HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Personvernerklæring (Privacy Norwegian)

Personvernerklæring

Sist oppdatert august 2022

 

Hvem Vi Er

Innsamling og Behandling av Personopplysninger

Modern Hire som databehandler

Modern Hire som dataansvarlig

Tredjeparter

Formål og Rettslig Grunnlag for Behandlingen

Stole på Våre Legitime Interesser

Stole på Ditt Samtykke

Tilbaketrekking av samtykket ditt; Motsette seg direkte markedsføring

Avsløring og deling av informasjon

Oppbevaring av Informasjon

Dine rettigheter

Datasikkerhet

Informasjonskapsler; Beacons; Sporingsteknologi

Tilleggslover; Endringer

Barnas Online Personvernlov (“COPPA”)

Endringer

Landsspesifikke Lovtillegg

Overføringer av Personopplysninger

Kontaktinformasjon

Modern Hire, Inc.

Tilknyttede selskaper og kontaktinformasjon

 

Hvem Vi Er

Velkommen til Modern Hire. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt. Denne personvernerklæringen (“kunngjøring”) er gjeldende fra datoen ovenfor og beskriver vår praksis for datainnsamling og avsløring i forbindelse med vår nettside og vår applikasjonsplattform (nettstedet vårt og vår applikasjonsplattform blir samlet referert til i denne kunngjøringen som “tjenestene”). Modern Hire Inc., og dets tilknyttede selskaper (“Modern Hire,” «vi», «oss» og «vår») tilbyr tjenester som forenkler gjennomføringen av prosesser før ansettelse som kobler sammen jobbsøkere, kandidater og/eller jobbsøkere (“Kandidat(er)”)med rekrutterere, ansettelsesledere og/eller ytterligere intervjuere (“Rekrutterere”) som handler på vegne av våre kunder, arbeidsgiverne (“Arbeidsgivere” or “Kunder”). Modern Hires kernetjenester leveres gennem en cloud-baseret applikationsplatform, hvor rekrutterere og kandidater kan utnytte våre forhåndsansettelsesløsninger for digitale/virtuelle intervjuer, planlegging og vurderinger før ansettelse og andre funksjoner.

Når du bruker tjenestene våre, bekrefter du at du har lest og forstått denne erklæringen, der det kreves i henhold til gjeldende lov og med mindre du velger det bort, samtidig gir du ditt samtykke til oss når det gjelder innsamling, mottak, lagring, behandling og overføring (samlet “behandling”) dine personopplysninger i samsvar med denne erklæringen.

Modern Hire’s tjjenester gjør arbeidsgivers forarbeidsprosesser enklere, men Modern Hire deltar ikke eller tar ingen beslutninger med hensyn til intervju, vurdering, evaluering, utvelgelse eller ansettelsesprosess. Kandidater, rekrutterere og arbeidsgivere omtales i denne kunngjøringen samlet som “Brukere.”  Som en del av tjenestene våre behandler vi dataene dine som kan identifisere, eller kan brukes til å identifisere deg som bruker(slike identifiserbare personopplysninger er heretter “Personopplysninger“). Mens vi bruker personopplysninger for denne kunngjøringen, må du merke deg at personopplysninger, personlig informasjon eller personlig identifiserbar informasjon brukes avhengig av gjeldende lov. Denne kunngjøringen beskriver typene personopplysninger, samt formålene vi behandler dem for.

Modern Hire har hovedkontor i USA, og har tilknyttede selskaper, klienter og tredjeparts tjenesteleverandører over hele verden. Vår primære adresse og plasseringene til våre tilknyttede selskaper finner du i slutten av denne kunngjøringen.

Denne kunngjøringen beskriver i detalj hvordan vi vil bruke dine personopplysninger når du bruker våre tjenester og besøker våre nettsider og sosiale mediesider. Dine rettigheter angående dine personopplysninger er også inkludert. Informasjon om dine rettigheter, og hvordan du kan utøve dem, er angitt i seksjonen “Dine rettigheter”.

Innsamling og Behandling av Personopplysninger

Alt avhengig av hvordan vi mottar dine personopplysninger og til hvilke formål du eller arbeidsgiveren gir dem,vi kan ha rollen som dataansvarlig (“dataansvarlig“) bestemme formål og midler for behandling av dine personopplysninger, eller vi kan ha rollen som databehandler (“databehandler“) Behandling av dine personopplysninger på vegne av våre kunder (dvs. kontrollørene). Vi regner med at vi mesteparten av tiden, om ikke hele tiden, vil være i rollen som Behandler angående dine personopplysninger.

Modern Hire som databehandler

Modern Hires virksomhet er basert på å være en behandler av personopplysninger gjennom bruk av våre tjenester.Dette betyr at vi handler på vegne av våre kunder (dvs. arbeidsgivere) og behandling av dine personopplysninger på deres instruksjoner. Våre kunder er vanligvis de som behandler personopplysningene vi behandler.Som behandlingsansvarlig bestemmer vår klient formålene som personopplysninger som kom gjennom tjenestene våre behandles for, og kunden har plikt til å bestemme det juridiske grunnlaget som tillater vår behandling. Kundens personvernerklæringer kan inneholde flere detaljer om deres aktiviteter. Avhengig av jurisdiksjonen vi opererer i, kan begrepene “Databehandler” og “Datanasvarlig” ha forskjellige betegnelser, men konseptene bak terminologien er normalt de samme.For eksempel kan en databehandler under noen forskrifter bli referert til som en “tjenesteleverandør” eller annen terminologi, og en dataansvarlig kan bli referert til som en “virksomhet” eller annen terminologi. For å gjøre det enkelt bruker vi vilkårene for databehandler/dataansvarlig gjennom denne kunngjøringen.

Modern Hire har ikke til hensikt å behandle sensitive typer data som helseinformasjon, politiske meninger, religiøs overbevisning, personnummer, fødselsdato, førerkortnumre og/eller finansiell informasjon, og tjenestene våre er heller ikke laget for å lagre denne typen data heller. Modern Hire kan også behandle informasjon som er relatert til en brukers kjønn, rase eller etnisitet hvis disse egenskapene fanges opp eller kan utledes av video, men slike egenskaper har ingenting å gjøre med hvordan tjenestene våre leveres.Tjenestene våre analyserer eller måler ikke ansiktstrekk, ansiktsuttrykk, øyebevegelser eller tonefall for noe formål, inkludert identifikasjon. Informasjon som kan inneholde sensitive data kan også lastes opp til våre tjenester.; vi forventer ikke å bli pålagt å behandle disse sensitive dataene som en del av våre tjenester.

Hvis du velger å oppgi informasjon som er innhentet gjennom et opptak(dvs. video eller stemme),vi bruker ikke opptak til identifikasjonsformål (dvs. de vil ikke bli digitalt analysert eller behandlet til stemmeavtrykk eller ansiktsgjenkjenningsfiler) og derfor er disse opptakene ikke ansett for å være biometriske data som definert i eller underlagt enkelte lover. Det er derfor viktig å opplyse om at vi fortsatt behandler dine personopplysninger som konfidensielle, selv om de ikke oppfyller definisjonen i gjeldende lov for ytterligere databeskyttelsesforpliktelser. Du er alltid velkommen til å kontakte oss når som helst hvis du skulle ha spørsmål om dine personopplysninger og vår behandling av disse gjennom kontaktinformasjonen nedenfor.

Modern Hire som dataansvarlig

I tillegg til tjenestene vi gir våre kunder, fungerer vi også som databehandler når de besøker nettstedet vårt eller samhandler med sidene våre på sosiale medier. Når dette skjer, samler vi inn følgende informasjon:

 • IP adresse
 • Informasjonskapsel-ID
 • Bruk og nettleserinformasjon
 • Innhold du samhandler med

Hvis du sender en forespørsel om en demo for tjenestene våre, vil vi også samle inn:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Avdeling
 • Your company name and information

Modern Hire kan også samle inn ikke-personlig og/eller anonym informasjon som vi forbeholder oss retten til å bruke til ethvert formål, inkludert på en samlet måte For eksempel kan vi samle inn systemrelatert informasjon som brukes til systemadministrasjonsformål, for å hjelpe til med å diagnostisere problemer, for å overvåke trafikkmønstre, for å se hvilke tjenester som brukes oftest, og for å vurdere bruken av nettstedet. Når data anonymiseres eller avidentifiseres, er de ikke lenger identifiserbare for deg og derfor ingen Personopplysninger.

Tredjeparter

 Når du bruker tjenestene våre gjennom nettsteder eller koblede nettsider (dette kan være gjennom en arbeidsgiver eller på annen måte), vil dine personopplysninger bli utlevert til Modern Hire og/eller den relevante arbeidsgiveren der det er aktuelt.Hvis dette er tilfelle, vil bruken av slike personopplysninger av arbeidsgiveren være underlagt kundens personvernpolicy, og Modern Hire er ikke ansvarlig for eller underlagt kundens retningslinjer angående deres bruk av personopplysningene.Derfor er det et godt råd å gjennomgå personvernreglene og praksisene til enhver relevant arbeidsgiver og en annen tredjepart før personopplysninger gis til dem.

Tjenestene våre kan inneholde lenker til tredjepartssider. Disse koblingene er kun gitt for din bekvemmelighet, og Modern Hire er ikke ansvarlig for personvernreglene, praksisen eller innholdet på nettsteder som eies av andre som du kan lenke til fra tjenestene. Det er en god idé å gå gjennom personvernreglene og vilkårene for disse nettstedene slik at du forstår hvordan disse nettstedene samler inn, bruker og deler informasjonen din. Denne kunngjøringen er kun gyldig for informasjonen vi samler inn fra tjenestene våre.

Formål og Rettslig Grunnlag for Behandlingen

Modern Hire samler inn brukerinformasjon for å kunne tilby følgende tjenester:

For å oppfylle en kontrakt, eller starte trinnene som er knyttet til en kontrakt. Dette er relevant for hvor du kontakter oss for å motta tjenester. Dette inkluderer:

 • Oppretting av kontoer.
 • Bekreftelse av identiteten din.
 • Kommunikasjon med deg.
 • Ytelse av kundeservice.

Stole på Våre Legitime Interesser

Vi har laget balanseprøver for all behandling av personopplysninger. Disse er gjort på grunnlag av våre legitime interesser eller legitime interesser til våre klienter, som er beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker informasjon om balansetestene våre, vennligst bruk kontaktinformasjonen nedenfor.

Som kreves av Modern Hire for å drive virksomheten vår og forfølge våre legitime interesser, spesielt:

 • Å sende informasjon som Modern Hire mener kan være nyttig for brukerne.
 • Fra tid til annen vil vi kontakte brukere for applikasjon forskningsformål.
 • Tilpasning av tjenestene.
 • Overvåking av bruken av våre nettsider og nettbaserte tjenester og forbedring av produktene våre.
 • Levering av produkter og tjenester du har bedt om.
 • Svar på eventuelle kommentarer eller klager du måtte sende oss.
 • Bruk av personopplysninger etter behov i forbindelse med juridiske krav, overholdelse, regulerings- og etterforskningsformål, og som kreves av loven.

Tilbaketrekking av samtykket ditt; Motsette seg direkte markedsføring

Hvor du gir oss samtykke:

 • Vi sender deg direkte markedsføring i forbindelse med våre relevante produkter og tjenester, eller andre produkter og tjenester levert av oss, våre tilknyttede selskaper og nøye utvalgte partnere.
 • Vi vil plassere informasjonskapsler og bruke lignende teknologier i samsvar med seksjonen under tittelen «Informasjonskapsler, Beacons; Sporingsteknologi” og informasjonen du får når disse teknologiene brukes.
 • Ved andre anledninger hvor vi vil be deg om ditt samtykke, vil vi bruke dine personopplysninger til et formål som vil bli forklart på det tidspunktet.

For formål som er lovpålagt:

 • Vi forbeholder oss retten til å bruke dine personopplysninger i forbindelse med svar på forespørsler fra myndigheter eller rettshåndhevende myndigheter som gjennomfører en undersøkelse.

Tilbaketrekking av samtykket ditt; Motsette seg direkte markedsføring

Vi stoler på ditt samtykke, men du vil alltid ha rett til å trekke tilbake det. Det er viktig å merke seg at slik tilbaketrekking vil bli respektert for fremtidig eller fortsatt bruk, selv om det er mulig at det kan være andre juridiske grunner for oss å behandle og/eller beholde dine personopplysninger til andre formål, slik som de her ovenfor. I noen tilfeller kan vi velge å sende deg direkte markedsføring uten ditt samtykke, for eksempel i tilfeller der vi stoler på våre legitime interesser.Du har alltid rett til å si nei til direkte markedsføring. Dette kan gjøres ved å følge instruksjonene i kommunikasjonen der dette er en elektronisk melding, eller du kan kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Avsløring og Deling av Informasjon

Der det er autorisert ved lov og med mindre du velger å velge bort, kan vi dele dine personopplysninger med Modern Hire-tilknyttede konsernselskaper for markedsføring, kommunikasjon og tilrettelegging av tjenestene våre.

Modern Hire vil dele dine personlige data på følgende måter:

 • Hvis du er en kandidat – hos arbeidsgiver og rekrutterer.
 • Hvis du er en rekrutterer – hos arbeidsgiveren.
 • Hvis du er arbeidsgiver – hos rekruttereren, for å kunne tilby våre tjenester.

Personopplysninger vil bli delt med tredjeparts tjenesteleverandører, som vil behandle dem på vegne av Modern Hire for formålene beskrevet ovenfor. Vi bruker tredjeparts tjenesteleverandører for blant annet nettstedshosting, vedlikehold og audio/visuell behandling.

I tilfellene der vi bruker slike tredjeparts tjenesteleverandører på våre vegne, sørger vi for at vi har inngått passende avtaler for å beskytte dine personopplysninger. Modern Hire kan også i noen tilfeller avsløre personopplysninger og/eller samle anonym informasjon til de virksomhetene, avdelingene og enhetene som er tilknyttet Modern Hire.

Hvis en Modern Hire-forretningslinje eller hele virksomheten, eller en betydelig del av denne, erverves eller overføres, kan dette med fusjon, konsolidering eller kjøp av en betydelig del av eiendelene, kan Modern Hire overføre dine personopplysninger til den overtakende enheten. Modern Hire kan også utlevere dine personopplysninger til tredjeparter når vi i god tro og etter eget skjønn mener at slik utlevering er rimelig nødvendig for å (a)håndheve eller bruke vilkårene og betingelsene for tjenestene;(b) overholde juridiske eller forskriftsmessige krav; (c) for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til oss, våre brukere eller andre tredjeparter; eller (d) for å forhindre en forbrytelse eller å beskytte nasjonal sikkerhet.Modern Hire kan også bruke og/eller avsløre anonym og/eller samlet informasjon valgt etter vårt skjønn, til kunder, forretningspartnere, tredjeparts tjenesteleverandører, annonsører, investorer, potensielle kjøpere og andre tredjeparter.

Oppbevaring av informasjon

Modern Hire beholder bare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene de behandles for, enten slikt formål er spesifisert i kontrakt eller som kreves av gjeldende lov eller forskrifter.Som behandler er behandlingen av personopplysninger knyttet til kandidater etablert av en kontrakt mellom Modern Hire og arbeidsgiver.

Der vi behandler registreringsdataene dine, vi gjør dette så lenge du er en aktiv bruker av våre tjenester og i samsvar med retningslinjene våre for oppbevaring av journaler deretter.

I tilfeller vi behandler personopplysninger for markedsføringsformål eller med ditt samtykke, har vi rett til å behandle slike personopplysninger inntil du tilbakekaller ditt samtykke eller ber oss om å stoppe (for eksempel til ytterligere markedsføringsformål). Der vi er pålagt eller kan gjøre det i henhold til loven, vil vi også føre en oversikt over det faktum at du har bedt oss om ikke å sende deg direkte markedsføring eller behandle dine personopplysninger slik at vi kan respektere forespørselen din i fremtiden.

Dine rettigheter

Avhengig av hvor du bor, kan du ha visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, for eksempel:

 • Du har retten til å få informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysningene dine.;
 • Du har retten til tilgang til en kopi av dine personopplysninger;
 • Du har retten til å be om en rettelse av dine personopplysninger;
 • Du har retten til å be om en overføring av dine personopplysninger;
 • Du har retent til å begrense eller protestere mot vår behandling av dine personopplysninger; og
 • Du har retten til å få slettet personopplysninger

Du kan også ha rett til å protestere mot en automatisert beslutningstaking, hvis dette er aktuelt.

Du kan be om rettighetene du tror du kan ha (se også de landsspesifikke lovtilleggene) du har kontaktinformasjonen nedenfor.

Hvis du tror at det har skjedd et brudd på dine personopplysninger, kan du enten kontakte oss eller du kan sende en klage til reguleringsmyndigheten i landet der du bor, eller jobber, eller tror at et brudd på dine personopplysninger har skjedd .

Enhver forespørsel skal sendes til oss i samsvar med kontaktinformasjonen nedenfor.

Vi selger ikke dine personopplysninger til noen, og vi deler eller overfører dem ikke til noen, med mindre det er nødvendig for oss for å tilby tjenestene våre og tillatt i henhold til gjeldende lov.

Du er velkommen til å kontakte oss på adressen i kontaktinformasjonen nedenfor for å diskutere bekymringene eller problemene du måtte ha knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.

Datasikkerhet

Modern Hire bruker passende tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre at personopplysninger ved et uhell går tapt, brukes eller får tilgang til på en uautorisert måte. Der det er hensiktsmessig, har vi inngått databeskyttelsesavtaler med våre klienter og tredjeparts tjenesteleverandører for å gi den beste informasjonen om databeskyttelsestiltakene som er iverksatt.Vi er ISO 27001-sertifisert og SOC2 Type 2-kompatibel. Mer informasjon angående vår forpliktelse til sikkerhet kan finnes på

Informasjonskapsler; Beacons; Sporingsteknologi

Modern Hire bruker «informasjonskapsler», «web beacons» og lignende teknologi for å gjøre ting enklere for brukere og for å gjøre brukeropplevelsen bedre når de bruker tjenestene.En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres enten midlertidig eller vedvarende på en harddisk av en nettsideserver avhengig av bruken. Informasjonskapselen gjør det mulig for oss å gjenkjenne deg uten å kreve at du logger på gjentatte ganger når du bruker tjenestene. Web-beacons er grafikk laget for å samle nettlogginformasjon, for eksempel sider som vises eller åpnede meldinger. Ved å bruke informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi, kan Modern Hire levere en mer effektiv tjeneste som er mer personlig tilpasset hver bruker. I tillegg lar disse teknologiene også Modern Hire overvåke trafikkmønstre, bruk av tjenester og øktinformasjon for å gjøre tjenestene mer nyttige.

Modern Hire bruker følgende informasjonskapsler til følgende formål:

Kategorier av informasjonskapsler
Nødvendige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettsiden skal fungere riktig
Analytiske informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene hjelper oss med å analysere bruken av nettstedet vårt slik at vi kan forbedre tjenestene våre.

 

Funksjonelle informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene lar nettsiden vår huske valgene dine, (som språket ditt eller regionen du er i) og gi forbedrede, mer personlige funksjoner.

Tilleggslover; Endringer

Barnas online personvernlov (“COPPA”)

Vi samler ikke bevisst eller spesifikt inn personopplysninger fra brukere under 16 år. Vi gir ikke autorisasjon til brukere under 16 år til å bruke tjenestene. Vi ber deg om å varsle oss dersom du tror at tjenestene våre brukes av et barn under 13 år.

Endringer

Modern hire forbeholder seg retten til å modifisere eller endre denne kunngjøringen når som helst. Vi kan endre denne merknaden for å gjenspeile endringer i måten vi samler inn, bruker eller avslører informasjon på, eller for å gjenspeile endringer i personvernlover, forskrifter og/eller industristandarder.Vi oppfordrer brukere til å lese denne kunngjøringen når de får tilgang til tjenestene. Hvis vi opplever at endringer vesentlig vil påvirke måten vi håndterer dataene dine på, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse.

Overføringer av personopplysninger

Når Modern Hire overfører dine personopplysninger fra ett land til et annet, vil Modern Hire sørge for at informasjonen din er beskyttet til samme standard som den som kreves i opprinnelseslandet. For eksempel vil vi sørge for at det er inngått en forsvarlig juridisk avtale som dekker dataoverføringen. Når gjeldende lov krever det, vil vi ta ytterligere spesifikke skritt med hensyn til å overføre personopplysninger fra ett land til et annet. Se de landspesifikke lovtilleggene.

Landsspesifikke lovtillegg

Alt avhengig av hvor du bor, kan ett eller flere av følgende land (og/eller region og/eller stat) spesifikke lovtillegg gjelde for deg i tillegg til vilkårene angitt i vår personvernerklæring. Termer med store bokstaver som ikke er definert i de landsspesifikke lovtilleggene har samme betydning gitt til slike termer som i personvernerklæringen.

Vennligst vær oppmerksom på de landsspesifikke lovtilleggene angående ytterligere hensyn som kan gjelde for deg, avhengig av loven der du bor.

Tillegg for USA

For personer som bor i delstaten Illinois

 For Personer som bor i delstaten California

          Tillegg vedrørende EU/EØS

          Tillegg vedrørende Storbritannia

          Tillegg vedrørende Canada

          Tillegg vedrørende Australia

          Tillegg vedrørende Malaysia

 Tillegg vedrørende Singapore

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål, vennligst kontakt

Hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, stille spørsmål om vår personvernpraksis eller sende inn en klage, vennligst kontakt oss på:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

e-post:

 

Tilknyttede selskaper og kontaktinformasjon

USAfa

 

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

Tlfl: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EUROPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ASIA OG STILLEHAVET

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSTRALIA

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

STORBRITANNIA

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANKRIKE

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com

 

Tech – Activate link pls

 

NOTE TO TECH – if this is problematic, we can do without the specific state sub-links – we will likely be adding states over time, so defer to the team on whether these sublink (and adding sublinks) could get complicated vs. one single link to US addendum which we can update as a single annex

 

UPDATE 8/26 -NOTE TO TECH – Malaysia and Singapore  content now in SP File and ready to be included in production

 

Active link please

 

active link please