HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine Yönelik Onay ve/veya Yasal Dayanak (Consent Turkish)

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesine Yönelik Onay ve/veya Yasal Dayanak 

Son Güncelleme Ağustos 2022

Bu başvuru platformu (“Platform”), Modern Hire Inc. tarafından (“Modern Hire“biz” “bizim”)Hizmetlerimiz” kapsamında müşterilerimize (işverenlere) (ayrım olmaksızın “Müşteri” veya “İşveren”) sunulan istihdam öncesi süreçlerin tamamlanmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Platform ve Hizmetlerimiz; işe başvuranları, adayları ve/veya iş arayanları (hep birlikte “Adaylar” veya “siz”) işe alım uzmanları, işe alma yöneticileri ve/veya diğer mülakat görevlileri (topluca “İşe Alım Uzmanları”) ile buluşturmak suretiyle istihdam öncesi değerlendirmeleri, dijital/sanal mülakatlar, planlama ve/veya işe alma öncesi diğer deneyimler sunulmasını içerir. Platformumuz ve Hizmetlerimiz İşverenin istihdam öncesi süreçlerini kolaylaştırır ancak Modern Hire Adayların mülakata alınması, değerlendirilmesi, seçimi veya işe alma süreciyle ilgili kararlar vermez veya bu sürece katılmaz. Adaylar, İşe Alım Uzmanları ve İşverenler dahil olmak üzere Platform veya Hizmetlere erişim sağlayan ve bunları kullanan kişiler burada topluca “Kullanıcılar” olarak anılacaktır.

 

Hem Adaylar hem de İşe Alım Uzmanları için Platformun ve Hizmetlerin kullanımı sırasında İşlenen (aşağıda tanımlandığı üzere) Kişisel Verilerden (aşağıda tanımlandığı üzere) sorumlu kuruluş, Adayın ilgili iş ilanında belirtildiği şekilde bir iş başvurusu yaptığı kuruluş ya da Adayın veya İşe Alım Uzmanının Platformu kullanmasına aracı olan kuruluştur (örn. “Müşterimiz/İşveren” ve “Veri Sorumlusu”). “Veri İşleyici” olarak Veri Sorumlusunun yönlendirmesiyle Kişisel Verileri topluyoruz, kullanıyoruz ve aktarıyoruz (topluca “İşleme”).

 

Kişisel Verileri Gizlilik Bildirimimize ve ilgili veri koruma kanunlarına (örn. Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Avrupa Birliği’ndeki kullanıcılar için), Avustralya Gizlilik Yasası (Avustralya’daki kullanıcılar için), California Tüketiciyi Koruma Yasası (California’daki kullanıcılar için) vb.) uygun olarak işliyoruz. İlgili veri koruma kanunları kapsamında sahip olduğunuz spesifik hakların detayları Gizlilik Bildirimimizde ve ilgili Ülkeye Özgü Kanunlar Ekinde açıklanmaktadır. Geçerli veri koruma kanunları kapsamında Kişisel Verilerin belirli şekillerde kullanılmasına onay vermeniz gerekebilir ve bazı durumlarda Veri Sorumlusu (Müşterimiz) ve Veri İşleyici (Modern Hire) açık onayınız olmadan Kişisel Verilerinizi kullanmak için yasal dayanağa sahip olabilir.

 

Platformumuzu ve Hizmetlerimizi kullanırken Kullanıcı olarak sizin tarafınızdan verilen veya sizden alınan tüm kişisel veriler (örn. dijital/sanal mülakatlarda ve/veya değerlendirmelerde görüntülü ve/veya sesli kayıtlar, SMS metin mesajları ve/veya soru cevapları olarak verdiğiniz yanıtlar (çoktan seçmeli veya metin) (topluca “Kişisel Veriler”) veri saklama politikalarımıza ve Gizlilik Bildirimimizin yanı sıra Müşterinin gizlilik politikasına uygun olarak işlenir ve dijital ortamda saklanır.

 

Hizmetlerimiz yoluyla verdiğiniz kayıtlar (görüntülü ve/veya sesli) kimliğinizi tanımlamak amacıyla KULLANILMAZ (dijital olarak analiz edilmez veya ses izleri veya yüz tanıma dosyaları olarak işlenmez). Diğer bir deyişle, Platform ve Hizmetler yüz özelliklerinizi, yüz ifadelerinizi, göz hareketlerinizi veya ses tonunuzu kimlik tanımlama dahil herhangi bir amaçla analiz etmez. Bu nedenle, Modern Hire bu kayıtları biyometrik bilgi koruma düzenlemelerinde tanımlandığı şekilde biyometrik veri olarak kabul etmemektedir. Kayıtlardan elde ettiğimiz ham Kişisel Verileri Hizmetleri sunmak amacıyla metin biçimine dönüştürebiliriz. Veri Sorumlusu olarak Müşterimizin Kişisel Verilere erişim hakkı olacaktır.

 

Geçerli veri koruma kanunlarına uymamız, söz konusu kayıtların İşlenmesi ile bağlantılı olarak gerekli olan uyumu da içerir. Kayıtların kendilerinin biyometrik kanunlar veya diğer geçerli veri koruma kanunları kapsamında kabul edilmesi gerektiği durumlarda (kimlik tanımlama amacıyla kullanılmasa bile), Kullanıcı olarak şu haklarınız olabilir: bu kayıtların duruma göre yanıtlarınızı yazıya geçirmek ve değerlendirmek için toplandığını ve saklandığını bilme hakkı; kayıtların normal veri saklama politikalarımıza uygun olarak ve ilgili veri koruma kanunlarına uymak amacıyla silindiğini bilme hakkı; ve görüntülü ve/veya sesli kayıtlarla veri toplama dahil Platformumuzu veya Hizmetlerimizi kullanımınızın bir Kullanıcı olarak kayıtların toplanması ve kullanılması ile ilgili burada açıklanan bilgileri kabul ettiğiniz anlamına geldiğini bilme hakkınız. İlave bilgiler için Gizlilik Bildirimimiz ve ilgili Ülkeye Özgü Kanun Ekine bakabilirsiniz (örn. Illinois Biyometrik Bilgileri Koruma Yasası).

 

Kişisel Verileriniz adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve/veya cep telefonu numaranız gibi verileri içerebilir. Hizmetlerimiz ilgili veri koruma kanunlarında tanımlandığı şekilde hassas bilgilerin kullanılmasını gerektirmez (örn. Irk, etnik köken, siyasi fikirler, dini inançlar vb.). Genellikle bir Kullanıcı olarak Kişisel Veriler doğrudan sizden toplanır ve bunların arasında hassas veriler de olabilir. Örneğin, bir video kaydındaki bilgiler ırk, cinsiyet veya etnik köken hakkında bilgi verebilir fakat bu veriler Hizmetlerimiz kapsamında kullanılmaz. Kişisel Verileri Hizmetlerimizi Müşterilerimize sunmak için gerekli olduğu şekilde işliyoruz. Kişisel Verileriniz (hassas veriler dahil) Gizlilik Bildirimimizin yanı sıra ilgili Ülkeye Özgü Kanun Ekine uygun olarak ele alınacaktır.

 

Bir Kullanıcı olarak sizin için geçerli olan veri koruma kanunlarına bağlı olarak (detaylar için lütfen Gizlilik Bildirimimize ve ilgili Ülkeye Özgü Kanun Ekine bakınız), bir bilgi talebinde, Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için veya başka bir amaçla e-posta adresinizi bize vermeniz geçerli veri koruma kanunları (Kanada İstenmeyen E-posta ile Mücadele Mevzuatı gibi) kapsamında gerekli görülen kendi rızasıyla verme olarak kabul edilecek ve sizinle e-posta yoluyla iletişim kurmamıza izin verdiğiniz öngörülecektir. Bu seçiminizi istediğiniz zaman değiştirerek bizden e-posta iletişimi almayı reddedebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizi değerlendirmek için ayrıca yapay zeka ve/veya otomatik karar verme süreçlerini kullanabiliriz. Otomatik karar verme süreci ve/veya yapay zeka yanıtlarınıza bağlı olarak nihai kararı vermez. Bunu yerine Müşterimizin işe alma ekibinin yanıtlarınızı değerlendirmek için kullanabileceği bir puan veya bir tavsiye puanı sunar. Platformumuz ve Hizmetlerimiz İşverenin istihdam öncesi süreçlerini kolaylaştırır ancak Modern Hire Adayların mülakata alınması, değerlendirilmesi, seçimi veya işe alma süreciyle ilgili kararlar vermez veya bu sürece katılmaz. Yapay zeka kullanılması ile ilgili diğer detaylar  “İşe alma sürecinde tarafsızlığı sağlamak için Yapay Zeka nasıl kullanılır?” onay formunda yer almaktadır. Bu form, Platformun bu karar verme sürecini kullanacağı bölümden önce size gösterilecektir.

 

Gizlilik Bildirimimizde belirtildiği gibi veri barındırma sağlayıcımız (“DHP”) dahil bazı üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları alt-işleyici olarak kullanıyoruz. Kişisel Verileri ayrıca Gizlilik Bildirimimizde açıklandığı şekilde başka üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara ifşa ediyoruz. DHP veri merkezleri ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız sizin ikamet ettiğiniz ülkeden başka bir ülkede olabilir. Bu durumlarda Müşterimiz (Veri Sorumlusu) ve Modern Hire ilgili veri koruma kanunlarına uyulması için yeterli düzeyde veri koruması sağlamak üzere gerekli önlemleri alacaktır (örn. GDPR kapsamındaki AB Standart Sözleşme Maddeleri bunu yapmanın bir yoludur).

 

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili verdiğiniz onayı istediğiniz zaman support@modernhire.com adresinden bizimle iletişime geçerek iptal edebilirsiniz. Onayın geri çekilmesine yönelik bir talep alınması durumunda, Veri Sorumlusu ile derhal iletişime geçeceğiz ve Veri Sorumlusu tarafından onaylanması halinde talep edilen Kişisel Verileri sileceğiz. Ancak, kanunen veya standart veri saklama politikalarımızda yer alan kayıt saklama şartlarına göre verilerin saklanması gerekiyorsa veriler silinmez. Kişisel Verilerinizi silemiyorsak Modern Hire veya Veri Sorumlusu Kullanıcı olarak size bu durumun nedenleri hakkında bilgi verecektir.

 

Kişisel Verilerinizi işlememize onay vermiyorsanız veya onayınızı geri çekerseniz Platformu tam olarak kullanamayabilir ve/veya Hizmetlerimizden tam olarak yararlanamayabilirsiniz. Gizlilik Bildirimimiz bir Kullanıcı olarak Verilerinize nasıl erişim talep edeceğiniz ve Verilerinizin düzeltilmesini isteyeceğiniz, Kullanıcıların veri koruma kanunlarının bir ihlaliyle ilgili nasıl şikayette bulunabileceği ve bizim (veya Veri Sorumlusu olarak Müşterimizin) bu şikayeti nasıl ele alacağı konusunda bilgiler içermektedir. Bir Kullanıcı olarak ilgili veri koruma kanunları kapsamında sahip olabileceğiniz diğer bireysel haklar ayrıca Gizlilik Bildirimimizde ve ilgili Ülkeye Özgü Kanun Ekinde açıklanmaktadır. Bu Onay ile ilgili diğer sorularınız için support@modernhire.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin mümkün olan en yüksek seviyede korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri alıyoruz. Hizmetlerimizi sunmak amacıyla İşlediğimiz tüm Kişisel Veriler uygun teknik ve organizasyonel önlemler yoluyla ve ilgili veri koruma kanunlarına uygun olarak yetkisiz erişime ve tahrife karşı korunmaktadır.

 

Aşağıdaki KABUL EDİYORUM düğmesine tıklayarak: Modern Hire’ın yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve Modern Hire Gizlilik Bildiriminde ve ilgili Ülkeye Özgü Kanun Ekinde belirtildiği şekilde bir Kullanıcı olarak benim Modern Hire Platformu ve Hizmetlerine erişebilmem ve bunları kullanabilmem için hassas veriler, kayıtların kullanılması, yapay zeka veya otomatik karar verme süreçlerinin kullanılması ve e-posta adresimi vermem durumunda bir Kullanıcı olarak benimle elektronik posta yoluyla iletişime geçme hakkı da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere Kişisel Verilerimi işlemesine onay veriyorum.