HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Hozzájárulás személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához és/vagy ezek jogalapja (Consent Hungarian)

Hozzájárulás személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához és/vagy ezek jogalapja

Utolsó frissítés: 2022. augusztus

Ezt az alkalmazásplatformot („Platform”) a Modern Hire Inc. („Modern Hire”, „mi”, „miénk”) üzemelteti annak érdekében, hogy elősegítse ügyfeleink (azaz a munkáltatók) (megkülönböztetés nélkül „Ügyfél” vagy „Munkáltató”) számára a „Szolgáltatásaink” részeként biztosított, munkaerő-felvétel előtti folyamatok végrehajtását. Platformunk és Szolgáltatásaink többek között, de nem kizárólagosan, munkaerő-felvétel előtti felméréseket, digitális/virtuális interjúkat, ütemezést és/vagy egyéb, a felvételt megelőző tevékenységeket foglalnak magukban az állásokra pályázók, jelöltek és/vagy álláskeresők (együttesen „Jelölt(ek)” vagy „Ön”) számára, kapcsolatot teremtve közöttük és a toborzók, felvételi menedzserek és/vagy további interjúztatók (együttesen „Toborzók”) között. Platformunk és Szolgáltatásaink elősegítik a Munkáltató munkaerő-felvétel előtti folyamatait, de a Modern Hire nem vesz részt a Jelöltekkel folytatott interjúkon, azok kiértékelésében, a Jelöltek értékelésében, kiválasztásában, sem a felvételi eljárásban, és nem is hoz ezekkel kapcsolatos döntéseket. A Platformhoz vagy a Szolgáltatásokhoz hozzáférő és azokat használó személyeket, beleértve a Jelölteket, a Toborzókat és a Munkáltatókat, a továbbiakban együttesen „Felhasználóknak” nevezzük.

 

A Platform és a Szolgáltatások használata során Feldolgozott (az alábbiakban meghatározottak szerint) Személyes Adatokért (az alábbiakban meghatározottak szerint) mind a Jelöltek, mind a Toborzók esetében az a szervezet a felelős, amelynél a Jelölt az adott álláshirdetésben meghatározottak szerint álláspályázatot nyújtott be, vagy az a szervezet, amelyen keresztül a Jelölt vagy a Toborzó a Platformhoz hozzáfér (azaz az Ügyfelünk/a Munkáltató és az „Adatkezelő”). Az Adatkezelő utasítására „Adatfeldolgozóként” gyűjtjük, használjuk és továbbítjuk (együttesen „Feldolgozás”) a Személyes Adatokat.

 

A Személyes Adatokat az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal és a vonatkozó adatvédelmi törvényekkel összhangban kezeljük, beleértve adott esetben és például az Általános Adatvédelmi Rendeletet (GDPR, az Európai Unióban élő felhasználók esetében), az Ausztrál Adatvédelmi Törvényt (az Ausztráliában élő felhasználók esetében), a Kaliforniai Fogyasztóvédelmi Törvényt (a Kalifornia államban élő felhasználók esetében).  A hatályos adatvédelmi törvények alapján önt megillető konkrét jogokat részletesen az Adatvédelmi nyilatkozatunk és a kapcsolódó országspecifikus törvényi kiegészítések tartalmazzák. A hatályos adatvédelmi törvények értelmében előfordulhat, hogy önnek bele kell egyeznie a Személyes Adatok bizonyos felhasználásaihoz, és bizonyos esetekben az Adatkezelő (azaz Ügyfelünk) és az adatfeldolgozó (azaz a Modern Hire) jogalapot kaphat arra, hogy kifejezett beleegyezés nélkül használja fel az ön Személyes Adatait.

 

Platformunk és a Szolgáltatások használata során az ön mint Felhasználó által megadott vagy öntől mint Felhasználótól gyűjtött valamennyi személyes adatot, amelyek magukban foglalhatják a digitális/virtuális interjúkra és/vagy a video- és/vagy hangfelvételekre, SMS szöveges üzenetekre és/vagy kérdésekre adott válaszait, illetve a kérdésekre adott válaszokat (együttesen „Személyes Adatok”), az adatmegőrzési szabályzatunk és Adatvédelmi nyilatkozatunk, valamint bármely vonatkozó Ügyfél adatvédelmi szabályzatának megfelelően kezeljük és tároljuk digitálisan.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az ön által a Szolgáltatásainkon keresztül rendelkezésre bocsátott felvételeket (azaz video- és/vagy hangfelvételeket) NEM használjuk fel azonosítási célokra (azaz ezeket nem elemezzük digitálisan, és nem dolgozzuk fel hangmintává vagy arcfelismerő fájlokká). Más szóval sem a Platform, sem a Szolgáltatások nem elemzik az ön arcvonásait, arckifejezéseit, szemmozgásait vagy hangszínét semmilyen célból, beleértve az azonosítás célját is, ezért a Modern Hire nem tekinti ezeket a felvételeket a biometrikus adatok védelmére vonatkozó szabályozásokban meghatározott vagy azok hatálya alá tartozó biometrikus adatoknak. A Modern Hire a Szolgáltatások nyújtása céljából a felvételek nyers Személyes Adatait szöveges formátumba konvertálhatja. Ügyfelünk mint Adatkezelő hozzáférhet a Személyes Adatokhoz.

 

A hatályos adatvédelmi törvényeknek való megfelelésünk magában foglalja az ilyen felvételek Feldolgozásával kapcsolatban megkövetelt megfelelést. Abban az esetben, ha a felvételek maguk is a biometrikus törvények vagy más hatályos adatvédelmi törvények hatálya alá tartoznak (még akkor is, ha nem azonosítási célokra használják őket), akkor önt mint Felhasználót a következő jogok illetik meg: a tudomásszerzéshez való jog, hogy az ilyen felvételeket az ön válaszainak átirataihoz és értékeléséhez szükséges mértékben gyűjtjük és tároljuk; hogy a felvételeket a szokásos adatmegőrzési irányelveinkkel összhangban és a hatályos adatvédelmi törvényeknek való megfeleléshez szükséges mértékben töröljük; és hogy a Platformunk vagy Szolgáltatásaink használatával, amely magában foglalja a video- és/vagy hangfelvételek gyűjtését, Felhasználóként ön elismeri a felvételek gyűjtésére és az itt leírtak szerinti felhasználására vonatkozó információk kézhezvételét. További részletekért (pl. Illinois állam biometrikus adatok védelméről szóló törvénye) az Adatvédelmi nyilatkozatunkban és a kapcsolódó országspecifikus törvények kiegészítésében tájékozódhat.

 

Az ön Személyes Adatai közé tartozhatnak olyan adatok, mint az ön keresztneve, vezetékneve, e-mail-címe és/vagy mobiltelefonszáma. Szolgáltatásaink nem igényelnek semmilyen, a hatályos adatvédelmi törvényekben meghatározott érzékeny adatot (pl. faji, etnikai származás, politikai vélemény, vallási meggyőződés stb.).  Általában közvetlenül öntől, mint Felhasználótól gyűjtünk Személyes Adatokat, amelyek tartalmazhatnak érzékeny adatokat, például egy videofelvétel olyan információkat tükrözhet, amelyekből következtetni lehet a nemre, faji vagy etnikai hovatartozásra, de ezeket az adatokat nem használjuk fel Szolgáltatásaink céljaira. Személyes Adatokat akkor dolgozunk fel, ha az szükséges ahhoz, hogy Szolgáltatásainkat Ügyfeleink részére nyújtani tudjuk. Az ön Személyes Adatait (beleértve az érzékeny adatokat is) az Adatvédelmi nyilatkozatunknak megfelelően kezeljük, beleértve a kapcsolódó országspecifikus törvényi kiegészítéseket is.

 

Attól függően, hogy önre, mint Felhasználóra milyen adatvédelmi törvények vonatkoznak (további részletekért lásd Adatvédelmi nyilatkozatunkat és a kapcsolódó országspecifikus törvényi kiegészítéseket), az ön által megadott e-mail-cím, akár egy információ iránti kérelemben, akár a személyes adatokkal kapcsolatos jogainak gyakorlása érdekében, akár más célból, az ön választásának minősül, hogy – amennyiben a hatályos adatvédelmi törvények (például a kanadai levélszemét elleni törvények) ezt megkövetelik – feliratkozás által ön engedélyezi, hogy e-mailen-keresztül kommunikáljunk Önnel. Ön bármikor elállhat a tőlünk érkező további e-mailes kommunikáció fogadásától.

 

Személyes Adatainak kiértékeléséhez mesterséges intelligenciát és/vagy automatizált döntéshozatalt is alkalmazhatunk. Használatakor az automatizált döntéshozatal és/vagy a mesterséges intelligencia nem az ön válaszai alapján hozza meg a végső döntést, hanem csak egy pontszámot vagy egy ajánlott pontszámot ad eredményül, amelyet Ügyfelünk felvételi csapata felhasználhat az ön válaszainak mérlegeléséhez. Platformunk és Szolgáltatásaink elősegítik a Munkáltató munkaerő-felvétel előtti folyamatait, de a Modern Hire nem vesz részt a Jelöltekkel folytatott interjúkon, azok kiértékelésében, a Jelöltek értékelésében, kiválasztásában, sem a felvételi eljárásban, és nem is hoz ezekkel kapcsolatos döntéseket. A mesterséges intelligencia használatával kapcsolatos további részleteket a „Hogyan használják a mesterséges intelligenciát az elfogultság csökkentésére a felvételi eljárás során?” beleegyező nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Platform azon része előtt jelenítünk meg önnek, amely ilyen döntéshozatali eljárást kíván alkalmazni.

 

Amint az Adatvédelmi nyilatkozatunkban is szerepel, bizonyos harmadik fél szolgáltatókkal dolgozunk együtt, beleértve az adatgazda szolgáltatót („DHP”), mint alárendelt adatfeldolgozót. Személyes Adatokat adunk át más harmadik fél szolgáltatóknak is, ahogyan azt részleteiben az Adatvédelmi nyilatkozatunk közli. A DHP adatközpontjai és egyéb harmadik fél szolgáltatók az ön lakóhelyétől eltérő országban lehetnek.  Ilyen esetekben Ügyfelünk (azaz az Adatkezelő) és a Modern Hire intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő szintű adatvédelmet biztosítson (pl. a GDPR szerinti uniós általános szerződési feltételek az egyik eszköz erre).

 

Személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha kapcsolatba lép velünk a   e-mail-címen. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul felvesszük a kapcsolatot az Adatkezelővel, és amennyiben az Adatkezelő jóváhagyja, a kérésnek megfelelően töröljük az ön Személyes Adatait, kivéve, ha a megőrzést jogszabály vagy a szabványos adatmegőrzési szabályzatunkban rögzített nyilvántartási követelményeink írják elő. Ha nem áll módunkban törölni az ön Személyes Adatait, a Modern Hire vagy az Adatkezelő tájékoztatja önt mint Felhasználót a megőrzés okairól.

 

Ha ön nem járul hozzá, vagy visszavonja a Személyes Adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a Platformot és/vagy nem tudja teljes mértékben igénybe venni a Szolgáltatásainkat. Adatvédelmi nyilatkozatunk tájékoztatást tartalmaz arról, hogy ön mint Felhasználó hogyan kérhet hozzáférést és kérheti Adatai helyesbítését, hogyan tehetnek panaszt a Felhasználók a hatályos adatvédelmi törvények megsértése miatt, és hogyan kezeljük (mi vagy Ügyfelünk mint Adatkezelő) az ilyen panaszokat. A hatályos adatvédelmi törvények alapján önt mint Felhasználót megillető további egyéni jogokat az Adatvédelmi nyilatkozatunk és a kapcsolódó országspecifikus törvényi kiegészítések részletesen ismertetik. A hozzájárulással kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban a   e-mail-címen fordulhat hozzánk.

 

Óvintézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az ön Személyes Adatainak a lehető legmagasabb szintű védelmét biztosítsuk. A Szolgáltatásaink nyújtása során Feldolgozott valamennyi Személyes Adatot megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel és a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően védjük a jogosulatlan hozzáférés és manipuláció ellen.

 

Az alábbi ELFOGADOM gombra kattintva ön tudomásul veszi és kijelenti: Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent leírt célokra a Modern Hire feldolgozza a Személyes Adataimat, beleértve korlátozás nélkül az érzékeny adatokat vagy a felvételek használatát, a mesterséges intelligencia használatát vagy az automatizált döntéshozatalt, valamint a jogot, hogy Felhasználóként elektronikus levélben kommunikáljon velem, ha megadom az e-mail-címemet, valamint a Modern Hire Adatvédelmi nyilatkozatában és a kapcsolódó országspecifikus törvényi kiegészítésekben meghatározott további célokra, hogy Felhasználóként hozzáférjek a Modern Hire Platformhoz és a Modern Hire Szolgáltatásokhoz, valamint hogy használjam azokat.