HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Zásady uchovávání (Retention Czech)

Zásady uchovávání
Naposledy aktualizováno v srpnu 2022

Společnost Modern Hire umožňuje svým Klientům a jejich oprávněným uživatelům (např. kandidátům/uchazečům o zaměstnání Klienta a týmům pro získávání/nábor talentů/HR týmům) používat různé metody k poskytování informací společnosti Modern Hire, jak to vyžaduje společnost Modern Hire, aby mohla poskytovat své Služby Klientům a jejich uživatelům. Poskytnutá data mohou zahrnovat digitální/virtuální pohovory a/nebo hodnocení před nástupem do zaměstnání, s videozáznamy a/nebo hlasovými záznamy, textovými zprávami SMS a/nebo odpověďmi na otázky, které mohou být založeny na výběru z více možností nebo na textu (souhrnně „Údaje“). a takové údaje budou vytvořené a digitálně uložené na serverech řízených společností Modern Hire. Společnost Modern Hire chrání tato data v souladu se svým Prohlášením o ochraně osobních údajů, svými smluvními závazky vůči svým Klientům a platnými zákony.

Zákony o zaměstnanosti se liší podle jurisdikce a obvykle vyžadují dobu uchování jeden (1) nebo dva (2) roky. Standardní zásada uchovávání společnosti Modern Hire je smazat nezpracované Údaje (včetně souvisejících nahrávek) dva (2) roky od poslední interakce uživatele s platformou nebo službami společnosti Modern Hire. Na pokyn Klienta mohou být plány pro uchování upraveny na základě smlouvy mezi společností Modern Hire a Klientem; taková smlouva zavazuje obě strany dodržovat platné zákony, včetně těch, které se týkají doby uchovávání. Konkrétní dobu uchovávání dat, která se vztahuje na Údaje, získáte po kontaktování společnosti Modern Hire na adrese support@modernhire.com.

Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli Údaje, u kterých byla odstraněna identifikace, již nejsou osobními údaji, na které se vztahují zákony o ochraně údajů, oznámení o ochraně osobních údajů nebo tyto zásady uchovávání; společnost Modern Hire si vyhrazuje právo uchovávat a používat tyto neidentifikovatelné údaje.