HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Polityka Prywatności (Privacy Polish)

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022

 

 KIM JESTEŚMY

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Modern Hire jako Przetwórca

Modern Hire jako Kontroler

OSOBY TRZECIE

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Opieranie się na naszych uzasadnionych interesach

Poleganie na twojej zgodzie

Wycofywanie twojej zgody; Odmowa otrzymywania bezpośredniego marketingu

UJAWNIANIE I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

ZATRZYMYWANIE DANYCH

TWOJE PRAWA

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Pliki cookie; sygnalizatory web; technologie śledzące

DODATKOWE PRAWA; ZMIANY

Ustawa o ochronie prywatności dzieci (COPPA)

Zmiany

Przenoszenie twoich Danych Osobowych

Uzupełnienia dla Przepisów Krajowych

DANE KONTAKTOWE

Modern Hire, Inc.

Spółki stowarzyszone i ich informacje kontaktowe

 

 

Kim jesteśmy

Witamy w Modern Hire Zależy nam na ochronie twojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) wchodzi w życie z datą określoną powyżej i opisuje nasze praktyki gromadzenia i ujawniania danych w związku z naszą stroną internetową i platformą aplikacji (w niniejszej Polityce, nasza strona i platforma aplikacji są zbiorczo nazywane „Usługami”) Modern Hire, Inc. i jej spółki stowarzyszone (zwane dalej „Modern Hire”, „my” lub „nasze”) świadczy Usługi mające na celu ułatwienie przeprowadzania procesów przygotowawczych do zatrudnienia poprzez łączenie aplikantów, kandydatów i poszukujących pracy („Kandydatów”) z rekruterami, kierownikami odpowiedzialnymi za rekrutację i/lub osobami przeprowadzającymi kolejne rozmowy (zbiorczo nazywani „Rekruterami”) działającymi w imieniu naszych klientów, pracodawców („Pracodawcy” lub „Klienci”). Kluczowe usługi Modern Hire są świadczone za pośrednictwem platformy aplikacji w chmurze obliczeniowej, za pomocą której Rekruterzy i Kandydaci mogą wykorzystywać nasze rozwiązania w zakresie cyfrowych/wirtualnych rozmów, ustanawiania harmonogramów i ocen kandydatów oraz innych procesów poprzedzających zatrudnienie.

Korzystając z naszych Usług potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę. W zakresie wymaganym przez prawo i, jeśli tylko nie zgłosisz sprzeciwu, zgadzasz się na gromadzenie, otrzymywanie, przechowywanie, przetwarzanie i transferowanie (zbiorczo: „Przetwarzanie”) przez nas swoich Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką.

Strona i Usługi Modern Hire wspierają procesy Pracodawcy przygotowujące do zatrudnienia, lecz Modern Hire nie partycypuje ani w żaden inny sposób nie podejmuje decyzji związanych z rozmowami rekrutacyjnymi, ocenami, wyborem lub procesami zatrudnienia. Kandydaci, Rekruterzy i pracodawcy mogą być zbiorczo określani w niniejszej Polityce jako „Użytkownicy”.  W ramach naszych Usług Przetwarzamy twoje dane, które mogą cię identyfikować lub mogą posłużyć do zidentyfikowania ciebie jako Użytkownika (tego typu dane identyfikujące osobowo nazywane będą „Danymi Osobowymi”). Choć na potrzeby niniejszej Polityki korzystamy z terminu Dane Osobowe, pamiętaj, że dane osobowe, informacje osobiste i dane identyfikujące osobowo mogą być różnicowane przez odpowiednie przepisy. Niniejsza Polityka opisuje rodzaje Danych osobowych oraz cele dla których są przez nas Przetwarzane.

Modern Hire ma swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych i posiada spółki stowarzyszone, Klientów i dostawców usług na całym świecie. Nasz główny adres i adresy naszych spółek stowarzyszonych podano na końcu niniejszej Polityki.

Niniejsza Polityka opisuje sposoby, na jakie będziemy korzystać z twoich Danych Osobowych gdy korzystasz z naszych Usług, odwiedzasz nasze strony i profile w mediach społecznościowych. Określa również twoje prawa związane z twoimi Danymi Osobowymi. Więcej informacji o twoich prawach i tym, jak z nich skorzystać znajdziesz w sekcji „Twoje Prawa” poniżej.

Gromadzenie i Przetwarzanie Danych Osobowych

Zależnie od tego, w jaki sposób otrzymamy twoje dane osobowe i w jakich celach zostały nam przekazane przez ciebie lub Pracodawcę, możemy pełnić rolę kontrolera danych („Kontroler”), określającego cele i sposoby Przetwarzania twoich Danych Osobowych, lub podmiotu przetwarzającego dane („Przetwórca”) w imieniu naszych Klientów (np. Kontrolerów). Spodziewamy się, że zazwyczaj – lecz nie przez cały czas – będziemy pełnić rolę Przetwórcy twoich Danych Osobowych.

Modern Hire jako Przetwórca

Działalność gospodarcza Modern Hire opiera się na byciu Przetwórcą Danych Osobowych poprzez nasze usługi. Oznacza to, że działamy w imieniu naszych Klientów (tj. Pracodawców) i Przetwarzamy twoje Dane Osobowe na ich polecenie. Nasi Klienci są zazwyczaj Kontrolerami Danych Osobowych, które przetwarzamy. Jako Kontroler, nasz Klient określa cele dla których Przetwarzane są Dane osobowe zgromadzone poprzez nasze Usługi, a Klient ma obowiązek określić podstawę prawną umożliwiającą to Przetwarzanie. Polityki prywatności naszych Klientów mogą dostarczyć dalszych informacji o ich działalności. Zależnie od jurysdykcji, w której działamy, terminy „Przetwórca” i „Kontroler” mogą mieć różne desygnaty, jednak koncepcje stojące za terminologią pozostają spójne. Na przykład, Przetwórca może być określany przez niektóre regulacje jako „dostawca usług”, a Kontroler może być określany jako „przedsiębiorstwo” lub inny termin. Dla uproszczenia, w niniejszej Polityce posługujemy się terminami Przetwórca i Kontroler.

Modern Hire nie planuje Przetwarzać wrażliwych rodzajów danych, jak na przykład informacji o stanie zdrowia, opiniach politycznych, przekonaniach religijnych, numerze identyfikacyjnym, dacie urodzenia, numerze prawa jazdy i/lub informacjach finansowych, a nasze Usługi nie mają na celu przechowywania tego typu danych. Modern Hire może przypadkowo Przetworzyć informację związaną z płcią, rasą lub pochodzeniem etnicznym Użytkownika, jeśli cechy te zostały uchwycone w materiale wideo, lub mogą być z niego domniemane. Nie będą one jednak miały żadnego wpływu na to, w jaki sposób świadczone są nasze Usługi.  Ponadto, nasze Usługi nie analizują ani nie mierzą cech twarzy, mimiki, ruchów oczu lub tonu głosu w żadnym celu, w tym identyfikacji. Możliwe jest, że prześlesz do naszych Usług informacje zawierające dane wrażliwe; nie spodziewamy się musieć Przetwarzać tych danych wrażliwych w ramach naszych Usług.

W przypadku, gdy zdecydujesz się przekazać jakiekolwiek informacje za pomocą nagrania (audio lub wideo), nie będziemy korzystać z tych nagrań w celach identyfikacyjnych (tzn. nie będą one analizowane cyfrowo ani przetwarzane do celów analizy głosu lub rozpoznawania twarzy) i tym samym nie są przez nas uznawane za dane biometryczne zgodnie z definicją odpowiednich przepisów. Niemniej, traktujemy twoje Dane Osobowe jako poufne, nawet jeśli nie spełniają one warunków, na podstawie których wymagane są dodatkowe środki ochrony. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby uzyskać odpowiedzi na pytania o swoich Danych Osobowych i ich Przetwarzaniu przez nas korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych.

Modern Hire jako Kontroler

W dodatku do Usług świadczonych na rzecz naszych Klientów, działamy w roli Kontrolera gdy odwiedzasz naszą Stronę Internetową lub profile w mediach społecznościowych. W takim wypadku zgromadzić możemy następujące informacje:

 • adres IP
 • Identyfikator cookie
 • Informacje o przeglądarce i korzystaniu ze strony
 • Treści, z którymi wchodzisz w interakcje

Jeśli poprosisz o demonstrację naszych Usług, zgromadzimy również twoje:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Departament
 • Nazwę przedsiębiorstwa i informacje o nim

Modern Hire może również gromadzić dane nieosobowe i/lub anonimowe. Zastrzegamy sobie prawo to korzystania z nich w dowolnym celu, w tym do zastosowań zagregowanych. Na przykład, możemy gromadzić informacje o systemie na potrzeby jego administracji, diagnozowania problemów, monitorowania ruchu odwiedzających czy określania najczęściej używanych Usług i oceny obciążenia strony. Dane, które zostały zanonimizowane nie mogą posłużyć do zidentyfikowania cię i tym samym przestają stanowić Dane Osobowe.

Osoby trzecie

Gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług poprzez linkowane strony lub strony pod wspólną marką (poprzez Pracodawcę lub nie), twoje Dane Osobowe będą ujawnione Modern Hire i/lub odpowiednim Pracodawcom, gdy ma to zastosowanie. W takim wypadku, wykorzystanie tego typu Danych Osobowych przez Pracodawcę będzie podlegać polityce prywatności danego Klienta, a Modern Hire nie ponosi odpowiedzialności ani nie podlega polityce prywatności tego klienta w zakresie wykorzystywania Danych Osobowych. W związku z powyższym, Modern Hire zachęca do zapoznawania się na bieżąco z politykami prywatności i praktykami właściwego Pracodawcy przed przekazaniem mu jakichkolwiek danych osobowych.

Nasze Usługi mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Te linki zapewnione są wyłącznie dla twojej wygody, a Modern Hire nie ponosi odpowiedzialności za polityki prywatności, praktyki i treści stron należących do osób trzecich, do których możesz umieszczać lub znajdować linki. Zachęcamy cię do zapoznania się z politykami prywatności i warunkami użytkowania tych stron, aby zrozumieć jak gromadzą, wykorzystują i udostępniają twoje informacje. Niniejsza Polityka dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych poprzez nasze Usługi.

Cel i podstawa prawna Przetwarzania

Modern Hire gromadzi informacje o Użytkowniku w celu świadczenia następujących usług:

Wypełnienia kontraktu lub podjęcia kroków związanych z kontraktem. Jest to istotne, gdy kontaktujesz się z nami, aby otrzymać Usługi. Obejmuje to:

 • Zakładanie kont.
 • Weryfikację twojej tożsamości.
 • Komunikację z tobą.
 • Świadczenie usług wsparcia klienta.

Opieranie się na naszych uzasadnionych interesach

Przeprowadziliśmy testy bilansujące dla całości Przetwarzania Danych Osobowych wykonywanego przez nas na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów naszych Klientów, które opisaliśmy poniżej. Możesz uzyskać informacje o każdym z naszych testów bilansujących korzystając z danych kontaktowych poniżej.

W celu realizacji naszych uzasadnionych interesów możemy potrzebować zwłaszcza:

 • Wysyłać informacje, które w opinii Modern Hire mogą być przydatne dla Użytkowników.
 • Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Użytkownikami w celach badania aplikacji.
 • Personalizować Usługi.
 • Monitorować wykorzystanie naszych stron internetowych i Usług online oraz ulepszać nasze produkty.
 • Oferować produkty i Usługi, o które poprosiłeś.
 • Odpowiadać na wszelkie komentarze i usługi, które możesz nam wysyłać.
 • Korzystać z Danych Osobowych w związku z roszczeniami prawnymi, zachowywaniem zgodności z przepisami, regulacjami i wspierania śledztw zgodnie z wymogami prawa.

Poleganie na twojej zgodzie

Gdy dajesz nam swoją zgodę:

 • Będziemy przesyłać ci bezpośrednie materiały marketingowe w związku z naszymi produktami i Usługami lub innymi produktami oferowanymi przez nas, nasze spółki stowarzyszone i starannie dobranych partnerów.
 • Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii zgodnie z sekcją „Pliki cookie; sygnalizatory web; technologie śledzące”, opisującą również informacje o wykorzystaniu tych technologii.
 • W innych przypadkach w których prosimy cię o zgodę skorzystamy z twoich Danych Osobowych w celach, które wówczas wyjaśnimy.

Dla celów wymaganych przez prawo:

 • Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z twoich Danych Osobowych zgodnie z żądaniami agencji rządowych lub organów ścigania prowadzących śledztwo.

Wycofywanie twojej zgody; Odmowa otrzymywania bezpośredniego marketingu

Za każdym razem, gdy opieramy się na twojej zgodzie będziesz mieć prawo ją wycofać. Zwróć uwagę, że tego typu wycofanie zgody będzie honorowane w przyszłości, nawet jeśli będziemy mieć inne podstawy prawne dla Przetwarzania i/lub zatrzymywania twoich Danych Osobowych do innych celów, jak te podane powyżej. W niektórych wypadkach możemy zdecydować się przesłać ci bezpośrednie materiały marketingowe, na przykład gdy opieramy się na naszych uzasadnionych interesach. Masz w każdej chwili prawo do odmowy otrzymywania marketingu bezpośredniego. Możesz to zrobić podążając za instrukcjami w danej wiadomości elektronicznej lub kontaktując się z nami poprzez podane poniżej informacje kontaktowe.

Ujawnianie i udostępnianie informacji

Jeśli zezwalają na to przepisy prawa i jeśli nie wyraziłeś na to sprzeciwu, możemy dzielić się twoimi Danymi Osobowymi ze spółkami stowarzyszonymi z Modern Hire na potrzeby marketingu, komunikacji i świadczenia naszych Usług.

Modern Hire będzie dzielić się twoimi Danymi Osobowymi na następujące sposoby:

 • Jeśli jesteś Kandydatem – z Pracodawcą i Rekruterem.
 • Jeśli jesteś Rekruterem – z Pracodawcą.
 • Jeśli jesteś Pracodawcą – z Rekruterem, w celu świadczenia naszych Usług.

Dane Osobowe będą również udostępniane niektórym osobom trzecim świadczącym usługi, którzy będą przetwarzać je w imieniu Modern Hire na potrzeby wymienione powyżej. Dotyczy to zwłaszcza korzystania z usług pewnych osób trzecich dla celów, między innymi, hostingu strony internetowej, prac konserwacyjnych i przetwarzania materiałów audiowizualnych.

Gdy angażujemy takie strony trzecie świadczące usługi w naszym imieniu, upewnimy się, że zawarliśmy odpowiednie porozumienia, by chronić twoje Dane Osobowe. Modern Hire może ujawnić Dane Osobowe i/lub agregować anonimowe informacje przedsiębiorstwom, oddziałom i jednostkom stowarzyszonym z Modern Hire.

Jeśli linia biznesowa Modern Hire, całość przedsiębiorstwa lub jego znaczna część zostanie nabyta lub przeniesiona poprzez fuzję, konsolidację lub zakup znacznej części aktywów, Modern Hire może ujawnić i przekazać twoje Dane Osobowe jednostce, która dokonała nabycia. Modern Hire może również ujawnić twoje Dane Osobowe stronom trzecim, gdy sądzimy w dobrej wierze i według własnego uznania, że tego typu ujawnienie jest w rozsądnym zakresie niezbędne, by (a) wypełnić lub egzekwować warunki użytkowania Usług; (b) zachować zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; (c) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nas, naszych użytkowników lub stron trzecich; lub (d) zapobiegać przestępstwom lub chronić bezpieczeństwo narodowe. Modern Hire może również korzystać i/lub ujawniać dane anonimowe i zagregowane według naszego własnego uznania, w tym Klientom, partnerom biznesowym, osobom trzecim świadczącym usługi, reklamodawcom, inwestorom, potencjalnym nabywcom i innym stronom trzecim.

Zatrzymywanie Danych

Modern Hire nie będzie zatrzymywać twoich Danych Osobowych dłużej, niż jest to konieczne dla wypełnienia celów dla których są Przetwarzane, niezależnie czy cele te zostały określone umownie czy narzucone przez obowiązujące przepisy prawa. Gdy działamy w roli Przetwórcy, Przetwarzanie Danych Osobowych związanych z kandydatem odbywa się na podstawie umowy między Modern Hire a a Pracodawcą.

Gdy przetwarzamy twoje dane rejestracyjne, robimy to tak długo jak pozostajesz aktywnym Użytkownikiem naszych Usług i w zgodzie z naszą ówczesną polityką zatrzymywania danych.

Gdy przetwarzamy Dane Osobowe na potrzeby marketingowe lub za twoją zgodą, mamy prawo Przetwarzać takie Dane Osobowe do czasu wycofania przez ciebie swojej zgody lub żądania zaprzestania (na przykład dla dalszych celów marketingowych). Gdy jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, zachowujemy dokumentację faktu, że poprosiłeś nas o nieprzesyłanie bezpośrednich materiałów marketingowych lub nieprzetwarzanie twoich Danych Osobowych, aby być stanie respektować twoją preferencję w przyszłości.

Twoje Prawa

Zależnie od tego, gdzie mieszkasz, posiadać możesz pewne prawa związane ze swoimi Danymi Osobowymi, na przykład:

 • Prawo do bycia poinformowanym o Przetwarzaniu przez nas swoich Danych Osobowych;
 • Prawo do dostępu do kopii swoich Danych Osobowych;
 • Prawo do poprawiania swoich Danych Osobowych;
 • Prawo do zażądania przeniesienia swoich Danych Osobowych;
 • Prawo do ograniczenia lub wycofania zgody na Przetwarzania swoich Danych Osobowych; oraz
 • Prawo do usunięcia swoich Danych Osobowych.

Możesz również mieć prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane metody podejmowania decyzji, jeśli ma to miejsce.

Możesz zażądać wykonania wszelkich praw, które wierzysz, że posiadasz (patrz: Uzupełnienia do Przepisów Krajowych) kontaktując się z nami poprzez podane poniżej dane kontaktowe.

Jeśli wierzysz, że nastąpiło naruszenie twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z nami lub złożyć skargę do odpowiedniego urzędu regulacyjnego w kraju, w którym mieszkasz, pracujesz, lub w którym twoim zdaniem zaszło naruszenie twoich Danych Osobowych.

Przekaż nam tego typu żądania poprzez podane poniżej informacje kontaktowe.

Nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy nikomu twoich Danych Osobowych, chyba że jest to konieczne dla świadczenia naszych Usług i jest dozwolone przez odpowiednie przepisy.

Zachęcamy do kontaktu z nami pod adresem podanym poniżej w sekcji Dane Kontaktowe, aby przedyskutować wszelkie kwestie i wątpliwości związane z Przetwarzaniem twoich Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Modern Hire wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych. Gdy miało to zastosowanie, zawarliśmy  z naszymi Klientami i dostawcami usług porozumienia o ochronie danych, aby szczegółowo określić wdrożone środki ochrony. Posiadamy certyfikat ISO 27001 i działamy zgodnie ze standardem SOC2 Type 2. Więcej informacji o naszych staraniach w zakresie bezpieczeństwa możesz znaleźć pod adresem https://modernhire.com/platform/data-security/.

Pliki cookie; sygnalizatory web; technologie śledzące

Modern Hire korzysta z plików, sygnalizatorów web i podobnych technologii dla wygody Użytkowników oraz ulepszania ich doświadczeń w korzystaniu z Usług. Cookie to małe pliki tekstowe zapisywane tymczasowo lub na stałe przez serwer strony internetowej na dysku twardym, zależnie od ich przeznaczenia. Pliki cookie mogą umożliwić nam rozpoznawanie cię bez konieczności ciągłego logowania się podczas korzystania z Usług. Sygnalizatory web to grafiki zaprojektowane, by gromadzić dane rejestru sieci, jak na przykład liczba przejrzanych stron czy otwarte wiadomości. Dzięki plikom cookie, sygnalizatorom web i podobnym technologiom Modern Hire jest w stanie dostarczać bardziej wydajne Usługi, które są silniej spersonalizowane dla każdego użytkownika. Ponadto, technologie te mogą umożliwić Modern Hire monitorowanie ruchu odwiedzających, wykorzystanie Usług i informacje o sesji, pomagające uczynić Usługi bardziej użytecznymi.

Modern Hire korzysta z następujących rodzajów plików cookie w następujących celach:

Kategorie plików cookie
Niezbędne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne dla funkcjonowania strony.
Analityczne pliki cookie. Te pliki cookie pomagają nam analizować wykorzystanie naszej strony, aby móc usprawniać nasze Usługi.

 

Funkcjonalne pliki cookie. Te pliki cookie umożliwiają nam zapamiętywanie twoich wyborów (jak na przykład twojego języka lub regionu) i zapewnianie lepszych, bardziej spersonalizowanych funkcji.

Dodatkowe prawa; Zmiany

Ustawa o ochronie prywatności dzieci (Children’s Online Privacy Protection Rule, „COPPA”)

Nie gromadzimy celowo lub świadomie Danych Osobowych użytkowników poniżej 16 roku życia. Nie autoryzujemy użytkowników poniżej 16 roku życia do korzystania z Usług. Poinformuj nas, jeśli sądzisz, że Usługi są wykorzystywane przez dziecko poniżej 13 roku życia.

Zmiany

Modern Hire zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian do niniejszej Polityki Prywatności. Zwłaszcza, możemy modyfikować niniejszą Politykę, aby lepiej odzwierciedlała zmiany w tym, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy lub ujawniamy informacje lub zmiany w przepisach, regulacjach lub standardach rynkowych dot. prywatności. Zachęcamy Użytkowników do przeczytania niniejszej Polityki przed skorzystaniem z Usług. Gdy wprowadzone zmiany miały by znaczny wpływ na to, co robimy z twoimi z twoimi danymi, poinformujemy cię o tym.

Przenoszenie twoich Danych Osobowych

Gdy Modern Hire przenosi twoje Dane Osobowe z jednego kraju do innego, Modern Hire zapewni, że twoje informacje będą chronione przynajmniej do tego samego stopnia jaki jest wymagany w pierwotnym państwie. Na przykład, upewnimy się, że transfer danych odbędzie się na mocy odpowiedniej umowy prawnej.  Podejmujemy dodatkowe kroki w związku z przenoszeniem Danych Osobowych z jednego państwa do innego, gdy wymagają tego przepisy prawa; przykłady możesz znaleźć w Uzupełnieniach dla Przepisów Krajowych.

Uzupełnienia dla Przepisów Krajowych

Zależnie od tego, gdzie mieszkasz, dotyczyć cię może jedno lub więcej z poniższych Uzupełnień dla Przepisów Krajowych (i/lub Regionalnych i/lub Stanowych) w dodatku do postanowień naszej Polityki Prywatności. Terminy pisane z wielkich liter, które nie zostały określone w poszczególnych Uzupełnieniach dla Przepisów Krajowych mają to samo znaczenie co w Polityce Prywatności.

Zapoznaj się z Uzupełnieniem dla Przepisów Krajowych, aby dowiedzieć się o dodatkowych kwestiach, które mogą cię dotyczyć zależnie od przepisów obowiązujących w twoim miejscu zamieszkania.

Uzupełnienie dot. Stanów Zjednoczonych

Uzupełnienie dot. Stanu Illinois

Uzupełnienie dot. mieszkańców Kalifornii

          Uzupełnienie dot. UE/EOG

          Uzupełnienie dot. Wielkiej Brytanii

          Uzupełnienie dot. Kanady

          Uzupełnienie dot. Australii

          Uzupełnienie dot. Malezji

          Uzupełnienie dot. Singapuru

Dane kontaktowe

W przypadku pytań technicznych, skontaktuj się z Dział wsparcia Modern Hire.

Aby skorzystać ze swoich praw, spytać o nasze praktyki zw. z prywatnością lub zgłosić skargę, skontaktuj się z nami pod adresem:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

Email: privacy@modernhire.com

 

Spółki stowarzyszone i ich informacje kontaktowe

STANY ZJEDNOCZONE

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

Stany Zjednoczone

Tel: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EUROPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

AZJA PACYFICZNA

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRALIA

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

WIELKA BRYTANIA

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANCJA

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com