HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Säilytyskäytäntö (Retention Finnish)

Säilytyskäytäntö
Viimeksi päivitetty elokuussa 2022

Modern Hire sallii asiakkaidensa ja heidän valtuutettujen käyttäjiensä (esim. asiakkaan työntekijäehdokkaat/työnhakijat ja asiakkaan kykyjen hankinta-/rekrytointi-/HR-tiimit) käyttää erilaisia ​​menetelmiä toimittaakseen Modern Hirelle tietoja, joita Modern Hire tarvitsee tarjotakseen palveluitaan asiakkailleen ja heidän käyttäjilleen. Annetut tiedot voivat sisältää digitaalisia/virtuaalisia haastatteluja ja/tai työllistymistä edeltäviä arviointeja, joissa on video- ja/tai äänitallenteita, SMS-tekstiviestejä ja/tai kysymysvastauksia, jotka voivat olla monivalinta- tai tekstipohjaisia ​​(yhteisesti ”Data”) ja tällaiset tiedot tuotetaan ja tallennetaan digitaalisesti Modern Hiren hallitsemille palvelimille. Modern Hire suojaa näitä tietoja tietosuojailmoituksensa, asiakkaitaan kohtaan perustuvien sopimusvelvoitteidensa ja sovellettavien lakien mukaisesti.

Työlainsäädäntö vaihtelee lainkäyttöalueen mukaan ja vaatii tyypillisesti joko yhden (1) vuoden tai kahden (2) vuoden säilytysajan. Modern Hiren vakiosäilytyskäytäntö on poistaa raakatiedot (mukaan lukien niihin liittyvät tallenteet) kahden (2) vuoden kuluttua käyttäjän viimeisestä vuorovaikutuksesta Modern Hire -alustan tai -palvelujen kanssa. Säilytysaikatauluja voidaan muuttaa asiakkaan ohjeiden mukaan Modern Hiren ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella; tällainen sopimus velvoittaa molemmat noudattamaan sovellettavia lakeja, mukaan lukien säilytysaikoja koskevat määräykset. Tiedon säilytysajan saat ottamalla yhteyttä Modern Hireen osoitteessa support@modernhire.com.

Huomaa, että mitkään tiedot, joiden tunnistaminen on poistettu, eivät enää ole tietosuojalakien, tietosuojailmoituksen tai tämän säilytyskäytännön alaisia ​​henkilötietoja. Modern Hire pidättää oikeuden säilyttää ja käyttää näitä tunnistamattomia tietoja.