HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Vilkår for bruk (TOUs Norwegian)

Vilkår for bruk

Sist oppdatert august 2022

 

Introduksjon

Modern Hire, Inc. og dets tilknyttede selskaper (heretter “Modern Hire”, “vi» eller «vår”) har dette nettstedet og applikasjonsplattformen Modern Hire(sammen referert til her som “nettstedet“) og tilbyr tjenester gjennom nettstedet (“tjenester”).  Vår side og tjenester inkluderer, men er ikke begrenset til, vurderinger før ansettelse, digitale/virtuelle intervjuer, planlegging og/eller andre forhåndsansettelsesopplevelser gitt til våre kunder (dvs. arbeidsgivere) (uten forskjell, “klient” eller “arbeidsgiver“)for jobbsøkere, kandidater og/eller jobbsøkere (sammen “Kandidater“) ved å knytte dem til rekrutterere, ansettelsesledere og/eller andre intervjuere (samlet kalt “Rekrutterere“). Nettstedet vårt og tjenester forenkler arbeidsgivers prosesser før ansettelse,men Modern Hire deltar ikke i eller på annen måte og tar ikke avgjørelser med hensyn til intervjuet, vurderingen, evalueringen, utvelgelsen eller ansettelsesprosessen.

Disse bruksvilkårene viser vilkårene og betingelsene for tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene, inkludert av kandidater, rekrutterere og arbeidsgivere(refert til her samlet som “Brukere” eller “deg“). Ved å gå inn på eller bruke nettstedet og/eller tjenestene godtar du vilkårene og betingelsene som er angitt i disse vilkårene for bruk, samt betingelsene som er angitt i vår personvernerklæring (lenket nedenfor) (samlet kalt “Vilkår”). Hvis du ikke godtar noen del av vilkårene, må du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet eller tjenestene. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene fra tid til annen, og det er et godt råd å gjennomgå vilkårene med jevne mellomrom for slike endringer. Reviderte vilkår vil gjelde for bruken av nettstedet og tjenestene fra datoen for publisering av de reviderte vilkårene. Det er mulig at ytterligere vilkår for bruk for bestemte tjenester kan eksistere i tillegg til disse vilkårene og i så fall er tilgjengelige gjennom disse tjenestene og er i tillegg til og ikke begrenset til disse vilkårene. Hvis det er ytterligere vilkår som gjelder for en bestemt tjeneste, vil du bli informert om disse tilleggsvilkårene i tjenesten.

Akseptabel bruk

Du må ikke bruke nettstedet eller tjenestene på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på, eller svekkelse av tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til, nettstedet eller tjenestene eller på noen måte som er ulovlig, uredelig eller skadelig, eller i forbindelse med med ulovlige, uredelige eller skadelige formål eller aktiviteter.

Du må ikke bruke nettstedet eller tjenestene til å kopiere, lagre, være vert for, overføre, sende, bruke, publisere eller distribuere noe materiale som består av (eller er knyttet til) spionprogrammer, datavirus, trojansk hest, orm, tastetrykklogger eller annen skadelig programvare.

Tjenestene kan brukes av deg for å fullføre et online digitalt/virtuelt intervju, vurdering før ansettelse, jobbsimulering eller annen erfaring før ansettelse.Du vil få tilgang til tjenestene av arbeidsgiveren som har bedt deg om å fullføre opplevelsen.

Dine forpliktelser

Du er ansvarlig for din bruk av nettstedet og/eller tjenestene, inkludert alt som ble gjort med kontoen din (dvs. din påloggings-ID og passord), om bruken var av deg eller noen andre som brukte din påloggings-ID og passord. Du er ansvarlig for å beskytte og sikre påloggings-ID og passord fra all ikke-autorisert bruk. Hvis du mener det har vært et sikkerhetsbrudd ved bruk av din påloggings-ID og passord, må du varsle oss umiddelbart. Du skal holde oss skadesløs(i denne bestemmelsen – inkludert våre tilknyttede selskaper, offiserer, direktører, ansatte, konsulenter, agenter, kunder, lisensgivere og deres respektive etterfølgere og tildeler) og holde oss skadesløse mot alle typer krav, skader, tap, ansvar eller utgifter, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår som følge av din manglende overholdelse av disse vilkårene eller uautorisert bruk av brukerkontoen din. Du kan ikke på noen måte kringkaste eller videredistribuere din tilgang til eller bruk av nettstedet eller tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, å legge ut slik tilgang og/eller bruk på sosiale medier (inkludert, men ikke begrenset til, svarene dine). Du kan ikke legge ut eller overføre noe truende, uanstendig, injurierende, ulovlig eller på annen måte materiale som kan virke støtende.Du kan ikke bruke brukerkontoen din til å sende uønsket kommunikasjon (f.eks. spam). Du kan ikke koble nettstedet og/eller tjenestene til andre nettsider eller andre nettsider uten vår skriftlige forhåndstillatelse.

Lisens til å bruke nettstedet; Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er angitt, Modern Hire og/eller dets lisensgivere eier de immaterielle rettighetene på og til nettstedet, tjenestene og alt materiale på og generert fra nettstedet eller tjenestene. Med unntak av en uttrykkelig tillatelse i disse vilkårene, er alle immaterielle rettigheter på nettstedet og tjenestene forbeholdt Modern Hire.

I henhold til disse vilkårene gir vi deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset rett til tilgang til og bruk av nettstedet og de tjenestene som denne konto er opprettet og godkjent for. For å unngå tvil vil en tilfeldig besøkende på nettstedet vårt som ikke bruker tjenestene våre og som ikke oppretter en konto på nettstedet vårt, ikke erverve lisensrettighetene nevnt ovenfor. I forbindelse med levering av nettstedet og tjenestene implementerer Modern Hire mange muligheter og teknologier, inkludert, uten begrensning, nøyaktig utviklet og testet vitenskap, proprietære metoder, algoritmer, kunstig intelligens, maskinlæring og lignende prosesser, som alle er beskyttet som Modern Hires immaterielle rettigheter.

Det er ikke tillatt å reprodusere, duplisere, kopiere, publisere, selge, lease eller underlisensiere materiale fra nettstedet eller oppnådd ved tilgang til eller bruk av tjenestene eller på annen måte redigere eller modifisere noe materiale på nettstedet eller oppnådd ved tilgang til eller bruk av tjenestene. Det er ikke tillatt å underlisensiere, tildele eller på annen måte overføre rettighetene som er gitt til deg i denne klausulen. Ingen andre rettigheter, titler eller interesser i nettstedet eller tjenestene er gitt til deg.

Personvern og Informasjonssikkerhet

Vår personvernerklæring klargjør i detalj våre forpliktelser når vi samler inn, bruker og/eller overfører (“Behandling”) dine personlig identifiserbare data (“Personlige opplysninger”) som vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss, eller vi bruker til å tilby tjenestene våre. Når du bruker nettstedet eller tjenestene, og i den grad det er autorisert av gjeldende lov, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger. Du bekrefter og godtar at vi ikke er ansvarlige for eventuelle unøyaktige data du gir oss gjennom nettstedet eller tjenestene våre. Når nettstedet og/eller tjenestene brukes, kan du bli bedt om å samtykke til vår behandling i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter (f.eks. den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR) for innbyggere i EU). All informasjon, materiale eller idé du sender inn via nettstedet (dette inkluderer ikke påloggingsinformasjonen)bør være og vil bli betraktet som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Du finner vår personvernerklæring her:  .

Garanti og Ansvarsfraskrivelse

Selv om vi gjør alt som er mulig for å gi nøyaktig informasjon om nettstedet og tjenestene, gir verken vi eller noen av våre kunder, ansatte eller våre tilknyttede selskaper, tjenesteleverandører, leverandører eller noen av deres ansatte noen garanti, uttrykt. eller underforstått, eller pådra oss noe juridisk ansvar (i den utstrekning loven tillater) eller ansvar for aktualitet eller fullstendighet av informasjonen som finnes på nettstedet eller gjennom våre tjenester, og gir videre ingen garanti, uttrykt eller underforstått eller påtar seg noe juridisk ansvar (i den utstrekning loven tillater)med hensyn til resultater som kan oppnås fra din bruk av nettstedet eller tjenestene. Det kan skje at tilgang til nettstedet og/eller tjenestene kan bli suspendert midlertidig og uten varsel i tilfelle systemfeil, vedlikehold, reparasjon eller det kan være årsaker utenfor vår kontroll.

NETTSTEDET OG ALT INNHOLD, MATERIALER,TJENESTER SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET LEVERES AV MODERN HIRE PÅ EN “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. I DEN MAKSIMALE UTSTREKNING DET ER PRAKTISK MULIG TILLATT AV GJELDENDE LOV, FRASKRIVER VI oss ALLE GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR EN SPESIELT SIKKERHET, SPESIELT SIKKERHET. , OG ALLE ANDRE GARANTIER, SOM ELLERS KAN OPSTÅ AV HANDEL MELLOM DEG OG OSS ELLER BRUK AV HANDEL.

VERKEN MODERN HIRE, ELLER NOEN AV VÅRE KUNDER, TJENESTELEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER GARANTERER AT NETTSTEDET, TJENESTERNE ELLER FUNKSJONER PÅ NETTSTEDET VIL FUNGERE UAVBRUTT ELLER FEILFRI,  AT DEFEKTER VIL BLI RETTET ELLER AT NETTSTEDET ELLER TJENESTER VIL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

IKKE ALLE PRODUKTER ELLER TJENESTER PÅ DETTE NETTSTEDET ER TILGJENGELIGE FOR ALLE PERSONER ELLER PÅ ALLE GEOGRAFISKE PLASSERINGER. VI FORBEHOLDER RETTEN TIL Å BEGRENSE, EFTER VÅRT ENESTE SKJØNN, BRUK AV EVENTUELLE PRODUKTER ELLER TJENESTER TIL EN PERSON ELLER GEOGRAFISK OMRÅDE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON SOM ER GITT DEG FRA VÅRT PERSONAL ELLER GJENNOM DETTE NETTSTEDET ELLER TJENESTER, SKAL SKAPE NOEN GARANTI SOM IKKE UTTRYKKELIG ER LEVERET I DISSE VILKÅRENE.

Ansvarsbegrensning

I FULLE UTREDNING SOM ER TILLATT I LOVEN, VIL VERKEN MODERNE LEIE, ELLER VÅRE KUNDER, TJENESTELEVERANDØRER ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, FØLGELIGE, EKSEMPELISKE ELLER STRAFFENDE ELLER NOEN ANDRE SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GOODWILL, BRUK, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP (SELV OM VI HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER), SOM ER RELATERT TIL, ELLER SOM FØLGER AV ENHVER BRUK ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER TJENESTER (INKLUDERT INNHOLD ELLER ELLER RELATERT TIL, ELLER SOM FØLGER AV ENHVER BRUK ELLER MANGLENDE TIL Å BRUKE NETTSTEDET ELLER TJENESTER (INKLUDERT INNHOLD ELLER ELLER INNHOLD ELLER ANNET MATERIELLT NETT NETT NETT NETT NETT NETT ET ELLER ), YTELSE AV DENNE ELLER TJENESTERNE, YTELSE AV DENNE ELLER TJENESTER. SOM UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE OVERFØRINGER ELLER DATA.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VÅRT SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEG FOR ALLE SKADER OG TAP VÆRE HØYERE ENN BELØPET DU BETALTE TIL OSS I MÅNEDEN UMIDDELBART FØR KRAVET BLEV STARTET. HVIS DU ER MISFORFØYD MED NETTSTEDET ELLER MED NOEN AV DISSE VILKÅRENE, ER DITT ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL Å SLUTTE Å BRUKE DEM.

Brudd på disse vilkårene og betingelsene

Uten at det berører våre andre rettigheter under disse vilkårene, hvis du bryter disse vilkårene på noen måte, kan vi iverksette tiltak vi finner passende for å håndtere bruddet,Dette inkluderer å suspendere tilgangen din til nettstedet og/eller din bruk av tjenestene, forby deg tilgang til nettstedet og/eller tjenestene, blokkere datamaskiner som bruker din IP-adresse fra å få tilgang til nettstedet og/eller tjenestene, og/eller om nødvendig en rettssak mot deg.

Lenker

Nettstedet eller tjenestene kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Disse koblingene er gitt som en bekvemmelighet for deg og ikke som en godkjenning fra Modern Hire av innholdet på slike tredjeparts nettsteder. Modern Hire har ikke ansvaret for innholdet på tilknyttede tredjeparts nettsteder og vil ikke representere innholdet eller nøyaktigheten av materialer på slike tredjeparts nettsteder.Hvis du bruker koblede tredjepartsnettsteder, er det på egen risiko og i samsvar med gjeldende vilkår og betingelser for slike tredjepartsnettsteder.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse vilkårene vil bli kontrollert, tolket og håndhevet i samsvar med lovene i staten Ohio, U.S.A. uten hensyn til lovkonflikter.du underlegger deg herved ugjenkallelig den ikke-eksklusive jurisdiksjon og værneting for de statslige og/eller føderale domstole i Cleveland (Northern District) Ohio.Ved å gå inn på og bruke nettstedet, og tjenestene som tilbys av nettstedet, erkjenner du at Modern Hire tilbyr deg tilgang til nettstedet og tjenestene våre underlagt disse vilkårene. For din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene, samtykker du i å ikke saksøke Modern Hire som gruppesaksøker eller klasserepresentant, bli medlem som gruppemedlem eller delta som motpart på annen måte i et gruppesøksmål mot Modern Leie angående din tilgang til eller bruk av nettstedet eller tjenestene. I tillegg er din tilgang til og bruk av nettstedet og tjenestene som en kandidat gratis, og du erkjenner at en del av prisen du betaler for å få tilgang til og bruke denne siden og tjenestene er å godta disse vilkårene, inkludert dette gruppesøksmålet. Hvis du ikke ønsker å godta noen del av disse vilkårene, vil du ikke ha tilgang til eller kunne bruke (eller fortsette din tilgang eller bruk) av nettstedet eller tjenestene. Ingenting i denne paragrafen, begrenser imidlertid rettighetene dine til å reise søksmål som individuell saksøker, inkludert i småkravsdomstoler, underlagt forumkravene spesifisert her.

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til teknisk støtte kan henvises til Modern Hire her:

 

 

Spørsmål som er relatert til vilkårene kan henvises til Modern Hire her:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefon:  800.451.1695
e-post legal@modernhire.com

 

Link to New Privacy Notice

 

Live link pls