HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Oppbevaringspolicy (Retention Norwegian)

Oppbevaringspolicy
Sist oppdatert august 2022

Modern Hire tillater sine kunder og deres autoriserte brukere (f.eks. en klients ansettelseskandidater/-søkere og en klients talentanskaffelse/rekruttering/HR-grupper) ved hjelp av ulike metoder å gi informasjon til Modern Hire ettersom det er nødvendig for at Modern Hire skal kunne tilby sine tjenester til kundene og deres brukere. Dataene som gis kan inkludere digitale/virtuelle intervjuer og/eller vurderinger før ansettelse, med video- og/eller taleopptak, SMS-tekstmeldinger og/eller spørsmålssvar, som kan være flervalgs- eller tekstbaserte (samlet “Data ”) og slike data vil bli produsert og digitalt lagret på servere som er under kontroll av Modern Hire. Modern Hire beskytter disse dataene i samsvar med sin personvernerklæring, sine kontraktsmessige forpliktelser overfor kundene og gjeldende lover.

Ansettelseslover kan være forskjellige, avhengig av jurisdiksjon, og vil vanligvis kreve enten ett (1) år eller en to (2) års oppbevaringsperiode. Modern Hires standard oppbevaringspolicy er å slette rådataene (inkludert relaterte opptak) to (2) år etter brukerens siste interaksjon med Modern Hire-plattformen eller -tjenestene. Etter kundens anvisninger kan oppbevaringsplaner endres basert på kontrakten som ble inngått mellom Modern Hire og kunden; kontrakten forplikter begge til å overholde gjeldende lover, inkludert de som gjelder oppbevaringsperioder. Den spesifikke oppbevaringsperioden som er gjeldende for data er tilgjengelig ved å kontakte Modern Hire på  .

Det er viktig å merke sig at data som avidentifiseres ikke lenger er personopplysninger underlagt databeskyttelseslovene, personerklæringen eller denne oppbevaringspolicy Moden Hire forbeholder seg retten til å beholde og bruke disse avidentifiserte dataene.

 

Live Link Please