HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Termeni de utilizare (TOUs Romanian)

Termeni de utilizare

Ultima actualizare August 2022

 

Introducere

Modern Hire, Inc. și filialele sale (denumite aici „Modern Hire”, „noi” sau „al nostru”) operează acest site de internet și platforma Modern Hire  pentru cereri de angajare (denumite colectiv aici „Site-ul”) și prestează servicii prin intermediul Site-ului („Servicii”).  Site-ul și Serviciile noastre includ, dar nu se limitează la evaluările preliminare angajării, interviuri digitale/virtuale, programare și/sau alte experiențe înainte de angajare oferite clienților noștri (adică angajatorilor) (fără deosebire „Client” sau „Angajator”) pentru solicitanții de job-uri, candidați și/sau pentru cei care caută de lucru (denumiți colectiv „Candidați”), prin punerea lor în legătură cu firmele care fac recrutări, managerii de angajări și/sau alți intervievatori (denumiți colectiv „Firme de recrutare”). Site-ul și Serviciile noastre facilitează procedurile preliminare de angajare derulate de Angajator, dar Modern Hire nu participă și nu ia decizii legate de procedura de intervievare, evaluare, selectare sau angajare.

Acești Termeni de utilizare stabilesc clauzele și condițiile care guvernează accesul și utilizarea Site-ului și a Serviciilor, inclusiv de către Candidați, Firme de recrutare și Angajatori (denumiți colectiv aici „Utilizatori” sau „dumneavoastră). Accesând sau utilizând Site-ul și/sau Serviciile, acceptați termenii și condițiile stabilite în acești Termeni de utilizare, precum și termenii și condițiile Politicii noastre de confidențialitate (cu link mai jos) (denumite colectiv „Termeni”). Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a Termenilor, nu trebuie să accesați sau utilizați acest Site sau aceste Servicii. Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când Termenii și ar trebui să citiți periodic acești Termeni pentru a fi la curent cu respectivele modificări. Termenii revizuiți se vor aplica la utilizarea Site-ului și a Serviciilor de la data publicării Termenilor revizuiți. În plus față de acești Termeni, pentru anumite Servicii pot exista Termeni suplimentari privind utilizarea serviciilor și, în astfel de cazuri, acești Termeni suplimentari sunt disponibili prin intermediul acestor servicii și se adaugă, fără a-i limita, la acești Termeni. Dacă se aplică termeni suplimentari unui anumit serviciu, veți fi notificat(ă) în mod clar cu privire la acești termeni suplimentari aplicați serviciului.

Utilizarea acceptabilă

Nu aveți dreptul să utilizați Site-ul sau Serviciile în vreun fel care provoacă sau poate provoca daune Site-ului sau Serviciilor sau afectarea disponibilității sau accesibilității Site-ului sau Serviciilor, sau în orice mod care este ilicit ilegal, fraudulos sau dăunător sau în legătură cu orice scop sau activitate ilicită, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.

Nu aveți dreptul să utilizați Site-ul sau Serviciile pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, folosi, publica sau distribui orice material care constă din (sau este legat de) orice spyware, virus de computer, cal troian, vierme, înregistrator de apăsări de taste sau alte programe informatice rău intenționate (*malware).

Serviciile pot fi accesate de dumneavoastră în scopul efectuării unui interviu digital/virtual online, evaluării înainte de angajare, simulării locului de muncă sau altor experiențe preliminare angajării. Este posibil să vi se ofere acces la Servicii de către Angajatorul care v-a solicitat să efectuați experiența.

Obligațiile dumneavoastră

Sunteți responsabil(ă) pentru utilizarea Site-ului și/sau a Serviciilor, inclusiv orice utilizare realizată prin folosirea contului dumneavoastră (adică ID-ul dumneavoastră de autentificare și parola), indiferent dacă utilizarea a fost sau nu realizată de dumneavoastră sau de altcineva folosind ID-ul de autentificare și parola dumneavoastră. Sunteți responsabil(ă) pentru protejarea și securizarea ID-ului dumneavoastră de autentificare și a parolei dumneavoastră împotriva utilizării neautorizate. Dacă credeți că a existat o încălcare a securității ID-ului dumneavoastră de autentificare sau a parolei dumneavoastră, trebuie să ne anunțați imediat. Ne veți despăgubi (în această prevedere – inclusiv afiliații, funcționarii, directorii, angajații, consultanții, agenții, clienții, licențiatorii noștri și succesorii și cesionarii acestora) și ne veți exonera de răspundere împotriva oricărei revendicări, daune, pierderi, răspunderi sau cheltuieli, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, care rezultă din nerespectarea de către dumneavoastră a acestor Termeni sau din orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră de utilizator. Nu aveți dreptul să retransmiteți sau să redistribuiți, în niciun fel și prin niciun mijloc, accesarea sau utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau Serviciilor, inclusiv, dar fără a se limita la, postarea pe rețelele de socializare a unei astfel de accesări și/sau utilizări (inclusiv, dar fără a se limita la, răspunsurile dumneavoastră). Nu aveți dreptul să postați sau să transmiteți niciun fel de materiale amenințătoare, obscene, calomnioase, ilicite sau ofensatoare în alt mod. Nu aveți dreptul să utilizați contul dumneavoastră de utilizator pentru a trimite comunicări nesolicitate (de exemplu, spam). Nu aveți dreptul să conectați Site-ul și/sau Serviciile la niciun alt site web și la nicio altă pagină web în afara Site-ului, fără permisiunea noastră scrisă prealabilă.

Licența pentru utilizarea Site-ului; Proprietatea intelectuală

Cu excepția cazului în care se prevede altfel, Modern Hire și/sau licențiatorii săi dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra site-ului, a Serviciilor și a tuturor materialelor de pe Site și a materialelor generate prin utilizarea Site-ului sau Serviciilor. Cu excepția celor permise în mod expres prin acești Termeni, toate drepturile de proprietate intelectuală referitoare la Site și Servicii sunt rezervate companiei Modern Hire.

Sub rezerva acestor Termeni, vă acordăm un drept neexclusiv, netransferabil, limitat, de a accesa și utiliza Site-ul și Serviciile, drept pentru care a fost stabilit și aprobat un cont. Pentru evitarea oricărei îndoieli, un vizitator obișnuit al Site-lui nostru care nu folosește Serviciile noastre sau care nu-și face un cont pe Site-ul nostru, nu primește drepturile de licență menționate mai sus. În legătură cu furnizarea Site-ului și a Serviciilor, Modern Hire implementează diverse capabilități și tehnologii, inclusiv, dar fără a se limita la, cunoștințe științifice dezvoltate și testate riguros, metodologii proprietare, algoritmi, inteligență artificială, învățare programată și procese similare, toate acestea fiind protejate ca drepturi de proprietate intelectuală ale Modern Hire.

Nu aveți dreptul să reproduceți, să duplicați, să copiați, să republicați, să vindeți, să închiriați sau să sublicențiați materiale de pe Site sau materiale obținute prin accesarea sau utilizarea Serviciilor sau să editați sau să modificați în alt mod orice material de pe Site sau material obținut prin accesarea sau utilizarea Serviciilor. Nu aveți dreptul să sublicențiați, să cesionați sau să transferați în alt mod drepturile care vi se acordă prin această clauză. Nu vi se acordă niciun alt drept, titlu sau interes pentru Site sau Servicii.

Confidențialitatea și securitatea

Notificarea noastră de confidențialitate clarifică obligațiile noastre atunci când colectăm, utilizăm și/sau transferăm („Proces”) toate datele identificabile („Date cu caracter personal”) pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le furnizați sau pe care le folosim pentru prestarea Serviciilor. Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor și în măsura autorizată de legea aplicabilă, sunteți de acord cu respectiva prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Acceptați și recunoașteți că noi nu răspundem pentru datele incorecte pe care ni le furnizați prin intermediul Site-ului sau al Serviciilor. Când folosiți Site-ul și/sau Serviciile, vi se poate cere să vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea lor, în conformitate cu regulamentele privind protecția datelor, în vigoare (de ex. Regulamentul General pentru Protecția Datelor (GDPR) pentru rezidenții Uniunii Europene). Toate informațiile, materialele sau ideile pe care le furnizați prin intermediul Site-ului (exclusiv datele contului dumneavoastră) vor fi considerate ca fiind neconfidențiale și non-proprietare. Politica noastră de confidențialitate poate fi găsită aici: NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE MODERN HIRE .

Neasumarea răspunderii în ceea ce privește garanția

Deși am depus eforturi pentru a furniza informații exacte pe Site și prin Servicii, nici noi, nici vreunul dintre clienții noștri sau angajații noștri, nici companiile afiliate nouă, furnizorii noștri de servicii, nici furnizorii noștri și nici angajații lor nu oferă vreo garanție, expresă sau implicită, și nici nu își asumă vreo răspundere legală (în măsura permisă de lege) sau responsabilitate pentru caracterul actual sau exhaustiv al oricărei informații conținute pe acest site sau primite prin intermediul Serviciilor noastre și, în plus, nu oferă nicio garanție, exprimată sau implicită, și nici nu își asumă vreo răspundere legală (în măsura permisă de lege) cu privire la rezultatele care pot fi obținute din utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau a Serviciilor. Accesul la Site și/sau la Servicii poate fi suspendat temporar și fără notificare în caz de defecțiune a sistemului, întreținere, reparații sau din motive care nu pot fi controlate de Modern Hire.

ACEST SITE ȘI TOATE MATERIALELE ȘI SERVICIILE DISPONIBILE PE ACEST SITE SUNT FURNIZATE DE MODERN HIRE „CA ATARE” ȘI „CA DISPONIBILE”. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, RENUNȚĂM LA TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE SAU ORICE GARANȚIE LEGATĂ DE SECURITATE, PRECIZIE ȘI NEÎNCĂLCARE ȘI LA TOATE CELELALTE GARANȚII CARE POT REZULTA ALTFEL DIN RELAȚIA DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI SAU DIN UTILIZAREA COMERȚULUI.

NICI MODERN HIRE ȘI NICIUNUL DIN CLIENȚII, PRESTATORII NOȘTRI DE SERVICII SAU FURNIZORI NU GARANTEAZĂ CĂ SITE-UL, SERVICIILE SAU ORICE FUNCȚIE CONȚINUTE DE SITE SAU DE SERVICII VOR FUNCȚIONA NEÎNTRERUPT SAU FĂRĂ ERORI, CĂ DEFECTELE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SITE-UL SAU SERVICIILE VOR FI LIPSITE DE VIRUȘI ȘI DE ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE.

NU TOATE PRODUSELE ȘI SERVICIILE MENȚIONATE PE ACEST SITE SUNT DISPONIBILE PENTRU TOATE PERSOANELE SAU ÎN TOATE LOCAȚIILE GEOGRAFICE. NE REZERVĂM DREPTUL DE A LIMITA, LA DISCREȚIA SA EXCLUSIVĂ, UTILIZAREA ORICĂRUI PRODUS SAU SERVICIU DE CĂTRE ORICE PERSOANĂ SAU ÎN ORICE ZONĂ GEOGRAFICĂ. NICIUN SFAT ȘI NICIO INFORMAȚIE OBȚINUT/OBȚINUTĂ DE DUMNEAVOASTRĂ DE LA PERSONALUL NOSTRU SAU PRIN INTERMEDIUL ACESTUI SITE SAU AL SERVICIILOR NU VA CREA NICIO GARANȚIE CARE NU ESTE PREVĂZUTĂ ÎN MOD EXPRES ÎN ACEȘTI TERMENI.

Limitarea răspunderii

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NICI MODERN HIRE ȘI NICI CLIENȚII, PRESTATORII DE SERVICII SAU FURNIZORII NOȘTRI NU VA RĂSPUNDE PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ, REZULTATĂ PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARĂ, PUNITIVĂ SAU ORICE ALTE DAUNE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, DAUNE CAUZATE DE PIERDEREA PROFITULUI, A REPUTAȚIEI, A UTILIZĂRII, A DATELOR SAU PENTRU ALTE PIERDERI NECORPORALE (CHIAR DACĂ AM FOST NOTIFICAȚI DESPRE DE POSIBILITATEA PRODUCERII UNOR ASTFEL DE DAUNE), PROVENITE SAU REZULTATE DIN ORICE UTILIZARE SAU IMPOSIBILITATE DE UTILIZARE A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR (INCLUZÂND CONȚINUTUL SAU ALTE MATERIALE DE PE SITE SAU DE PE ORICE SITE WEB LEGAT DE SITE SAU SERVICII), PERFORMANȚA SAU UTILIZAREA SERVICIILOR, CA ȘI ACCESAREA NEAUTORIZATĂ SAU ALTERAREA NEAUTORIZATĂ A TRANSMISIILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ.

ÎN NICI UN CAZ, RĂSPUNDEREA NOASTRĂ TOTALĂ FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ PENTRU TOATE DAUNELE ȘI PIERDERILE NU VA DEPĂȘI SUMA PLĂTITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE NOI ÎN LUNA IMEDIAT PREMERGĂTOARE REVENDICĂRII. DACĂ SUNTEȚI NEMULȚUMIT DE SITE, DE SERVICII SAU DE ORICARE DIN ACEȘTI TERMENI, REMEDIUL DUMNEAVOASTRĂ UNIC ȘI EXCLUSIV ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SITE-ULUI SAU A SERVICIILOR.

Încălcări ale acestor termeni și condiții

Fără a aduce atingere celorlalte drepturi în conformitate cu acești Termeni, dacă încălcați Termenii în orice mod, noi putem lua măsurile pe care le considerăm adecvate pentru a aborda respectiva încălcare, inclusiv suspendarea accesului dumneavoastră la Site și/sau a utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor, interzicerea accesului dumneavoastră la Site și/sau la Servicii, blocarea accesului computerelor care utilizează adresa dumneavoastră IP la Site și/sau la Servicii și/sau intentarea de proceduri judiciare la tribunal împotriva dumneavoastră.

Linkuri

Site-ul sau Serviciile pot conține linkuri către site-uri web ale unor terțe părți. Aceste link-uri sunt furnizate numai ca un factor de comoditate pentru dumneavoastră și nu ca o aprobare de către Modern Hire a conținutului acestor site-uri web ale unor terțe părți. Modern Hire nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor web ale unor terțe părți conectate și nu face nicio declarație cu privire la conținutul sau acuratețea materialelor de pe astfel de site-uri ale unor terțe părți. Dacă accesați site-uri web ale unor terțe părți conectate, faceți acest lucru pe propriul dumneavoastră risc și în conformitate cu termenii și condițiile care prevalează privind utilizarea acestor site-uri web ale unor terțe părți.

Legea aplicabilă și jurisdicție

Acești Termeni vor fi guvernați, interpretați și puși în aplicare în conformitate cu legile statului Ohio, S.U.A., fără a ține cont de principiile conflictelor de legi. Prin prezenta vă supuneți necondiționat și irevocabil jurisdicției exclusive și locației exclusive a instanțelor statale și / sau federale situate în Cleveland (Districtul de Nord) Ohio. Prin accesarea și utilizarea Site-ului și în schimbul Serviciilor oferite de Site, recunoașteți că Modern Hire vă oferă accesul la Site-ul și Serviciile noastre numai în conformitate cu acești Termeni. Ca o recompensă parțială pentru accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și a Serviciilor, sunteți de acord să nu dați în judecată Modern Hire în calitate de reclamant în cadrul unei acțiuni colective sau de reprezentant al unui grup care a intentat o acțiune colectivă, să nu vă alăturați în calitate de membru unui grup care a intentat o acțiune colectivă și să nu participați în calitate de parte adversă în vreun fel la o acțiune juridică colectivă împotriva Modern Hire în ceea ce privește accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau a Serviciilor. În plus, accesarea și utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și a Serviciilor în calitatea dumneavoastră de candidat sunt gratuite și recunoașteți că o parte din prețul pe care îl plătiți pentru a accesa și utiliza acest Site și Serviciile este acceptarea acestor Termeni, inclusiv această renunțare la acțiunea colectivă. Dacă nu sunteți de acord cu o parte, oricare ar fi aceasta, din acești Termeni, nu aveți dreptul să accesați sau să utilizați (sau să continuați să accesați sau să utilizați) Site-ul sau Serviciile. Cu toate acestea, nimic din acest paragraf nu vă limitează drepturile de a iniția un proces în calitate de reclamant individual, inclusiv în instanțele care se ocupă de revendicări minore, sub rezerva cerințelor forumului specificate mai sus.

Informații de contact

Întrebările legate de asistența tehnică pot fi trimise către Modern Hire la:

support@modernhire.com

 

Întrebările legate de Termeni pot fi trimise la Modern Hire la:
Modern Hire
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefon:  800.451.1695
E-mail: legal@modernhire.com