HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Bewaarbeleid (Retention Dutch)

Bewaarbeleid
Laatst bijgewerkt in augustus 2022

Modern Hire staat haar klanten en hun geautoriseerde gebruikers (bijv. kandidaten/sollicitanten van een klant en de talentacquisitie/rekruterings-/HR-teams van een klant) toe om verschillende methoden te gebruiken om informatie te verstrekken aan Modern Hire, zoals vereist voor Modern Hire om haar Services aan de Klanten en hun gebruikers te leveren. De verstrekte gegevens kunnen digitale/virtuele interviews en/of beoordelingen voorafgaand aan indiensttreding omvatten, met video- en/of spraakopnamen, sms-berichten en/of vraagantwoorden, die meerkeuze- of tekstgebaseerd kunnen zijn (gezamenlijk “Gegevens”) en dergelijke gegevens worden geproduceerd en digitaal opgeslagen op servers die worden beheerd door Modern Hire. Modern Hire beschermt deze gegevens in overeenstemming met haar Privacyverklaring,  zijn contractuele verplichtingen jegens haar klanten en de toepasselijke wetgeving.

Arbeidswetten verschillen per rechtsgebied en vereisen doorgaans een bewaartermijn van één (1) jaar of twee (2) jaar. Het standaardbewaarbeleid van Modern Hire is om de onbewerkte gegevens (inclusief gerelateerde opnamen) twee (2) jaar na de laatste interactie van de gebruiker met het Modern Hire Platform of Services te verwijderen. Op aanwijzing van de Klant kunnen bewaarschema’s worden gewijzigd op basis van het contract tussen Modern Hire en de Klant; een dergelijk contract verplicht beide om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, inclusief die met betrekking tot bewaartermijnen. De specifieke bewaartermijn die van toepassing kan opgevraagd worden door contact op te nemen met Modern Hire via support@modernhire.com .

Houd er rekening mee dat alle gegevens die geanonimiseerd zijn niet langer persoonlijke gegevens zijn die onderworpen zijn aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, de privacyverklaring of dit bewaarbeleid; Modern Hire behoudt zich het recht voor om deze geanonimiseerde gegevens te bewaren en te gebruiken.