HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Condicions d’ús (TOUs Catalan)

Condicions d’ús

Darrera actualització l’agost de 2022

 

Introducció

Modern Hire, Inc. i els seus afiliats (d’ara endavant “Modern Hire”, “nosaltres” o “el nostre”) utilitzen aquesta Pàgina Web i la plataforma de sol·licituds de Modern Hire (tot plegat es coneix com el “Lloc”) i proporcionen serveis a través del Lloc (“Serveis”). El nostre Lloc i Serveis inclouen, entre d’altres, avaluacions prèvies a la contractació, entrevistes digitals/virtuals, programació d’horaris, i/o altres experiències precontractació proporcionada als nostres clients (és a dir, empresari) (sense distinció, “Client” o “Empresari”) per als sol·licitants de feina, d’ocupació i/o candidats (tot plegat “Candidats”) posant-los en contacte amb els reclutadors, els responsables de contractació i/o altres entrevistadors (en general, “Reclutadors”). El nostre Lloc i els nostres Serveis faciliten els processos previs a la contractació de l’Empresari, però Modern Hire no participa ni pren decisions amb relació al procés d’entrevista, d’anàlisis, d’avaluació, selecció i contractació.

Aquestes condicions d’ús estableixen els termes i condicions que regeixen l’accés i l’ús del Lloc i dels Serveis, inclosos els Candidats, els Reclutadors i els Empresaris (anomenats aquí de forma col·lectiva com a “Usuaris” o “vostès”). Accedint o utilitzant el Lloc i/o els Serveis, vostè accepta els termes i les condicions establertes en aquestes Condicions d’ús, així com els termes i les condicions establertes en el nostre Avís de privacitat (enllaçat a sota) (en conjunt, “Condicions”). Si vostè no està d’acord amb qualsevol part d’aquestes Condicions, vostè no tindrà accés o no podrà fer servir el Lloc o els Serveis. Ens reservem el dret de modificar les Condicions cada cert temps i vostè hauria de revisar-les periòdicament per si es produeix alguna mena de canvi. Les condicions modificades s’aplicaran en utilitzar el Lloc i els Serveis a partir de la data de publicació d’aquestes. A part d’aquestes Condicions poden existir condicions d’ús addicionals per a Serveis concrets, i en el cas que sigui així, estan disponibles mitjançant aquests Serveis i no estan subjectes a la limitació d’aquestes condicions. Si s’apliquen les condicions addicionals a un servei concret, se us notificarà clarament sobre aquestes condicions addicionals en el Servei.

 

Ús acceptable

Vostè no ha d’emprar el Lloc o els Serveis de cap manera que causi, o pugui causar, danys o alteracions de la disponibilitat o accessibilitat del Lloc o els Serveis, o de cap manera que sigui il·legal, il·lícita, fraudulenta o perjudicial, o que estigui relacionat amb algun propòsit o activitat il·legal, il·lícita, fraudulenta o perjudicial.

Vostè no ha d’emprar el Lloc o els Serveis per copiar, emmagatzemar, allotjar, transmetre, enviar, utilitzar, publicar o distribuir cap mena de material que estigui compost de (o estigui vinculat a) a un programari espia, a un virus informàtic, a un Troià, a un cuc, a un registrador de teclat o a qualsevol altre programari informàtic maliciós.

Pot accedir als Serveis amb l’objectiu de completar una entrevista en línia/digital/virtual, una avaluació prèvia de feina, una simulació laboral, o altres experiències prèvies a la contractació. El mateix empresari, que us ha demanat que completeu l’experiència, us pot proporcionar accés als Serveis.

 

Les seves Obligacions

Vostè és responsable de l’ús que faci del Lloc i/o dels Serveis, inclòs l’ús que faci del seu compte (és a dir, el seu identificador i la seva contrasenya), tant si l’ús el fa vostè o una altra persona, utilitzant el seu identificador i contrasenya. És responsable de protegir el seu identificador i la seva contrasenya d’un ús no autoritzat. Si creu que hi ha hagut una vulneració de la seguretat del seu identificador o de la seva contrasenya, ens ho ha de notificar immediatament. Ens haurà d’indemnitzar (en aquesta disposició, inclosos els nostres afiliats, personal, directors, empleats, consultors, agents, clients, proveïdors de llicències i els seus encarregats respectius) i ens eximirà de tota responsabilitat envers qualsevol classe de reclamació, dany, pèrdua, responsabilitat o cost, inclosos els honoraris dels advocats, derivats de l’incompliment d’aquestes condicions o de qualsevol ús no autoritzat del seu compte d’usuari. Vostè no pot de cap manera, per cap concepte, retransmetre o redistribuir el seu accés o el seu ús del Lloc o els Serveis, incloent-hi, entre d’altres, la publicació d’aquest accés i/o ús a les xarxes socials (incloent-hi, entre d’altres, les seves respostes). Vostè no pot publicar ni transmetre cap mena de material amenaçador, obscè, il·legal, calumniós o ofensiu. No pot utilitzar el seu compte per enviar cap mena de comunicació no sol·licitada (per exemple spam). Vostè no té permís per enllaçar el Lloc i/o els Serveis a cap altra pàgina web o pàgina web externa sense el nostre permís prèviament escrit.

 

Llicència per utilitzar el Lloc; Propietat Intel·lectual

Llevat que s’indiqui el contrari, Modern Hire i/o els seus proveïdors de llicències posseeixen els drets de la propietat intel·lectual, tant del Lloc, dels Serveis com de tots els materials generats a partir del Lloc o dels Serveis. Amb excepció del que està expressament permès en aquestes Condicions, tots els drets de la propietat intel·lectual del Lloc i dels Serveis estan reservats a Modern Hire.

D’acord amb aquestes Condicions, li concedim un dret limitat, intransferible i no exclusiu per accedir i usar el Lloc i aquests Serveis per als quals s’ha establert i s’ha aprovat un compte. Per evitar cap mena de dubte, un visitant ocasional del nostre Lloc, el qual no fa servir els nostres Serveis ni crea un compte al nostre Lloc, no adquireix els drets de llicència indicats més amunt. En relació amb la prestació del Lloc i dels Serveis, Modern Hire implementa diverses capacitats i tecnologies, incloent-hi, sense cap mena de limitació, ciència desenvolupada i provada de forma rigorosa, metodologies patentades, algoritmes, intel·ligència artificial, aprenentatge automatitzat i processos similars, tots els quals estan protegits pels drets de propietat intel·lectual de Modern Hire.

Vostè no podrà reproduir, duplicar, copiar, publicar una segona volta, vendre, llogar o concedir sota llicència material que provingui del Lloc o obtingut a partir de l’accés o l’ús dels Serveis, ni editar ni modificar cap mena de material del Lloc o obtingut a partir de l’accés o l’ús dels Serveis. Vostè no podrà concedir sota llicència, assignar ni transferir els drets que se li atorguen en aquesta clàusula. No se li concedirà cap altre dret, títol o interès del Lloc o dels Serveis.

 

Privacitat i Seguretat

El nostre Avís de Privacitat deixa clar les nostres obligacions quan recopilem, utilitzem i/o transferim (“Procés”) qualsevol dada d’identificació personal (“Dades Personals”) que vostè mateix ens proporcioni, o que nosaltres li recopilem o que utilitzem per oferir els nostres Serveis. En emprar el Lloc o els Serveis, i en la mesura que ho autoritzi la llei aplicable, vostè dona el seu consentiment per a aquest Tractament de les seves Dades Personals. Vostè reconeix i accepta que nosaltres no som responsables de cap dada inexacta que vostè ens proporcioni a través del nostre Lloc o dels Serveis. A l’hora de fer servir el Lloc i/o els Serveis, és possible que se us demani el consentiment per al nostre processament, d’acord amb la normativa de protecció de dades aplicables (per exemple, el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) per als residents de la Unió Europea). Qualsevol informació, material o idea que envieu a través del Lloc (sense incloure les credencials del vostre compte) haurien de ser i seran considerades no confidencials i de domini públic. El nostre Avís de Privacitat es pot trobar aquí: Avís de Privacitat de Modern Hire.

 

Exempció de la Garantia

Tot i que ens hem esforçat per proporcionar una informació precisa sobre el Lloc i els Serveis, ni nosaltres ni cap dels nostres Clients, empleats, ni les nostres empreses afiliades, proveïdors de serveis, ni cap dels seus empleats, donem cap mena garantia, tant implícita com explicita, ni assumim cap mena responsabilitat legal (en la mesura que ho permeti la llei) ni cap responsabilitat per la integritat o vigència de cap mena d’informació que es trobi en el Lloc o que s’obtingui a través dels Serveis, i que no doni cap mena de garantia, tant implícita com explicita, ni assumeixi cap responsabilitat legal (en la mesura que ho permeti la llei) quan els resultats es poden obtenir en utilitzar el Lloc o els Serveis. En cas de fallada de sistema, manteniment, reparació o per raons fora del nostre control, l’accés al Lloc i/o als Serveis pot quedar suspès temporalment i sense previ avís.

EL LLOC I TOTS ELS MATERIALS I SERVEIS DISPONIBLES DEL LLOC SON PROPORCIONATS PER MODERN HIRE “Tal com SÓN I SEGONS LA SEVA DISPONIBILITAT”. EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LLEI VIGENT, RENUNCIEM A TOTES LES GARANTIES, IMPLÍCITES O EXPLICITES, Incloent-hi, SENSE CAP MENA DE LIMITACIÓ, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITAT, ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT CONCRET, QUALITAT SATISFACTÒRIA, O A QUALSEVOL GARANTIA DE SEGURETAT, DE FIABILITAT I DE NO INFRACCIÓ, I A TOTES LES ALTRES GARANTIES QUE PODRIEN SORGIR EN EL CURS DE LA NEGOCIACIÓ ENTRE VOSTÈ I NOSALTRES, O EN L’ÚS COMERCIAL

NI MODERN HIRE, NI CAP DELS NOSTRES CLIENTS, PROVEÏDORS DE SERVEIS NI DISTRIBUÏDORS DONEM CAP MENA DE GARANTIA QUE EL LLOC, ELS SERVEIS O QUALSEVOL FUNCIÓ, QUE ES TROBI EN EL LLOC O EN ELS SERVEIS, NO TINDRÀ CAP MENA D’ERROR I NO SERÀ INTERROMPUDA, DE QUÈ ELS DEFECTES És CORREGIRAN O DE QUÈ EL LLOC O ELS SERVEIS NO TINDRAN CAP VIRUS O UN ALTRE COMPONENT NOCIU.

NO TOTS ELS PRODUCTES O SERVEIS MENCIONATS EN AQUEST LLOC ESTAN DISPONIBLES PER A TOTES LES PERSONES NI A TOTES LES UBICACIONS GEOGRÀFIQUES. ENS RESERVEM EL DRET A LIMITAR, SEGONS EL NOSTRE CRITERI EXCLUSIU, L’ÚS DE QUALSEVOL PRODUCTE O SERVEI PER A CADA PERSONA O ESPAI GEOGRÀFIC. TOT CONSELL O INFORMACIÓ QUE OBTINGUI A TRAVÉS DEL NOSTRE PERSONAL, D’AQUEST LLOC O DELS SERVEIS NO CONSTITUIRÀ CAP MENA DE GARANTIA QUE NO ESTIGUI PROPORCIONADA EN AQUESTES CONDICIONS.

 

La Limitació de la Responsabilitat

EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LLEI, NI MODERN HIRE, NI CAP DELS NOSTRES CLIENTS, PROVEÏDORS DE SERVEIS NI DISTRIBUÏDORS SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANY INDIRECTE, ACCIDENTAL, ESPECIAL, CONSEQÜENT, EXEMPLAR, PUNITIU O QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE DANY, Incloent-hi ENTRE D’ALTRES, DANYS PER PÈRDUA DE BENEFICIS, D’ACTIUS INTANGIBLES, D’ÚS, DE DADES O D’ALTRES PÈRDUES INTANGIBLES (FINS I TOT SI ENS HAN ADVERTIT DE LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS), QUE SORGEIXIN DE QUALSEVOL ÚS O DE LA INHABILITAT D’UTILITZAR EL LLOC O ELS SERVEIS (INCLOENT-HI EL CONTINGUT O ALTRES MATERIALS DEL LLOC O DE QUALSEVOL PÀGINA WEB ENLLAÇADA TANT AL NOSTRE LLOC COM ALS SERVEIS), DEL RENDIMENT O L’ÚS DELS SERVEIS, AIXÍ COM L’ACCÉS NO AUTORITZAT O L’ALTERACIÓ DE LES SEVES DADES.

EN CAP CAS EL DEUDA QUE TINGUEM AMB VOSTÈ PER TOTS ELS DANYS I PÈRDUES SUPERARÀ LA QUANTITAT QUE ENS HA PAGAT EN EL MES ANTERIOR A LA RECLAMACIÓ. SI NO ESTÀ SATISFET AMB EL LLOC, ELS SERVEIS O QUALSEVOL D’AQUESTES CONDICIONS, L’ÚNICA SOLUCIÓ QUE LI QUEDARIA SERIA LA SUSPENSIÓ EN L’ÚS DEL LLOC O DELS SERVEIS.

 

L’incompliment d’aquests termes i condicions

Sense perjudici dels nostres altres drets sota aquestes Condicions, si vostè les incompleix d’alguna manera, podem prendre les mesures que considerem oportunes per a fer front l’incompliment, incloent-hi la suspensió del seu accés al Lloc i/o a l’ús dels Serveis, prohibint-li l’accés al Lloc i/o als Serveis, bloquejant els ordinadors que utilitzin la seva adreça IP per accedir al Lloc i/o als Serveis, i/o iniciant un procés judicial envers vostè.

 

Enllaços

El Lloc o els Serveis poden contenir enllaços a pàgines web de tercers. Aquests enllaços es proporcionen només per a la seva comoditat, però el contingut d’aquestes pàgines web de tercers no està aprovat per Modern Hire. Modern Hire no es fa responsable pel contingut d’aquestes pàgines web de tercers enllaçades i no fa cap mena de declaració sobre el contingut o la veracitat dels materials que puguin contenir aquestes pàgines web. Si vostè accedeix a pàgines web de tercers, ho està fent sota el seu propi risc i d’acord amb les condicions vigents d’aquestes pàgines web.

 

La Legislació vigent i la Jurisdicció

Aquestes Condicions s’interpretaran, s’aplicaran i estaran regides segons les lleis de l’Estat d’Ohio, EUA, independentment dels conflictes dels principis jurídics. Per la present, vostè se sotmetrà de manera incondicional i irrevocable a la jurisdicció i a la competència exclusiva de l’estat i/o les corts federals, situades a Cleveland (Districte del nord), Ohio. En accedir i utilitzar aquest Lloc, i a canvi dels Serveis oferts per part del Lloc, vostè reconeix que Modern Hire li ofereix accedir al nostre Lloc i als nostres Serveis subjectes a aquestes Condicions. Com a consideració parcial per al seu accés i ús del Lloc i dels Serveis, vostè accepta no denunciar Modern Hire com a demandant en acció col·lectiva o representant d’acció col·lectiva, unir-se com a membre d’un grup, o participar com una part contrària i adversa en una demanda col·lectiva contra Modern Hire amb relació al seu accés o el seu ús del Lloc o dels Serveis. A més a més, el seu accés i el seu ús del Lloc i dels Serveis en la seva qualitat de Candidat és gratuït i reconeix que part del preu que pagui per accedir i utilitzar aquest Lloc i aquests Serveis és la seva acceptació d’aquestes condicions, incloent-hi la renúncia a aquesta acció de grup o de classe. Si no accepta cap part d’aquestes condicions, no podrà accedir o fer ús (o continuar accedint o utilitzant) el Lloc o els Serveis. No obstant això, no hi ha res en aquest paràgraf que limiti els seus drets a presentar una demanda com a únic demandant, inclòs en un tribunal de demandes menors, subjecte a les necessitats del tribunal especificades més amunt.

 

Informació de Contacte

Les preguntes relacionades amb el suport tècnic es poden remetre a Modern Hire a través de: support@modernhire.com

Les preguntes relacionades amb les Condicions es poden remetre a Modern Hire a través de:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Suite 460

Cleveland, Ohio 44122

Telèfon: 800.451.1695

Correu electrònic: legal@modernhire.com