HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Suostumus ja/tai laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn (Consent Finnish)

Suostumus ja/tai laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn

Viimeksi päivitetty elokuussa 2022

Tätä sovellusalustaa (“Alusta”) ylläpitää Modern Hire Inc. (“Modern Hire“me” “meidän”) helpottaakseen asiakkaillemme (eli työnantajille) tarjottujen työllistymistä edeltävien prosessien loppuunsaattamista (näitä erottelematta “Asiakas” tai “Työnantaja”) osana “Palvelujamme.” Alustamme ja palveluihimme kuuluvat, näihin rajoittumatta, työllistymistä edeltävät arvioinnit, digitaaliset/virtuaaliset haastattelut, aikataulut ja/tai muut työnhakijoiden, ehdokkaiden ja/tai työnhakijoiden palkkaamista edeltävät tapahtumat (yhdessä “Ehdokas/Ehdokkaat” tai “sinä”) yhdistämällä heidät rekrytoijiin, palkkaamisen esimiehiin ja/tai muihin haastattelijoihin (yhteisesti, “Rekrytoijat”). Alustamme ja palvelumme helpottavat työnantajan työllistymistä edeltäviä prosesseja, mutta Modern Hire ei osallistu ehdokkaiden haastattelu-, arviointi-, arvostelu-, valinta- tai rekrytointiprosessiin tai tee muutoin sitä koskevia päätöksiä. Henkilöitä, jotka käyttävät ja käyttävät alustaa tai palveluita, mukaan lukien ehdokkaat, rekrytoijat ja työnantajat, voidaan kutsua tässä yhteisesti “Käyttäjiksi.”

 

Vastuullinen taho kaikkien henkilötietojen (määritelty jäljempänä) suhteen, joita käsitellään (määritelty jäljempänä) alustan ja palveluiden käytön aikana sekä hakijoiden että rekrytoijien osalta, on taho, jolle hakija on jättänyt työhakemuksen kyseisessä työnhakuilmoituksessa määritellyllä tavalla tai menetelmä, jolla hakija tai rekrytoija on käyttänyt alustaa (eli Asiakkaamme/Työnantajamme ja “Rekisterinpitäjä”). Keräämme, käytämme ja siirrämme (yhteisesti “Käsittely”) henkilötietoja “Tietojen käsittelijänä” rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti.

 

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojailmoituksemme ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti, mukaan lukien soveltuvin osin esimerkiksi yleinen tietosuoja-asetus (Käyttäjille Euroopan unionissa), Australian Privacy Act (käyttäjille Australiassa) ja Kalifornian kuluttajansuojalaki (käyttäjille Kaliforniassa).  Yksityiskohdat sovellettavien tietosuojalakien mukaisista erityisoikeuksista on kuvattu tarkemmin tietosuojailmoituksessamme ja siihen liittyvissä maakohtaisissa lain lisäyksissä. Sovellettavien tietosuojalakien mukaan sinua voidaan vaatia antamaan suostumus tiettyyn henkilötietojen käyttöön, ja joissakin tapauksissa rekisterinpitäjällä (eli Asiakkaallamme) ja sen tietojenkäsittelijällä (eli Modern Hire) voi olla laillinen peruste käyttää henkilötietojasi ilman nimenomaista suostumusta.

 

Käytettäessä alustaamme ja palvelujamme kaikki antamasi tai sinulta kerätyt käyttäjän henkilötiedot, jotka voivat sisältää vastauksesi digitaalisiin/virtuaalisiin haastatteluihin ja/tai arviointeihin, jotka on kerätty video- ja/tai äänitallenteiden, tekstiviestien avulla ja/tai kysymysvastaukset, jotka voivat olla monivalinta- tai tekstipohjaisia ​​(yhteisesti “Henkilökohtaiset Tiedot eli henkilötiedot”) käsitellään ja tallennetaan digitaalisesti tietojen säilytyskäytäntöjemme ja tietosuojailmoituksemme sekä soveltuvien asiakkaan tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

 

Huomaa, että palveluidemme kautta tarjoamiasi tallenteita (eli videoita ja/tai ääniä) EI käytetä tunnistamistarkoituksiin (eli niitä ei analysoida digitaalisesti tai käsitellä äänijäljiksi tai kasvojentunnistustiedostoiksi). Toisin sanoen, alusta tai palvelut eivät analysoi kasvojen piirteitäsi, ilmeitäsi, silmiesi liikkeitäsi tai äänensävyäsi mihinkään tarkoitukseen, mukaan lukien tunnistamista varten, ja siksi Modern Hire ei pidä näitä tallenteita biometrisinä tietoina sellaisena kuin se on määritelty biometristen tietojen suojausmääräyksissä tai joihin mainitun tyyppisiä määräyksiä sovellettaisiin. Saatamme muuntaa tallenteiden käsittelemättömät henkilötiedot tekstimuotoon palveluiden tarjoamista varten. Asiakkaallamme rekisterinpitäjänä on pääsy henkilötietoihin.

 

Sovellettavien tietosuojalakien noudattaminen sisältää tällaisten tallenteiden käsittelyn yhteydessä vaaditun noudattamisen. Siinä tapauksessa, että itse tallenteiden katsottaisiin kuuluvan biometristen lakien tai muiden sovellettavien tietosuojalakien piiriin (vaikka niitä ei käytetäkään tunnistamistarkoituksiin), sinulla voi käyttäjänä olla seuraavat oikeudet: oikeus tietää, että kyseiset tallenteet kerätään ja tallennetaan tarpeen mukaan vastaustesi litteroimiseksi ja arvioimiseksi; että tallenteet poistetaan tavallisten tietojen säilytyskäytäntöjemme mukaisesti ja soveltuvien tietosuojalakien noudattamiseksi; ja että alustamme tai palveluidemme käyttäminen mukaan lukien tietojen kerääminen video- ja/tai äänitallenteiden kautta, on samalla käyttäjän ilmoituksesi siitä, että olet vastaanottanut tallenteiden keräämistä ja käyttöä koskevat tiedot siten kuin ne on tässä kuvattu. Lisätietoja saat tietosuojailmoituksestamme ja siihen liittyvistä maakohtaisista lain lisäyksistä (esim. Illinoisin biometristen tietojen suojalaki).

 

Henkilötietosi voivat sisältää tietoja, kuten etunimesi, sukunimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai matkapuhelinnumerosi. Palvelumme eivät edellytä sovellettavien tietosuojalakien määrityksien mukaisia ​​arkaluonteisia tietoja (esim. rotu, etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnolliset vakaumukset jne.).  Keräämme yleensä henkilötietoja suoraan sinulta käyttäjänä, ja nämä tiedot voivat sisältää arkaluontoisia tietoja, esimerkiksi videotallenne voi sisältää tietoa, jonka perusteella sukupuoli, rotu tai etninen alkuperä on mahdollista päätellä, mutta emme käytä tällaisia ​​tietoja palveluidemme tarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja tarpeen mukaan tarjotaksemme palvelujamme asiakkaillemme. Henkilötietojasi (mukaan lukien kaikki arkaluontoiset tiedot) käsitellään tietosuojailmoituksemme mukaisesti, mukaan lukien asiaan liittyvät maakohtaiset lait.

 

Riippuen siitä, mitkä tietosuojalait saattavat koskea sinua käyttäjänä (katso lisätietoja tietosuojailmoituksestamme ja siihen liittyvistä maakohtaisista lain lisäyksistä), antamasi sähköpostiosoite meille joko tietopyynnössä tai käyttääksesi henkilötietoihisi liittyviä oikeuksiasi tai muuhun tarkoitukseen muodostavat osallistumiseen liittyvän hyväksyntäsi silloin kun sovellettavat tietosuojalait (kuten Kanadan roskapostin vastainen lainsäädäntö) niin vaatii, jotta voimme olla sinuun yhteydessä sähköpostitse. Voit milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta lähettämiämme sähköpostiviestejä.

 

Voimme myös käyttää tekoälyä ja/tai automatisoitua päätöksentekoa henkilötietojesi arvioimiseen. Silloin, kun automaattista päätöksentekoa ja/tai tekoälyä käytetään, tekoäly ei tee lopullista päätöstä vastaustesi perusteella, sen sijaan se antaa pistemäärän tai suositellun pistemäärän, jota asiakkaamme rekrytointitiimi voi käyttää apuna vastaustesi arvioinnissa. Alustamme ja palvelumme helpottavat työnantajan työllistymistä edeltäviä prosesseja, mutta Modern Hire ei osallistu ehdokkaiden haastattelu-, arviointi-, arvostelu-, valinta- tai rekrytointiprosessiin tai tee muutoin sitä koskevia päätöksiä. Lisätietoa tekoälyn käytöstä löytyy artikkelista “Kuinka tekoälyä käytetään vähentämään puolueellisuutta palkkausprosessissa?” (suostumuslomakkeessa), joka näytetään sinulle ennen alustan sitä osaa, joka hyödyntäiksi mainitun tyyppistä päätöksentekoprosessia.

 

Kuten tietosuojailmoituksessamme mainitaan, käytämme alikäsittelijänä tiettyjä kolmannen osapuolen palveluntarjoajia, mukaan lukien dataisäntäpalveluntarjoajamme (“DHP”). Luovutamme henkilötietoja myös muille kolmannen osapuolen palveluntarjoajille tietosuojailmoituksessamme kuvatulla tavalla. DHP:n datakeskuksemme ja muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme voivat olla muualla kuin asuinmaassasi.  Tällaisissa tapauksissa asiakkaamme (eli rekisterinpitäjä) ja Modern Hire ryhtyvät toimenpiteisiin varmistaakseen, että tietosuojan taso on riittävä sovellettavien tietosuojalakien noudattamiseksi (esim. EU:n GDPR:n mukaiset vakiosopimuslausekkeet ovat yksi käyttämämme menetelmä).

 

Voit peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa ottamalla meihin yhteyttä osoitteessa  support@modernhire.com. Saatuamme peruutuspyynnön otamme viipymättä yhteyttä rekisterinpitäjään ja rekisterinpitäjän suostumuksella poistamme henkilötietosi pyydettäessä, ellei säilyttämistä edellytetä lain tai tietueiden säilyttämisvaatimuksiemme mukaisesti, kuten tavallisissa tietojen säilyttämiskäytännöissämme on mainittu. Jos emme pysty poistamaan henkilötietojasi, joko Modern Hire tai rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle käyttäjänä mainitun säilyttämisen syistä.

 

Jos et anna suostumustasi tai peruutat suostumuksesi siihen, että käsittelemme henkilötietojasi, et ehkä saa kaikkia alustan ja/tai kaikkia palveluidemme etuja. Meidän tietosuojaselosteemme sisältää tietoa siitä, kuinka sinä käyttäjänä voit pyytää pääsyä tietoihisi ja vaatia niiden korjaamista, kuinka käyttäjät voivat tehdä valituksen sovellettavien tietosuojalakien rikkomisesta ja kuinka me (tai asiakkaamme rekisterinpitäjänä) käsittelemme tällaisia valituksia. Muita henkilökohtaisia ​​oikeuksia, joita sinulla käyttäjänä voi olla sovellettavien tietosuojalakien nojalla, on myös kuvattu tietosuojailmoituksessamme ja siihen liittyvissä maakohtaisissa lain lisäyksissä. Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteessa support@modernhire.com kaikista muista tähän suostumukseen liittyvistä kysymyksistä.

 

Ylläpidämme varotoimia varmistaaksemme henkilötietojesi parhaan mahdollisen suojan. Kaikki henkilötiedot, joita käsittelemme palvelujemme tarjoamisen yhteydessä, on suojattu luvattomalta käytöltä ja manipuloinnilta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein ja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

 

Napsauttamalla HYVÄKSY ilmaiset hyväksyväsi seuraavan: Hyväksyn sen, että Modern Hire käsittelee henkilötietojani, mukaan lukien rajoituksetta arkaluontoiset tiedot tai tallenteiden käyttö, tekoälyn käyttö tai automatisoitu päätöksenteko, ja annan Modern Hirelle oikeuden olla yhteydessä minuun käyttäjänä sähköpostitse, jos annan sähköpostiosoitteeni, kun käsittely ja viestintä liittyy yllä kuvattuihin tarkoituksiin ja siten kuin Modern Hire tarkemmin tietosuojailmoituksessaan ja siihen liittyvissä maakohtaisissa lain lisäyksissä määrittelee, jotta voin käyttäjänä saada pääsyn ja käyttää Modern Hire -alustaa ja palveluita.