HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Consimțământ și/sau temei legal pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal (Consent Romanian)

Consimțământ și/sau temei legal pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Ultima actualizare August 2022

Această platformă pentru depunerea cererilor de angajare („Platformă”) este operată de Modern Hire Inc. („Modern Hire„noi” „al nostru”) pentru a facilita realizarea procedurilor de pre-angajare oferite clienților noștri (adică angajatorilor) (fără deosebire, „Client” sau „Angajator”), ca parte a „Serviciilor” prestate de noi. Platforma și Serviciile noastre includ, dar nu se limitează la evaluările preliminare angajării, interviuri digitale/virtuale, programare și/sau alte experiențe înainte de angajare pentru solicitanții de job-uri, candidați și/sau cei care caută de lucru (denumiți colectiv „Candidați” sau „dumneavoastră”), prin punerea lor în legătură cu firmele care fac recrutări, managerii de angajări și/sau alți intervievatori (denumiți colectiv „Firme de recrutare”). Platforma și Serviciile noastre facilitează procedurile preliminare de angajare derulate de Angajator, dar Modern Hire nu participă și nu ia decizii legate de intervievarea, evaluarea, selectarea sau angajarea Candidatului. Persoanele care accesează și folosesc Platforma sau Serviciile, inclusiv Candidații, Firmele de recrutare și Angajatorii, pot fi denumite colectiv „Utilizatori” în cele ce urmează.

 

Entitatea responsabilă cu Datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite mai jos) care sunt prelucrate (după cum se definește mai jos) pe parcursul utilizării Platformei și Serviciilor, atât pentru Candidați cât și pentru Firmele de recrutare, este entitatea la care Candidatul a depus o cerere de angajare, după cum se specifică în respectivul anunț pentru locul de muncă sau entitatea prin intermediul căreia Candidatul sau Firma de recrutare a accesat Platforma (adică „Clientul/Angajatorul nostru și „Operatorul de date”). Noi colectăm, utilizăm și transferăm (activități denumite colectiv „Proces”) Datele cu caracter personal în calitate de „Persoană împuternicită de către operatorul de date” la recomandarea Operatorului de date.

 

Noi prelucrăm Datele cu caracter personal în conformitate cu Notificarea de confidențialitate și legislația în materie de protecție a datelor în vigoare, inclusiv după caz și de exemplu, Regulamentul General pentru Protecția Datelor (pentru Utilizatorii din Uniunea Europeană), Legea australiană privind confidențialitatea (pentru Utilizatorii din Australia) și Legea californiană privind protecția consumatorilor (pentru Utilizatorii din California).  Detaliile referitoare la drepturile specifice pe care le aveți în virtutea legilor privind protecția datelor în vigoare sunt menționate pe larg în Notificarea noastră de confidențialitate și în anexele legilor specifice fiecărei țări. În virtutea legilor privind protecția datelor în vigoare, vi se poate cere să vă exprimați consimțământul pentru o anumită utilizare a Datelor cu caracter personal și în unele cazuri Operatorul de date (adică Clientul nostru) și Persoana împuternicită de către operatorul de date (adică Modern Hire) pot avea baza legală de a folosi Datele dumneavoastră cu caracter personal, fără a avea nevoie de consimțământul expres.

 

Când folosiți Platforma și Serviciile noastre, toate datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră sau colectate de la dumneavoastră în calitate de Utilizator, care pot include răspunsurile la interviurile digitale/virtuale și/sau evaluările colectate prin înregistrări video și/sau audio, mesaje text prin SMS și/sau răspunsuri la întrebări, și care pot fi de tipul alegere multiplă sau bazate pe un text (denumite colectiv „Date cu caracter personal”) sunt prelucrate și stocate digital în conformitate cu politicile noastre privind păstrarea datelor și Politica de confidențialitate, dar și cu politica de confidențialitate a Clientului.

 

Vă rugăm să rețineți că toate înregistrările (video și/sau audio) pe care le oferiți prin intermediul Serviciilor noastre NU sunt folosite în scopuri de identificare (adică ele nu sunt analizate sau prelucrate digital în amprente vocale sau fișiere de recunoaștere facială). Cu alte cuvinte, nici Platforma și nici Serviciile nu analizează trăsăturile dumneavoastră faciale, expresiile feței, mișcările ochilor sau tonul vocii în vreun scop, inclusiv pentru identificare, așadar Modern Hire nu consideră aceste înregistrări ca fiind date biometrice, astfel cum sunt definite sau care fac obiectul reglementărilor în materie de protecție a informațiilor biometrice. Noi convertim Datele personale brute din înregistrări în format text, în scopul prestării Serviciilor. Clientul nostru, în calitate de Operator de date, va avea acces la Datele cu caracter personal.

 

Respectarea de către noi a legilor referitoare la protecția datelor include și respectarea regulilor legate de prelucrarea înregistrărilor respective. În cazul în care înregistrările în sine ar trebui considerate ca făcând obiectul legilor biometrice sau al altor legi privind protecția datelor în vigoare (chiar dacă nu sunt folosite în scopuri de identificare), atunci dumneavoastră, în calitate de Utilizator, aveți următoarele drepturi: dreptul de a ști că respectivele înregistrări sunt colectate și stocate, după cum este necesar, pentru a transcrie și evalua răspunsurile dumneavoastră, că înregistrările sunt șterse în conformitate cu politicile noastre privind păstrarea datelor normale și, după caz, pentru a respecta legile privind protecția datelor în vigoare, și că utilizarea Platformei sau a Serviciilor de către dumneavoastră, care include colectarea datelor prin înregistrări video și/sau audio, este o recunoaștere de către dumneavoastră, în calitate de Utilizator, a primirii informațiilor referitoare la colectarea și utilizarea înregistrărilor menționate aici. Puteți consulta Notificarea noastră de confidențialitate și Anexele legilor specifice fiecărei țări pentru informații suplimentare (de ex. Legea din Illinois privind protecția informațiilor biometrice).

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot include date cum ar fi numele, prenumele, adresa de e-mail și/sau numărul de telefon mobil. Serviciile noastre nu solicită informații sensibile, astfel cum sunt definite în legile privind protecția datelor, în vigoare (de ex. informații legate de rasă, apartenența etnică, opinii politice, credințe religioase etc.).  În mod normal, noi colectăm Datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, în calitate de Utilizator, care pot include date sensibile, ca de exemplu, o înregistrare video poate reflecta informații din care se poate deduce genul, rasa sau etnia, dar noi nu folosim aceste date în scopul Serviciilor noastre. Noi prelucrăm Datele cu caracter personal după caz, pentru a presta Servicii către Clienții noștri. Datele dumneavoastră cu caracter personal (inclusiv datele sensibile) vor fi gestionate în conformitate cu Notificarea noastră de confidențialitate, inclusiv cu Anexele legilor specifice fiecărei țări.

 

În funcție de legile privind protecția datelor care vi se aplică dumneavoastră în calitate de Utilizator (vă rugăm să consultați Notificarea de confidențialitate și Anexele legilor specifice fiecărei țări pentru informații suplimentare), faptul că ne oferiți o adresă de e-mail în cadrul unei solicitări de informații, pentru a vă exercita drepturile legate de Datele cu caracter personal, sau în alt scop, va reprezenta alegerea dumneavoastră pe bază de opțiune, după cum se prevede în legile privind protecția datelor, în vigoare (cum ar fi legislația canadiană referitoare la anti-spam), pentru a ne permite să comunicăm cu dumneavoastră prin e-mail. Puteți alege oricând să nu mai primiți mesaje prin e-mail de la noi.

 

Putem folosi și inteligența artificială și/sau luarea automată a deciziilor pentru a evalua datele dumneavoastră cu caracter personal. Când sunt folosite, luarea automată a deciziilor și/sau inteligența artificială nu ia decizia finală pe baza răspunsurilor dumneavoastră, ci oferă mai degrabă un scor sau un scor recomandat, pe care echipa responsabilă cu angajările a Clientului nostru o poate folosi cu privire la răspunsurile dumneavoastră. Platforma și Serviciile noastre facilitează procedurile preliminare de angajare derulate de Angajator, dar Modern Hire nu participă și nu ia decizii legate de intervievarea, evaluarea, selectarea sau angajarea Candidatului. Informații suplimentare privind utilizarea inteligenței artificiale sunt date în formularul de consimțământ „Cum folosim Inteligența Artificială pentru a reduce subiectivismul în procesul de angajare?”, care vă va fi prezentat înaintea secțiunii de pe Platformă care folosește această procedură de luare a deciziilor.

 

După cum se arată în Notificarea de confidențialitate, folosim anumiți furnizori de servicii terți, inclusiv furnizorul nostru de găzduire a datelor („DHP”), în calitate de subcontractant. De asemenea, divulgăm Datele cu caracter personal și altor furnizori de servicii terți, după cum se arată în Notificarea noastră de confidențialitate. Centrele de date ale furnizorului nostru DHP și ceilalți furnizori de servicii terți pot fi într-o altă țară decât cea în care locuiți dumneavoastră.  În acest caz, Clientul nostru (adică Operatorul de date) și Modern Hire vor lua măsuri pentru a se asigura că există un nivel adecvat de protecție a datelor, pentru respectarea legilor privind protecția datelor, în vigoare (de ex. clauzele contractuale standard ale UE din GDPR reprezintă un mod de a proceda astfel).

 

Puteți revoca în orice moment consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, contactându-ne la . La primirea unei solicitări de revocare a consimțământului, vom contacta imediat Operatorul de date și, cu aprobarea acestuia din urmă, vom șterge Datele dumneavoastră personale conform solicitării, cu excepția cazului în care este necesară păstrarea acestora în conformitate cu prevederile legale sau cu cerințele noastre referitoare la păstrarea înregistrărilor, după cum se arată în politicile privind păstrarea datelor. În cazul în care nu putem șterge datele dumneavoastră personale, Modern Hire sau Operatorul de date vă va informa, în calitate de Utilizator, cu privire la motivele păstrării.

 

Dacă nu vă exprimați consimțământul sau revocați consimțământul dat nouă pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, este posibil să nu puteți exploata la maximum Platforma și/sau să nu beneficiați din plin de Serviciile noastre. Notificarea de confidențialitate conține informații privind modul în care dumneavoastră, în calitate de Utilizator, puteți solicita accesul și corectarea Datelor dumneavoastră, cum pot Utilizatorii depune o plângere legată de o încălcare a legilor privind protecția datelor, în vigoare, și modul în care noi (sau Clientul nostru, în calitate de Operator de date) va gestiona respectiva plângere. Drepturile suplimentare pe care dumneavoastră, în calitate de Utilizator, le aveți în virtutea legilor privind protecția datelor, în vigoare, sunt detaliate și în Notificarea de confidențialitate și în Anexele legilor specifice fiecărei țări. Ne puteți contacta la pentru alte întrebări legate de acest consimțământ.

 

Noi luăm măsuri de precauție pentru a asigura cel mai înalt nivel de protecție în ceea ce privește Datele dumneavoastră personale. Toate Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în contextul prestării Serviciilor sunt protejate împotriva accesului și manipulării neautorizate, prin măsuri tehnice și organizaționale adecvate și în conformitate cu legile privind protecția datelor, în vigoare.

 

Făcând clic pe ACCEPT mai jos confirmați că: Sunt de acord ca Modern Hire să prelucreze datele mele cu caracter personal, inclusiv și fără a se limita la datele sensibile sau utilizarea înregistrărilor, să utilizeze inteligența artificială sau luarea automată a deciziilor și dreptul de a comunica cu mine, în calitate de Utilizator, prin poșta electronică, dacă eu îmi ofer adresa de e-mail, fiecare în scopul descris mai sus și după cum se specifică în Notificarea de confidențialitate Modern Hire și în Anexele legilor specifice fiecărei țări pentru mine, în calitate de Utilizator, pentru a accesa și utiliza Platforma și Serviciile Modern Hire.