vores legitime interesser. Du har ret til at framelde dig direkte markedsføring når som helst. Du kan gøre det ved at følge vejledningerne i meddelelsen, hvis dette er en elektronisk meddelelse, eller ved at kontakte os på de nedenstående kontaktoplysninger.

Offentliggørelse og deling af oplysninger

Hvor det tillades af loven og med mindre du har valgt at framelde dig, deler vi muligvis dine personoplysninger med Modern Hires associerede koncernselskaber med henblik på markedsføring, kommunikation og formidling af vores serviceydelser.

Modern Hire deler dine personoplysninger på de følgende måder:

 • Hvis du er en kandidat, med arbejdsgiveren og rekrutteringskonsulent.
 • Hvis du er en rekrutteringskonsulent, med arbejdsgiveren.
 • Hvis du er en arbejdsgiver, med rekrutteringskonsulenten for at formidle vores serviceydelser.

Personoplysninger deles også med visse tredjepartsudbydere, som vil behandle dem på vegne af Modern Hire til de formål, der beskrives ovenfor. Vi bruger især visse tredjepartsudbydere til blandt andet hosting af websted, vedligeholdelse og lyd-/visuel behandling.

Hvis vi engagerer lignende tredjepartsudbydere på vores vegne, sørger vi for at indgå hensigtsmæssige aftaler for at beskytte dine personoplysninger. Modern Hire offentliggør muligvis også personoplysninger og/eller aggregerede anonyme oplysninger til de pågældende virksomheder, divisioner og afdelinger, som er associeret med Modern Hire.

Hvis et forretningsområde i Modern Hire eller hele virksomheden eller en betydelig del heraf opkøbes eller overtages, hvad enten det er via fusion, sammenlægning eller køb af en betydelig del af aktiverne, offentliggør og overfører Modern Hire muligvis dine personoplysninger til køberen. Modern Hire offentliggør muligvis også dine personoplysninger til tredjeparter, hvis vi i god tro og efter eget skøn mener, at de pågældende offentliggørelser med rimelighed er nødvendige for (a) at håndhæve eller anvende serviceydelsernes vilkår og betingelser; (b) overholde juridiske eller retskrav; (c) beskytte vores, vores brugeres eller andre tredjeparters rettigheder, ejendom eller sikkerhed; eller (d) forhindre en forbrydelse eller beskytte nationalsikkerheden. Modern Hire bruger og/eller offentliggør muligvis også anonyme og/eller aggregerede oplysninger efter eget skøn, heriblandt til kunder, forretningspartnere, tredjepartsudbydere, reklamevirksomheder, investorer, potentielle købere og andre tredjeparter.

Opbevaring af oplysninger

Modern Hire beholder ikke din personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som de blev indsamlet til, hvad enten dette formål er anført i kontrakten eller i henhold til gældende lov eller forordninger. Når vi handler som en databehandler, fastlægges behandlingen af personoplysninger i forbindelse med kandidaterne af en aftale mellem Modern Hire og arbejdsgiveren.

Hvis vi behandler dine registreringsoplysninger, gør vi det så længe du er en aktiv bruger af vores serviceydelser og derefter i overensstemmelse med vores politikker om opbevaring af optegnelser.

Hvis vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføringsformål eller med dit samtykke, har vi ret til at behandle de pågældende personoplysninger, indtil du enten tilbagetrækker dit samtykke eller beder os om at stoppe (for eksempel til yderligere markedsføringsformål). Hvis vi er forpligtet eller autoriseret til at gøre det i henhold til loven, beholder vi også en optegnelse over den kendsgerning, at du har bedt os om ikke at sende dig direkte markedsføring eller behandle dine personoplysninger, så vi kan respektere din anmodning fremover.

Dine rettigheder

Afhængigt af dit bopælsland har du muligvis visse rettigheder i forbindelse med dine personoplysninger, for eksempel:

 • Retten til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger;
 • At få adgang til en kopi af dine personoplysninger;
 • At anmode om en rettelse i dine personoplysninger;
 • At anmode om en overførsel af dine personoplysninger;
 • At begrænse eller gøre indsigelse med vores behandling af dine personoplysninger; og
 • At anmode om, at dine personoplysninger slettes.

Du har muligvis også ret til at gøre indsigelse mod automatiseret beslutningstagen, hvis relevant.

Du kan anmode om eventuelle rettigheder, som du muligvis mener at du har (se også Landespecifikke tilføjelser til loven) ved at kontakte os på de nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du mener, at der er forekommet en krænkelse af dine personoplysninger, kan du enten kontakte os eller indgive en klage til tilsynsmyndighederne i det land, hvor du bor, arbejder eller mener, at krænkelsen af dine personoplysninger har fundet sted.

Du bedes adressere eventuelle anmodninger til os i henhold til de nedenstående kontaktoplysninger.

Vi sælger ikke dine personoplysninger til andre, og vi deler eller overfører dem ikke til andre med mindre det er nødvendigt for at formidle vores serviceydelser, og det tillades af den gældende lov.

Vi opfordrer dig til at kontakte os på adressen, der er anført i den nedenstående kontaktoplysninger for at drøfte eventuelle bekymringer eller problemer, som du muligvis har i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger.

Datasikkerhed

Modern Hire har implementeret hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forebygge, at personoplysninger mistes ved et uheld, bruges eller tilgås uden autorisation. Hvor det er hensigtsmæssigt, er vi indgået databeskyttelsesaftaler med vores kunder og tredjepartsudbydere for mere specifikt at kunne redegøre for de implementerede foranstaltninger til databeskyttelse på en mere specifik måde. Vi er ISO 27001-certificerede og i overensstemmelse med SOC2 Type 2. Yderligere oplysninger vedrørende vores forpligtelse til sikkerhed kan findes på

Cookies; Beacons; Sporingsteknologi

Modern Hire bruger “cookies”, “webbeacons” og lignende teknologi med henblik på brugernes bekvemmelighed og for at forbedre oplevelsen for de brugere, der bruger serviceydelserne. En cookie er en lille tekstfil, som enten registreres midlertidigt eller vedvarende på en harddisk af en websideserver. Afhængigt af brugen giver de os mulighed for at genkende dig uden behovet for konstant at bede dig om at logge ind igen, når du bruger serviceydelserne. Webbeacons er grafikker, som er udtænkt til at indsamle weblogoplysninger som f.eks. viste sider eller læste meddelelser. Ved at afhænge af cookies, webbeacons og lignende teknologi, er Modern Hire muligvis i stand til at levere en mere effektiv service, som er mere individuel for hver enkelt bruger. Disse teknologier giver endvidere Modern Hire mulighed for at overvåge trafikmønstre, brug af serviceydelser og sessionsoplysninger for at gøre serviceydelserne mere hensigtsmæssige.

Modern Hire bruger de følgende cookies til de følgende formål:

Cookie-kategorier
Nødvendige cookies. Disse cookies er nødvendige for, at webstedet fungerer.
Analytiske cookies. Disse cookies hjælper os med at analysere brugen af vores websted, så vi kan forbedre vores serviceydelser.

 

Funktionsmæssige cookies. Disse cookies giver os mulighed for at huske dine valg (som f.eks. dit sprog eller den region, du befinder dig i), og tilbyde forbedrede, mere individuelle funktioner.

Yderligere love; Ændringer

Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”)

Vi indsamler ikke bevidst eller specifikt personoplysninger fra brugere under 16 år. Brugere under 16 år har ikke vores tilladelse til at bruge serviceydelserne. Du bedes informere os, hvis du mener, at vores serviceydelser bruges af et barn under 13 år.

Ændringer

Modern Hire forbeholder sig ret til at ændre denne meddelelse når som helst. Vi modificerer muligvis især denne meddelelse, så den afspejler ændringer med hensyn til de måder, vi indsamler, bruger eller offentliggør oplysninger, eller afspejler ændringer i lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, forordninger og/eller industristandarder. Vi opfordrer brugere til at gennemgå denne meddelelse, når de skaffer sig adgang til serviceydelserne. Hvis ændringerne påvirker den måde, som vi behandler dine date, vil vi gøre dig opmærksom på det.

Overførsler af dine personoplysninger

Når Modern Hire overfører dine personoplysninger fra et land til et andet, sørger Modern Hire for, at dine oplysninger er beskyttet efter mindst samme standard, som påkrævet i det oprindelige land. Vi sørger for eksempel for, at der findes en hensigtsmæssig juridisk aftale, som dækker dataoverførslen.  Vi tager yderligere skridt med hensyn til overførsel af personoplysninger fra et land til et andet, når gældende lovgivning kræver det, se for eksempel landespecifikke tilføjelser til loven.

Landespecifikke tilføjelser til loven

Afhængigt af dit bopælsland er en eller flere af de følgende landespecifikke (og/eller regionsspecifikke og/eller statsspecifikke) tilføjelser til loven muligvis gældende for dig ud over de vilkår, som beskrives i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Termer med stort bogstav, som ikke defineres i landespecifikke tilføjelser til loven har samme betydning som de pågældende termer i meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger.

Du bedes gennemgå landespecifikke tilføjelser til loven for yderligere betragtninger, som muligvis er gældende for dig afhængigt af loven i dit bopælsland.

Tilføjelse til De Forenede Stater

For beboere i Illinois

          Tilføjelse til EU/EØS

          Tilføjelse til Storbritannien

          Tilføjelse til Canada

          Tilføjelse til Australien

        Tilføjelse til Malaysia

Kontaktoplysninger

I forbindelse med tekniske spørgsmål bedes du kontakte

For at udøve dine rettigheder, stille spørgsmål om vores databeskyttelsesforanstaltninger eller for at indsende en klage, kan du kontakte os på:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

Email:

 

Associerede selskaber og kontaktoplysninger

UNITED STATES

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

Tlf.: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EUROPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ASIEN OG STILLEHAVSREGIONEN

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRALIEN

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

STORBRITANNIEN

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANKRIG

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com