HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Veri Saklama Politikası (Retention Turkish)

Veri Saklama Politikası
Son Güncelleme Ağustos 2022

Modern Hire; Müşterilerine ve Müşterilerin yetkili kullanıcılarına (örn. bir Müşterinin iş adayları/başvuru sahipleri ve bir Müşterinin işe alma/İK ekipleri) Modern Hire’ın Müşterilere ve kullanıcılarına Hizmetleri sunabilmesi için gerekli olan bilgileri sunmak için çeşitli yöntemleri kullanma konusunda izin vermektedir. Sağlanan veriler, görüntü ve/veya ses kayıtları, SMS metin mesajları ve/veya çoktan seçmeli ya da metin tabanlı olabilecek soru yanıtları şeklindeki dijital/sanal mülakatları ve/veya istihdam öncesi değerlendirmeleri (topluca “Veriler”) içerebilir ve bu Veriler Modern Hire’ın kontrolündeki sunucularda dijital olarak depolanır. Modern Hire bu Verileri Gizlilik Bildirimi, Müşteriye karşı sözleşme yükümlülükleri ve geçerli kanunlara uygun olarak korur.

İş kanunları ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte genellikle bir (1) yıl veya iki (2) yıl veri saklama süresi öngörmektedir. Modern Hire’ın standart veri saklama politikası, ham Verilerin (ilgili kayıtlar dahil) kullanıcının Modern Hire Platformu veya Hizmetleri ile son etkileşiminden iki (2) yıl sonra silinmesini öngörmektedir. Müşterinin talimatı üzerine veri saklama programları Modern Hire ile Müşteri arasındaki sözleşmeye tabi olarak değiştirilebilir; söz konusu sözleşmeye göre her iki taraf saklama süreleri ile ilgili olanlar dahil geçerli kanunlara uymakla yükümlüdür. Veriler için geçerli olan saklama süresini öğrenmek için support@modernhire.com adresinden Modern Hire ile iletişime geçilebilir.

Veri koruma kanunları, Gizlilik Bildirimi veya bu Veri Saklama Politikasına göre kimlik bilgileri gizlenmiş Veriler artık kişisel veri olarak kabul edilmemektedir; Modern Hire kimlik bilgileri gizlenmiş bu verileri saklama ve kullanma hakkını saklı tutar.