HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Lagringspolicy (Retention Swedish)

Lagringspolicy
Senast uppdaterat augusti 2022

Modern Hire tillåter sina kunder och deras auktoriserade användare (t.ex. kunders anställningskandidater/sökande och kunders talangförvärvs-/rekryterings-/HR-team) att använda olika metoder för att tillhandahålla information till Modern Hire som krävs för att Modern Hire ska kunna tillhandahålla tjänster till sina kunder och deras användare. Uppgifterna som tillhandahålls kan inkludera digitala/virtuella intervjuer och/eller föranställningsutvärderingar, med video- och/eller ljudinspelningar, SMS-meddelanden och/eller frågesvar som kan vara flervals- eller textbaserade (gemensamt “Uppgifter”) och sådana uppgifter kommer att skapas och lagras digitalt på servrar som kontrolleras av Modern Hire. Modern Hire skyddar dessa uppgifter i enlighet med sin sekretesspolicy, sina avtalsförpliktelser gentemot sina kunder och tillämpliga lagar.

Anställningslagar varierar beroende på jurisdiktion och kräver vanligtvis antingen en ett (1) eller en två (2) års lagringsperiod. Modern Hires standard lagringspolicy är att radera rådata (inklusive relaterade inspelningar) två (2) år från kandidatens senaste interaktion med Modern Hire-plattformen eller -tjänsterna. På kundens anvisning kan lagringsperioder ändras baserat på avtalet mellan Modern Hire och kunden; sådant avtal förpliktar båda parterna att följa tillämpliga lagar, inklusive de som gäller lagringsperioder. Den specifika lagringsperioden som gäller för uppgifter finns tillgänglig genom att kontakta Modern Hire på support@modernhire.com.

Observera att alla uppgifter som är avidentifierade inte längre omfattas av dataskyddslagar, sekretesspolicyn eller denna lagringspolicy; Modern Hire förbehåller sig rätten att lagra och använda dessa avidentifierade uppgifter.