HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Toestemming en/of wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens (Consent Dutch)

Toestemming en/of wettelijke basis voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens

Laatst bijgewerkt in augustus 2022

Dit applicatieplatform (“Platform”) wordt beheerd door Modern Hire Inc. (“Modern Hire” “wij” “onze”) voor de voltooiing van wervingsprocessen die aan onze klanten (dwz werkgevers) worden aangeboden (zonder onderscheid “Klant” of “Werkgever”) te vergemakkelijken als onderdeel van onze “Services“. Ons Platform en onze Services omvatten, maar zijn niet beperkt tot, wervingsbeoordelingen, digitale/virtuele interviews, planning en/of andere wervingservaringen voor sollicitanten, kandidaten en/of werkzoekenden (samen “Kandidaat(en)” of “u“) door ze in contact te brengen met recruiters, wervingsmanagers en/of andere interviewers (gezamenlijk “Recruiters“). Ons platform en onze services vergemakkelijken wervingsprocessen van de werkgever, maar Modern Hire neemt niet deel aan of neemt geen andere beslissingen met betrekking tot het sollicitatiegesprek, de beoordeling, de evaluatie, de selectie of het wervingsproces van de Kandidaat. Personen die toegang hebben tot en gebruik maken van het Platform of de Services, inclusief Kandidaten, Recruiters en Werkgevers, kunnen hierin gezamenlijk worden aangeduid als “Gebruikers“.

De verantwoordelijke entiteit voor alle Persoonlijke gegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die worden Verwerkt (zoals hieronder gedefinieerd) tijdens het gebruik van het Platform en de Services voor zowel Kandidaten als Recruiters, is de entiteit bij wie de Kandidaat een sollicitatie heeft ingediend zoals gespecificeerd in de respectieve functie posting of de entiteit via wie de Kandidaat of Recruiter toegang heeft gekregen tot het Platform (dwz onze Klant/de Werkgever en de “Gegevensbeheerder”). Wij verzamelen, gebruiken en verzenden (gezamenlijk “Verwerken“) de persoonlijke gegevens als de “Gegevensverwerker” in opdracht van de gegevensbeheerder.

Wij verwerken Persoonlijke gegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief indien van toepassing en onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (voor gebruikers in de Europese Unie), de Australische privacywet (voor gebruikers in Australië), de California Consumer Protection Act (voor gebruikers in Californië).  Details over de specifieke rechten die u heeft op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming worden nader gespecificeerd in onze Privacyverklaring en de gerelateerde landspecifieke wettelijke addenda. Volgens de toepasselijke gegevensbeschermingswetten moet u mogelijk toestemming geven voor bepaald gebruik van Persoonlijke gegevens en in sommige gevallen kunnen de gegevensbeheerder (dwz onze klant) en zijn gegevensverwerker (dwz Modern Hire) een wettelijke basis hebben om uw Persoonlijke gegevens zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken.

Bij het gebruik van ons Platform en de Services worden alle persoonlijke gegevens verstrekt door of verzameld van u als Gebruiker, waaronder mogelijk uw antwoorden op digitale/virtuele interviews en/of beoordelingen verzameld via video- en/of audio-opnamen, sms-berichten en/of vraagantwoorden, en die meerkeuze- of tekstgebaseerd kunnen zijn (gezamenlijk “Persoonlijke gegevens”), worden verwerkt en digitaal opgeslagen in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens en onze privacyverklaring, evenals het toepasselijke privacybeleid van de klant.

Houd er rekening mee dat alle opnamen (dwz video en/of audio) die u via onze Services levert, NIET worden gebruikt voor identificatiedoeleinden (dwz ze worden niet digitaal geanalyseerd of verwerkt tot voiceprints of gezichtsherkenningsbestanden). Met andere woorden, noch het Platform, noch de Services analyseren uw gelaatstrekken, gezichtsuitdrukkingen, oogbewegingen of stemgeluid voor welk doel dan ook, inclusief voor identificatie. Daarom beschouwt Modern Hire deze opnames niet als biometrische gegevens zoals gedefinieerd in of onderwerp aan alle voorschriften voor de bescherming van biometrische gegevens. Wij kunnen de onbewerkte Persoonlijke gegevens van de opnames omzetten in tekstformaat voor het leveren van de Services. Onze Klant als Verwerkingsverantwoordelijke heeft toegang tot de Persoonlijke gegevens.

Onze naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming omvat naleving zoals vereist in verband met de verwerking van dergelijke opnamen. In het geval dat de opnames zelf geacht worden te vallen onder biometrische wetten of andere toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming (ook al worden ze niet gebruikt voor identificatiedoeleinden), dan hebt u als Gebruiker mogelijk de volgende rechten: het recht om te weten dat dergelijke opnames worden verzameld en opgeslagen waar nodig om uw antwoorden te transcriberen en te evalueren; dat de opnames worden verwijderd in overeenstemming met ons normale beleid voor gegevensbewaring en indien nodig om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; en dat uw gebruik van ons Platform of onze Services, waaronder verzameling via video- en/of audio-opnamen, uw erkenning is als Gebruiker van ontvangen informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van de opnamen zoals hierin beschreven. U kunt onze privacyverklaring en de gerelateerde landspecifieke wettelijke addenda raadplegen voor aanvullende details (bijv. de Illinois Biometric Information Protection Act).

Uw Persoonlijke gegevens kunnen gegevens bevatten zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer. Onze Services vereisen geen gevoelige informatie, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, enz.).  Wij verzamelen doorgaans persoonlijke gegevens rechtstreeks van u als gebruiker, die gevoelige gegevens kunnen bevatten; bijvoorbeeld een video-opname kan informatie weergeven waaruit geslacht, ras of etniciteit kan worden afgeleid, maar wij gebruiken dergelijke gegevens niet voor de doeleinden van onze Services. Wij verwerken persoonlijke gegevens als dat nodig is om onze Services aan onze klanten te leveren. Uw persoonlijke gegevens (inclusief eventuele gevoelige gegevens) worden behandeld in overeenstemming met onze privacyverklaring, inclusief de gerelateerde landspecifieke wettelijk addenda.

Afhankelijk van welke gegevensbeschermingswetten op u als gebruiker van toepassing kunnen zijn (raadpleeg onze privacyverklaring en de gerelateerde landspecifieke wettelijke addenda voor aanvullende details), uw verstrekking van een e-mailadres aan ons, hetzij in een verzoek om informatie, om uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, of voor een ander doel, vormen uw keuze op een opt-in-basis waar vereist volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals de Canadese antispamwetgeving), stelt ons in staat via e-mail met u te communiceren. U kunt er op elk moment voor kiezen om u af te melden voor verdere e-mailcommunicatie van ons.

Wij kunnen ook kunstmatige intelligentie en/of geautomatiseerde besluitvorming gebruiken om uw Persoonlijke gegevens te evalueren. Indien dit systeem wordt gebruikt, neemt de geautomatiseerde besluitvorming en/of kunstmatige intelligentie niet de uiteindelijke beslissing op basis van uw antwoorden, maar geeft het eerder een score of een aanbevolen score, die het wervingsteam van onze klant kan gebruiken om te helpen bij het evalueren van uw antwoorden. Ons Platform en onze Services vergemakkelijken wervingsprocessen van de werkgever, maar Modern Hire neemt niet deel aan of neemt geen andere beslissingen met betrekking tot het sollicitatiegesprek, de beoordeling, de evaluatie, de selectie of het wervingsproces van de Kandidaat. Aanvullende details over het gebruik van kunstmatige intelligentie is staat vermeld in het toestemmingsformulier “Hoe wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om vooroordelen in het wervingsproces te verminderen?”, dat aan u zal worden getoond voorafgaand aan het deel van het Platform dat een dergelijk besluitvormingsproces zou gebruiken.

Zoals vermeld in onze Privacyverklaring, maken wij gebruik van bepaalde externe serviceproviders, waaronder onze datahostprovider (“DHP”) als subverwerker. Wij maken ook persoonlijke gegevens bekend aan andere externe serviceproviders, zoals beschreven in onze privacyverklaring. De datacenters van onze DHP en onze andere externe serviceproviders bevinden zich mogelijk in een ander land dan waar u woont.  In dergelijke gevallen zullen onze klant (dwz de gegevensbeheerder) en Modern Hire maatregelen nemen om te zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming om te voldoen aan de toepasselijke gegevensbeschermingswetten (bijv. de EU-modelcontractbepalingen onder AVG zijn een middel om dit te doen).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via  . Na ontvangst van een intrekking van het toestemmingsverzoek, zullen wij onmiddellijk contact opnemen met de gegevensbeheerder en, indien goedgekeurd door de gegevensbeheerder, uw persoonlijke gegevens verwijderen zoals gevraagd, tenzij bewaring vereist is door de wet of door onze vereisten voor het bewaren van gegevens zoals vermeld in ons standaardbeleid voor gegevensbewaring. Als wij uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen, zal Modern Hire of de gegevensbeheerder u als gebruiker informeren over de redenen voor deze bewaring.

Als u geen toestemming geeft of uw toestemming voor ons intrekt om uw Persoonlijke gegevens te verwerken, krijgt u mogelijk niet het volledige gebruik van het Platform en/of het volledige voordeel van onze Services. Onze Privacyverklaring bevat informatie over hoe u als gebruiker toegang tot uw gegevens kunt aanvragen en correctie van uw gegevens kunt aanvragen, hoe gebruikers een klacht kunnen indienen over een inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en hoe wij (of onze klant als gegevensbeheerder) met een dergelijke klacht zullen omgaan. Aanvullende individuele rechten die u als gebruiker kunt hebben op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, worden ook gedetailleerd beschreven in onze privacyverklaring en de gerelateerde landspecifieke wettelijke addenda. U kunt contact met ons opnemen via   voor alle andere vragen over deze Toestemming.

Wij nemen voorzorgsmaatregelen om de hoogst mogelijke bescherming van uw Persoonlijke gegevens te garanderen. Alle Persoonlijke gegevens die we verwerken in het kader van het leveren van onze Services worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie met passende technische en organisatorische maatregelen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 Door hieronder op ACCEPTEREN te klikken, bevestigt u het volgende: Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door Modern Hire, inclusief maar niet beperkt tot gevoelige gegevens of het gebruik van opnames, het gebruik van kunstmatige intelligentie of geautomatiseerde besluitvorming, en het recht om via e-mail met mij als gebruiker te communiceren als ik mijn e-mailadres verstrek, elk voor de hierboven beschreven doeleinden en zoals nader gespecificeerd in de Modern Hire-privacyverklaring en gerelateerde landspecifieke wettelijke addenda voor mij als gebruiker om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het Modern Hire Platform en Services.