HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Politica privind păstrarea datelor (Retention Romanian)

Politica privind păstrarea datelor
Ultima actualizare August 2022

Modern Hire permite Clienților și utilizatorilor autorizați ai acestora (de ex. candidații/solicitanții unui job al Clientului și echipelor de achiziție/recrutare de talente/RU ale Clientului) să folosească diverse metode pentru a furniza informații către Modern Hire, astfel încât Modern Hire să-și poată presta serviciile către clienți și utilizatorii acestora. Datele furnizate pot include interviuri digitale/virtuale și/sau evaluări preliminare angajării, cu înregistrări video și/sau audio, mesaje text și/sau răspunsuri la întrebări, care pot fi cu variante multiple de răspuns sau bazate pe text (denumite colectiv, „Date”), iar aceste Date vor fi generate și stocate digital pe serverele Modern Hire. Modern Hire protejează aceste Date în conformitate cu Notificarea sa de confidențialitate, obligațiile contractuale față de clienții săi și legile aplicabile.

Legislația muncii variază în funcție de jurisdicție și prevede în mod normal o perioadă de păstrare de unu (1) sau doi (2) ani.  Politica standard Modern Hire privind păstrarea datelor prevede ștergerea datelor brute (inclusiv a înregistrărilor aferente) la doi (2) ani de la ultima interacțiune a utilizatorului cu Platforma sau Serviciile Modern Hire. La solicitarea Clientului, graficele de păstrare pot fi modificate pe baza contractului dintre Modern Hire și Client; aceste obligații contractuale îi obligă pe ambii să respecte legile aplicabile, inclusiv cele referitoare la perioadele de păstrare. Perioada specială de păstrare aplicabilă Datelor este disponibilă prin contactarea Modern Hire la support@modernhire.com.

Vă rugăm să rețineți că Datele care sunt fără elemente de identificare personală nu mai sunt date personale supuse legilor privind protecția datelor, Notificării de confidențialitate sau acestei Politici privind păstrarea datelor; Modern Hire își rezervă dreptul de a păstra și utiliza aceste date lipsite de elemente de identificare.