HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Kullanım Koşulları (TOUs Turkish)

Kullanım Koşulları

Son Güncelleme Ağustos 2022

 

Giriş

Modern Hire, Inc. ve bağlı şirketleri (bundan böyle “Modern Hire”, “biz” veya “bizim”) bu Web Sitesi ve Modern Hire başvuru platformunu (hep birlikte “Site” olarak anılacaktır) işletmekte ve Site üzerinden bazı hizmetler (“Hizmetler”) sunmaktadır.  Sitemiz ve Hizmetlerimiz; işe başvuranları, adayları ve/veya iş arayanları (hep birlikte “Adaylar”) işe alım uzmanları, işe alma yöneticileri ve/veya diğer mülakat görevlileri (topluca “İşe Alım Uzmanları”) ile buluşturmak suretiyle müşterilerimize (işverenlere) (ayrım olmaksızın “Müşteri” veya “İşveren”) sunulan istihdam öncesi değerlendirmeleri, dijital/sanal mülakatlar, planlama ve/veya işe alma öncesi diğer deneyimleri içerir. Sitemiz ve Hizmetlerimiz İşverenin istihdam öncesi süreçlerini kolaylaştırır ancak Modern Hire mülakat, değerlendirme, seçim veya işe alma süreciyle ilgili kararlar vermez veya bu sürece katılmaz.

Bu Kullanım Koşulları, Adaylar, İşe Alım Uzmanları ve İşverenler (bundan böyle topluca “Kullanıcılar” veya “siz” olarak anılacaktır) tarafından Siteye ve Hizmetlere erişim ve bunların kullanılması için geçerli olan hüküm ve koşulları içermektedir. Siteye ve/veya Hizmetlere erişim sağlayarak veya bunları kullanarak bu Kullanım Koşullarında açıklanan hüküm ve koşulların yanı sıra Gizlilik Bildirimimizde (bağlantısı aşağıda verilmiştir) yer alan hüküm ve koşulları (topluca “Koşullar”) kabul etmiş olursunuz. Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız Siteye veya Hizmetlere erişim sağlamamalı veya bunları kullanmamalısınız. Koşulları belirli zamanlarda değiştirme hakkımız saklıdır ve bu değişiklikler için Koşulları düzenli olarak gözden geçirmelisiniz. Gözden geçirilmiş Koşullar, yeni Koşulların yayınlandığı tarihten itibaren Site ve Hizmetlerin kullanımı için geçerli olacaktır. Bu Koşullara ek olarak belirli Hizmetler için ilave hizmet koşulları söz konusu olabilir, böyle bir durumda bu koşullar söz konusu Hizmetlerle birlikte sunulur ve bu Koşulları sınırlayıcı değil bunlara ek niteliğindedir. Belirli bir Hizmet için ilave koşullar geçerli ise bu ilave Hizmet koşulları hakkında size açıkça bilgi verilecektir.

Uygun Kullanımlar

Siteyi veya Hizmetleri herhangi bir şekilde Sitenin veya Hizmetlerin erişilebilirliği veya bulunabilirliğine zarar verebilecek veya bunu olumsuz etkileyecek şekilde yasa dışı, usulsüz, hileli veya zararlı yollarla ya da yasa dışı, usulsüz, hileli veya zararlı bir amaç veya faaliyetle bağlantılı olarak kullanmamalısınız.

Siteyi veya Hizmetleri herhangi bir casus yazılımı, bilgisayar virüsü, truva atı, solucan, tuş vuruşu kaydedici veya diğer kötü niyetli bilgisayar yazılımı içeren (veya buna bağlı olan) bir materyali kopyalamak, depolamak, barındırmak, aktarmak, göndermek, kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız.

Bir çevrimiçi dijital/sanal mülakat, istihdam öncesi değerlendirmesi, iş simülasyonu veya başka işe alma öncesi deneyimi gerçekleştirmek amacıyla Hizmetlere erişebilirsiniz. Bu Hizmetlere erişiminiz, söz konusu deneyimi tamamlamanızı isteyen İşveren tarafından sağlanabilir.

Yükümlülükleriniz

Hesabınız kullanılarak (giriş kimliğiniz ve parolanız) Site ve/veya Hizmetlerin kullanımından siz sorumlusunuz. Bu kullanımın sizin tarafınızdan veya giriş kimliğiniz ve parolanızı kullanan başka birisi tarafından yapılması sorumluluğu etkilemez. Giriş kimliğinizi ve parolanızı yetkisiz kullanımdan korumak da sizin sorumluluğunuzdur. Giriş kimliğiniz ve parolanızın güvenliğini ihlal eden bir durum olduğuna inanıyorsanız derhal bize haber vermelisiniz. Bu Koşullara uymamanızdan veya kullanıcı hesabınızın yetkisiz kullanımından kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil her türlü hak talebi, zarar, ziyan, masraf veya mesuliyeti tazmin etme ve bunlardan zarar görmemizi engelleme yükümlülüğünüz vardır (bu hüküm bağlı şirketler, memurlar, yöneticiler, çalışanlar, danışmanlar, vekiller, müşteriler, lisans verenler ve bunların ilgili halefleri ve yetkililerini de kapsar). Erişiminizi ve/veya kullanımınızı (yanıtlarınız dahil) sosyal medyada yayınlamak dahil olmak üzere Siteye veya Hizmetlere erişiminizi veya bunları kullanımınızı hiçbir şekilde ve hiçbir yolla yeniden yayınlama veya yeniden dağıtma hakkınız yoktur. Tehdit edici, müstehcen, hakaret içeren, yasa dışı veya başka şekilde rahatsız edici materyalleri yayınlayamaz veya aktaramazsınız. Kullanıcı hesabınızı kullanarak davetsiz iletişimler (örn. istenmeyen posta) gönderemezsiniz. Önceden yazılı iznimiz olmadan Siteyi ve/veya Hizmetleri başka bir web sitesi veya site dışındaki web sayfalarına bağlamanız yasaktır.

Siteyi Kullanma lisansı; Fikri Mülkiyet

Aksi belirtilmedikçe, Modern Hire ve/veya lisans sahipleri Site ve Hizmetlerle ilgili fikri mülkiyet haklarına ve Site veya Hizmetlerden elde edilen tüm materyallerin sahibidir. Bu Koşullarda aksi açıkça belirtilen durumlar haricinde Modern Hire Site ve Hizmetlerle ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.

Bu Koşullara tabi olarak bir hesap oluşturduğunuz ve onayladığınız Siteye ve bu Hizmetlere erişmeniz ve bunları kullanmanız için size münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir hak veriyoruz. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek açısından, Sitemizi ziyaret eden fakat Hizmetlerimizi kullanmayan veya Sitede hesap oluşturmayan bir ziyaretçi yukarıda açıklanan lisans haklarına sahip olmayacaktır. Site ve Hizmetlerin sunulması ile bağlantılı olarak Modern Hire titiz bir şekilde geliştirilen ve test edilen bilim, özel metodolojiler, algoritmalar, yapay zeka, makine öğrenmesi ve benzer süreçler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere çeşitli teknolojiler ve olanakları kullanmaktadır. Bunların hepsi Modern Hire fikri mülkiyet hakları kapsamında koruma altındadır.

Siteden alınan veya Hizmetlere erişim veya Hizmetlerin kullanımı yoluyla elde edilen materyalleri çoğaltmanız, kopyalamanız, yeniden yayımlamanız, satmanız, kiralamanız veya alt-lisans olarak vermeniz ya da başka şekilde Site üzerindeki veya Hizmetlere erişim veya Hizmetlerin kullanımı yoluyla elde edilen herhangi bir materyali düzenlemeniz veya değiştirmeniz yasaktır. Bu maddede size verilen hakları alt-lisans olarak vermeniz, devretmeniz veya başka şekilde başkasına aktarmanız yasaktır. Site veya Hizmetlerle ilgili olarak size başka bir hak, yetki veya menfaat verilmemiştir.

Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik Bildirimimiz, sizden topladığımız veya sizin bize verdiğiniz ya da Hizmetlerimizi sunmak için kullandığımız kişisel kimlik bilgilerinin (“Kişisel Veriler”) toplanması, kullanılması ve/veya aktarılması (“İşleme”) ile ilgili yükümlülüklerimizi açıklamaktadır. Siteyi veya Hizmetleri kullanarak ve geçerli kanunda yetki verildiği ölçüde Kişisel Verilerinizin bu şekilde İşlenmesine onay vermiş sayılırsınız. Sitemiz veya Hizmetlerimiz yoluyla bize sunduğunuz doğru olmayan verilerden dolayı hiçbir sorumluluğumuz olmadığını kabul edersiniz. Siteyi ve/veya Hizmetleri kullanırken ilgili veri koruma düzenlemelerine (örn. Avrupa Birliği vatandaşları için Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)) uygun olarak verilerinizin İşlenmesine onay vermeniz istenebilir. Site yoluyla sunduğunuz bilgi, materyal veya fikirler (hesap bilgileriniz hariç) gizli ve özel olarak kabul edilmeyecektir. Gizlilik Bildirimimizi buradan inceleyebilirsiniz: MODERN HIRE GİZLİLİK BİLDİRİMİ.

Garanti Feragatnamesi

Site ve Hizmetlerimiz yoluyla doğru bilgiler sunmak için her türlü gayreti göstermiş olmakla birlikte şirketimizin yanı sıra Müşterilerimiz, çalışanlarımız, bağlı şirketlerimiz, hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve bunların çalışanları Site veya Hizmetlerimiz vasıtasıyla sunulan bilgilerin zamanlaması veya tamlığı konusunda açık veya zımni hiçbir garanti vermemekte veya herhangi bir yasal sorumluluk üstlenmemekte (kanunen izin verilen ölçüde), aynı zamanda Siteyi veya Hizmetleri kullanmanızla bağlantılı olarak elde edilen sonuçlarla ilgili açık veya zımni hiçbir garanti vermemekte veya herhangi bir yasal sorumluluk üstlenmemektedir. Sistem arızası, bakım, onarım veya kontrolümüz dışında gelişen durumlarda Siteye ve/veya Hizmetlere erişim önceden haber verilmeksizin geçici olarak durdurulabilir.

SİTE VE SİTE ÜZERİNDE SUNULAN TÜM MATERYALLER VE HİZMETLER MODERN HIRE TARAFINDAN “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT HALİYLE” SUNULMAKTADIR. GEÇERLİ KANUNUN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ KAPSAMDA OLMAK ÜZERE, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, TATMİN EDİCİ KALİTE GİBİ ZIMNİ GARANTİLER VEYA GÜVENLİK, DOĞRULUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ VE SİZİNLE BİZİM ARAMIZDAKİ İŞLEMLER SIRASINDA VEYA TİCARİ GELENEK OLARAK ORTAYA ÇIKAN DİĞER TÜM GARANTİLER DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERDEN FERAGAT EDERİZ.

MODERN HIRE VEYA MÜŞTERİLERİMİZ, HİZMET SAĞLAYICILARIMIZ VEYA TEDARİKÇİLERİMİZ SİTE, HİZMETLER VEYA SİTEDE YA DA HİZMETLER KAPSAMINDA YER ALAN HERHANGİ BİR FONKSİYONUN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ VEYA SİTE VEYA HİZMETLERİN VİRÜS YA DA BAŞKA ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEYECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ.

BU SİTEDE BAHSİ GEÇEN TÜM ÜRÜNLER VEYA HİZMETLER TÜM KİŞİLERE VEYA TÜM COĞRAFİ BÖLGELERE SUNULMAMAKTADIR. HERHANGİ BİR ÜRÜN VEYA HİZMETİN KULLANIMINI KENDİ TAKDİR YETKİMİZ DAHİLİNDE HERHANGİ BİR KİŞİ VEYA COĞRAFİ BÖLGE İLE SINIRLAMA HAKKIMIZ SAKLIDIR. SİZİN TARAFINIZDAN PERSONELİMİZDEN VEYA BU SİTE VEYA HİZMETLER VASITASIYLA ALINAN TAVSİYE VEYA BİLGİLER BU KOŞULLARDA AÇIKÇA ÖNGÖRÜLMEDİĞİ MÜDDETÇE GARANTİ OLARAK KABUL EDİLMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

KANUNEN İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMDA OLMAK ÜZER, MODERN HIRE, MÜŞTERİLERİMİZ, HİZMET SAĞLAYICILARIMIZ VE TEDARİKÇİLERİMİZ SİTEYİ VEYA HİZMETLERİ (SİTEDEKİ YA DA SİTEYE VEYA HİZMETLERE BAĞLI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNDEKİ İÇERİKLER VE DİĞER MATERYALLER DAHİL) KULLANMA VEYA KULLANAMAMA, HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA PERFORMANSI VE VERİLERİNİZE VEYA AKTARIMLARINIZA YETKİSİZ ERİŞİM VEYA BUNLARIN TAHRİF EDİLMESİ SONUCUNDA VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAR, İTİBAR, KULLANIM, VERİ KAYBO VEYA DİĞER MADDİ KAYIPLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NETİCE KABİLİNDEN, CEZAİ VE DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR (SÖZ KONUSU ZARARLARIN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI HAKKINDA ÖNCEDEN HABER VERİLMİŞ OLSA BİLE).

TÜM ZARARLAR VE KAYIPLAR İÇİN SİZE KARŞI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ HİÇBİR ŞEKİLDE HAK TALEBİNDEN ÖNCEKİ AY BİZE ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN FAZLA OLAMAZ. SİTE, HİZMETLER VEYA BU KOŞULLARIN HERHANGİ BİRİNDEN MEMNUN OLMAMANIZ DURUMUNDA BAŞVURABİLECEĞİNİZ TEK VE YEGANE ÇÖZÜM SİTENİN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMINI BIRAKMAKTIR.

Bu hüküm ve koşulların ihlali

Bu Koşullar kapsamındaki diğer haklarımız saklı kalmak şartıyla, herhangi bir şekilde bu Koşulları ihlal ederseniz bu ihlale çözüm bulmak için uygun gördüğümüz şekilde işlem yapabiliriz. Bu kapsamda Siteye erişiminizi ve/veya Hizmetleri kullanımınızı askıya alabilir, Siteye ve/veya Hizmetlere erişiminizi yasaklayabilir, IP adresinizi kullanan bilgisayarların Siteye ve/veya Hizmetlere erişimini engelleyebilir ve/veya size dava açabiliriz.

Bağlantılar

Site veya Hizmetler üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece kolaylık olması açısından size sunulmaktadır ve bu üçüncü taraf web sitelerinin içeriklerinin Modern Hire tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Modern Hire bağlantı verilen üçüncü taraf web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir ve söz konusu üçüncü taraf web sitelerinde bulunan materyallerin içeriği veya doğruluğu konusunda hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Bağlantı verilen üçüncü taraf web sitelerine erişim sağlarsanız bunun riski size aittir ve erişim söz konusu üçüncü taraf web sitelerinin kendi hüküm ve koşullarına tabidir.

Geçerli Hukuk ve Yargılama Yetkisi

Bu Koşullar ABD’nin Ohio Eyaleti kanunlarına uygun olarak yürütülür ve yorumlanır. Yasalar çatışması ilkeleri geçerli değildir. Cleveland (Kuzey Bölgesi), Ohio’daki eyalet mahkemeleri ve/veya federal mahkemelerin münhasır yargılama yetkisini koşulsuz ve geri dönülemez bir şekilde kabul edersiniz. Siteye erişim ve Sitenin kullanımı sonucunda ve Sitede sunulan Hizmetlerin karşılığında Modern Hire’ın, Siteye ve Hizmetlere erişiminizi bu Koşullara tabi olarak sağladığını peşinen kabul edersiniz. Siteye ve Hizmetlere erişiminiz ve bunları kullanmanızın kısmi bir karşılığı olarak, Siteye veya Hizmetlere erişiminiz veya bunları kullanmanızla ilgili olarak Modern Hire aleyhine toplu davacı veya dava temsilcisi olarak dava açmamayı, topluluk üyesi olarak davaya katılmamayı ve açılan bir toplu davada hiçbir şekilde karşı taraf olarak yer almamayı kabul edersiniz. Buna ek olarak, Aday sıfatıyla Siteye ve Hizmetlere erişmeniz ve bunları kullanmanız ücretsiz olup, bu Siteye ve Hizmetlere erişmek ve bunları kullanmak için ödediğiniz bedele bu Koşulların ve toplu davadan feragat şartının da dahil olduğunu peşinen kabul edersiniz. Bu Koşulların herhangi bir bölümünü kabul etmiyorsanız lütfen Siteye veya Hizmetlere erişim sağlamayın veya bunları kullanmayın (ya da erişmeye veya kullanmaya devam etmeyin). Bununla birlikte, yukarıda belirtilen dava yeri şartlarına tabi olarak bireysel bir davacı olarak asliye mahkemeleri gibi yetkili dairelerde dava açma haklarınız saklıdır.

İletişim Bilgileri

Teknik destek konusundaki sorular için Modern Hire e-posta adresi:

support@modernhire.com

 

Koşullarla ilgili sorular için Modern Hire iletişim adresi:
Modern Hire, Inc.
3201 Enterprise Parkway, Suite 460
Cleveland, Ohio 44122
Telefon:  800.451.1695
E-posta: legal@modernhire.com