HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Samtykke til og/eller juridisk grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger (Consent Danish)

Samtykke til og/eller juridisk grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger

Sidst opdateret august 2022

Denne applikationsplatform (“Platform“) drives af Moderne Hire Inc. (“Modern Hire“vi” “vores”) med henblik på at lette fuldendelse af processer forud for ansættelse, som tilbydes til vores kunder (dvs. arbejdsgivere) (uden undtagelse, “Kunde” eller “Arbejdsgiver“) som en del af vores “Serviceydelser“. Vores platform og serviceydelser omfatter, men er ikke begrænset til medarbejdervurderinger forud for ansættelse, digitale/virtuelle interviews, planlægning og/eller andre oplevelser for jobansøgerne, kandidater og/eller arbejdssøgende før ansættelse (under ét “Kandidat(er)” eller “dig“) ved at sætte dem i forbindelse med rekrutteringskonsulenter, personaleledelse og/eller andre interviewere (under ét “Rekrutteringskonsulenter“). Vores platform og serviceydelser letter arbejdsgiverens processer forud for ansættelse, men Modern Hire deltager ikke i eller træffer beslutninger på anden måde med hensyn til kandidatens interview, vurdering, evaluering, valg eller ansættelsesproces. Personer, der skaffer sig adgang til og bruger platformen eller serviceydelserne, heriblandt kandidater, rekrutteringskonsulenter og arbejdsgivere, kaldes muligvis under ét “Brugere” i dette dokument.

 

Den ansvarlige afdeling for eventuelle personoplysninger (som defineret nedenfor), der behandles (som defineret nedenfor) under brugen af platformen og serviceydelser, hvad angår både kandidater og rekrutteringskonsulenter, er den afdeling, som kandidaten indsendte en ansøgning til i henhold til oplysningerne i det pågældende jobopslag eller afdelingen gennem hvilken, kandidaten eller rekrutteringskonsulenten skaffede sig adgang til platformen (dvs. vores kunder/arbejdsgiveren og den “dataansvarlige“). Vi indsamler, bruger og overfører (under ét ” Proces“) personoplysningerne som ““Databehandleren” i henhold til den dataansvarliges anvisninger.

 

Vi behandler personoplysninger i henhold til vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og de gældende databeskyttelseslove, heriblandt efter relevans og for eksempel den generelle forordning om databeskyttelse (for brugere i Den Europæiske Union), den australske databeskyttelseslov (for brugere i Australien), den californiske lov om forbrugerbeskyttelse (for brugere i Californien).  Detaljerede oplysninger vedrørende de specifikke rettigheder, som du har i henhold til gældende databeskyttelseslove angives nærmere i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og de relevante landespecifikke tilføjelser til loven. I henhold til de gældende databeskyttelseslove skal du muligvis give dit samtykke til en vis brug af personoplysninger, og i visse tilfælde har den dataansvarlige (f.eks. vores kunde) og deres databehandler muligvis juridisk grundlag til at bruge dine personoplysninger uden behov for dit samtykke.

 

Alle personoplysninger formidlet af brugeren eller indsamlet fra dig som en bruger i forbindelse med brugen af vores platform og serviceydelserne, som eventuelt omfatter virtuelle interviews og/eller vurderinger, indsamles via video og/eller lydoptagelser, SMS og/eller svar på spørgsmål, og som muligvis kan være med flere svarmuligheder eller tekstbaseret (under ét “Personoplysninger“), behandles og lagres digitalt i overensstemmelse med vores politikker for dataopbevaring tillige med kundens gældende politik om beskyttelse af personoplysninger.

 

Bemærk venligst, at eventuelle optagelser (dvs. video og/eller lyd), som du formidler gennem vores serviceydelser IKKE bruges til identifikationsformål (dvs. de analyseres eller behandles ikke digitalt til filer med stemmeaftryk eller ansigtsgenkendelse). Med andre ord analyserer hverken platformen eller serviceydelserne dine ansigtstræk, ansigtsudtryk, øjenbevægelser eller tonefald til noget som helst formål, og Modern Hire betragter derfor ikke disse optagelser som biometriske data som defineret i eller underlagt eventuelle bestemmelser i forbindelse med beskyttelse af biometriske oplysninger. Vi konverterer muligvis de ubehandlede personoplysninger fra optagelserne til tekstformat med det formål at tilbyde serviceydelserne. Vores kunde som den dataansvarlige vil have adgang til personoplysningerne.

 

Vores overholdelse af gældende databeskyttelseslove inkluderer overholdelse i henhold til kravene i forbindelse med behandlingen af alle pågældende optagelser. Hvis selve optagelserne anses for at være beskyttet af biometriske love eller andre gældende databeskyttelseslove (selv om de ikke bruges med henblik på identifikation), så har du som bruger muligvis følgende rettigheder: retten til at vide, at de pågældende optagelser indsamles og opbevares efter behov for at transskribere og evaluere dine svar, at optagelserne slettes i overensstemmelse med vores normale politikker for dataopbevaring samt efter behov for at overholdegældende databeskyttelseslove og, at din brug af vores platform og serviceydelser, der inkluderer indsamling via video- og/eller lydoptagelser, er din bekræftelse som en bruger på modtagelse af oplysninger vedrørende indsamlingen og brugen af optagelserne, som beskrevet heri. Du kan henvise til vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og de relevante landespecifikke tilføjelser til loven (f.eks. Lov om beskyttelse af biometriske oplysninger fra Illinois).

 

Dine personoplysninger inkluderer muligvis oplysninger som dit fornavn, efternavn, e-mailadresse og/eller mobiltelefonnummer. Vores serviceydelser kræver ikke følsomme oplysninger, som defineret i de gældende databeskyttelseslove (f.eks. racemæssige, etnicitet, politiske holdninger, trosretninger osv.).  Vi indsamler typisk personoplysninger direkte fra dig som en bruger, der muligvis inkluderer følsomme oplysninger. En videooptagelse afspejler for eksempel muligvis oplysninger om, hvilket køn, race eller etnicitet, det drejer sig om, men vi bruger ikke lignende oplysninger med henblik på vores serviceydelser. Vi behandler personoplysninger efter behov for at tilbyde vores serviceydelser til vores kunder. Dine personoplysninger (heriblandt eventuelle følsomme oplysninger) vil blive håndteret i henhold til vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, heriblandt de relevante landespecifikke tilføjelser til loven.

 

Afhængigt af hvilke databeskyttelseslove eventuelt er gældende for dig som en bruger (se venligst vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og de relevante landespecifikke tilføjelser til loven for yderligere oplysninger), din formidling af en e-mailadresse til osenten i en anmodning om oplysninger, for at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger eller i forbindelse med et andet formål, vil udgøre dit aktive valg, hvor påkrævet i henhold til gældende databeskyttelseslove (som f.eks. Canadas lovgivning mod spam) for at give os mulighed for at kommunikere med dig via e-mail. Du kan fravælge yderligere e-mail-kommunikationer fra os når som helst.

 

Vi bruger muligvis også kunstig intelligens og/eller automatiseret beslutningstagen til at evaluere dine personoplysninger. Når den bruges, træffer den automatiserede beslutningstagen ikke den endelige beslutning ud fra dine svar, men formidler i stedet et resultat eller et anbefalet resultat, som vores kundes ansættelsesteam kan bruge som hjælp i overvejelsen af dine svar. Vores platform og serviceydelser letter arbejdsgiverens processer forud for ansættelse, men Modern Hire deltager ikke i eller træffer beslutninger på anden måde med hensyn til kandidatens interview, vurdering, evaluering, valg eller ansættelsesproces. Yderligere detaljer vedrørende brugen af kunstig intelligens er beskrevet i formularen til samtykke “Sådan bruges kunstig intelligens til at reducere partiskhed i ansættelsesprocessen”, som vises til dig før den del af platformen, der bruger den pågældende beslutningsproces.

 

Som beskrevet i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger, anvender vi visse tredjepartsudbydere, heriblandt vores værtsudbyder til data (“DHB“) som underbehandler. Vi offentliggør også personoplysninger til andre tredjepartudbydere, som beskrevet i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger. Vores DHP-datacentre og vores tredjepartserviceudbydere befinder sig muligvis i et andet land end dit.  I de pågældende tilfælde tager vores kunde (dvs. den dataansvarlige) og Modern Hire foranstaltninger for at sikre, at et hensigtsmæssigt databeskyttelsesniveau er implementeret for at overholde gældende databeskyttelseslove (f.eks. EU-standardkontraktbestemmelser i henhold til GDPR er et af midlerne hertil).

 

Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til indsamlingen af dine personoplysninger ved at kontakte os på  . Efter modtagelse af en anmodning om tilbagetrækning af samtykke kontakter vi straks den dataansvarlige og, efter den dataansvarliges godkendelse, sletter dine personoplysninger i overensstemmelse med dit ønske, med mindre opbevaringen kræves af loven eller kravene for bibeholdelse af vores optegnelser, som beskrives i vores normale politikker for dataopbevaring. Hvis vi ikke er i stand til at slette dine personoplysninger, vil Modern Hire eller den dataansvarlige informere dig som bruger om årsagerne til den pågældende bibeholdelse.

 

Hvis du ikke giver samtykker til eller tilbagetrækker dit samtykke til os om at behandle dine personoplysninger, opnår du muligvis ikke den fulde brug af platformen og/eller den fulde fordel af vores serviceydelser. Vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger indeholder oplysninger om, hvordan du som bruger kan anmode om adgang til og søge om rettelse af dine oplysninger, hvordan brugere kan indgive en klage om en krænkelse af gældende databeskyttelseslove, og hvordan vi (eller vores kunde som den dataansvarlige) vil håndtere en lignende klage. Yderligere individuelle rettigheder som du som bruger muligvis har i henhold til gældende databeskyttelseslove angives også nærmere i vores meddelelse om beskyttelse af personoplysninger og de relevante landespecifikke tilføjelser til loven. Du kan kontakte os på   for eventuelle andre spørgsmål vedrørende samtykke.

 

Vi tager foranstaltninger for at sikre den størst mulige beskyttelse af dine personoplysninger. Alle personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med levering af vores serviceydelser, er beskyttet mod uvedkommende adgang og manipulation vha. hensigtsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

 

Ved at klikke på ACCEPTERER nedenfor, bekræfter du: Jeg giver mit samtykke til Modern Hires behandling af mine personoplysninger, heriblandt uden begrænsning følsomme oplysninger eller brugen af optagelser, brugen af kunstig intelligens eller automatiseret beslutningstagen og retten til at kommunikere med mig som en bruger via elektronisk post, hvis jeg formidler min e-mailadresse, hver i forbindelse med formålene beskrevet oven over, og som defineret nærmere i Modern Hires meddelelsen om beskyttelse af personoplysninger og relevante landespecifikke tilføjelser til loven for mig som en bruger for at skaffe adgang til og bruge Modern Hires platform og serviceydelser.