HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Polityka Zatrzymywania Danych (Retention Polish)

Polityka Zatrzymywania Danych
Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022

Modern Hire upoważnia swoich Klientów i ich autoryzowanych użytkowników (np. kandydatów/aplikantów na zatrudnienie i zespołów pozyskiwania talentów/rekrutacji/HR) do korzystania z różnych metod przekazywania informacji Modern Hire niezbędnych do zapewniania przez Modern Hire swoich Usług Klientom i ich użytkownikom. Przekazane dane mogą obejmować wirtualne/cyfrowe wywiady i/lub oceny poprzedzające zatrudnienie, w tym nagrania wideo lub głosu, wiadomości tekstowe SMS i/lub odpowiedzi na pytania, w tym pytania wielokrotnego wyboru lub z odpowiedziami opisowymi (nazywane zbiorczo “Danymi”), które będą przetwarzane i przechowywane w formie elektronicznej na serwerach kontrolowanych przez Modern Hire. Modern Hire chroni te dane zgodnie ze swoją Polityką Prywatności, zobowiązaniami umownymi wobec Klientów i obowiązującymi przepisami.

Przepisy dot. zatrudnienia mogą różnić się pomiędzy jurysdykcjami i zazwyczaj wymagają okresu przechowywania długości jednego (1) roku lub dwóch (2) lat. Standardowa polityka zatrzymywania danych Modern Hire obejmuje usuwanie danych surowych (w tym powiązanych nagrań) dwa (2) lata od ostatniej interakcji użytkownika z Platformą lub Usługami Modern Hire. Na życzenie Klienta, harmonogramy zatrzymywania danych mogą zostać zmodyfikowane na bazie umów między Modern Hire a Klientem; tego typu kontrakty zobowiązują obie strony do przestrzegania właściwych przepisów, w tym przepisów dotyczących okresów zachowywania danych. Konkretne okresy zatrzymywanie Danych można uzyskać kontaktując się z Modern Hire pod adresem e-mail: support@modernhire.com.

Zwróć uwagę, że wszelkie Dane, które zostały zanonimizowane nie są już danymi osobowymi chronionymi przez przepisy o ochronie danych, Politykę Prywatności lub niniejszą Politykę Zatrzymywania Danych; Modern Hire zastrzega sobie prawo do zatrzymywania i wykorzystywania tych zanonimizowanych danych.