HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Giz lilik Bildirimi (Privacy Turkish)

Giz lilik Bildirimi

Son Güncelleme Ağustos 2022

 

BİZ KİMİZ

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ

İşleyici olarak Modern Hire

Veri Sorumlusu olarak Modern Hire

ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

VERİLERİ İŞLEMENİN AMACI VE YASAL DAYANAĞI

Meşru Menfaatlerimize göre Hareket Etme

Onayınıza göre Hareket Etme

Onayınızı Geri Çekme; Doğrudan Pazarlamaya İtiraz

Bilgilerin İfşa Edilmesi ve Paylaşılması

Bilgilerin Saklanması

haklarınız

veri güvenliği

Çerezler; İşaretçiler; İzleme Teknolojisi

Ek Kanunlar; Değişiklikler

Çocukların Çevrimiçi Gizliliği Koruma Yasası (“COPPA”)

Değişiklikler

Ülkeye Özgü Kanun Eki

Kişisel Verilerinizin Başkalarına Aktarılması

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Modern Hire, Inc.

Bağlı Şirketler ve İletişim Bilgileri

Biz Kimiz

Modern Hire’a hoş geldiniz. Kişisel gizliliğinizi korumayı hedefliyoruz. Bu Gizlilik Bildirimi (“Bildirim”) yukarıda belirtilen tarihten itibaren geçerlidir ve web sitemiz ve uygulama platformumuzla ilgili veri toplama ve ifşaat uygulamalarını açıklamaktadır (bu Bildirimde web sitemiz ve uygulama platformumuz topluca “Hizmetler” olacak anılacaktır). Modern Hire Inc. ve bağlı şirketleri (“Modern Hire,” “biz,” “bize” ve “bizim”), işe başvuranlar, adaylar ve/veya iş arayanlar (“Adaylar”) ile müşterilerimiz yani işverenler (“İşverenler” veya “Müşteriler”) adına hareket eden işe alım uzmanları, işe alma yöneticileri ve/veya diğer mülakat görevlilerini (“İşe Alım Uzmanları”) buluşturan istihdam öncesi süreçlerin tamamlanmasını kolaylaştıran Hizmetler sunmaktadır. Modern Hire’ın temel Hizmetleri bulut tabanlı bir uygulama platformu aracılığıyla sunulmaktadır ve bu kapsamda İşe Alım Uzmanları ve Adaylar dijital/sanal mülakat, planlama ve istihdam öncesi değerlendirmeleri gibi işe alım öncesi çözümlerimizi kullanabilmektedir.

Hizmetlerimizi kullanarak bu Bildirimi okuduğunuzu ve anladığınızı beyan etmiş olursunuz. Geçerli kanun kapsamında gerekli olduğu ölçüde ve aksi bir beyanda bulunmadığınız müddetçe, Kişisel Verilerinizi bu Bildirime uygun olarak toplamamıza, almamıza, saklamamıza, işlememize ve aktarmamıza (topluca “İşlemek” veya “İşleme”) onay vermiş olursunuz.

Modern Hire Hizmetleri İşverenin istihdam öncesi süreçlerini kolaylaştırır ancak Modern Hire mülakat, değerlendirme, seçim veya işe alma süreciyle ilgili kararlar vermez veya bu sürece katılmaz. Adaylar, İşe Alım Uzmanları ve İşverenler bu Bildirimde topluca “Kullanıcılar” olarak anılabilir. Hizmetlerimiz kapsamında bir Kullanıcı olarak sizi tanımlayan veya tanımlamaya yardımcı olmak için kullanılabilen verilerinizi işleyebiliriz (bu kişisel kimlik verileri bundan böyle “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır). Bu Bildirimde Kişisel Verileri ifadesi geçtiğinde, geçerli kanuna bağlı olarak kişisel veriler, kişisel bilgiler veya kişisel kimlik bilgileri ifadelerinin kullanıldığını bilmelisiniz. Bu Bildirim Kişisel Veri türlerinin yanı sıra bunları İşleme amaçlarımızı açıklamaktadır.

Modern Hire genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır ve dünyanın her yerinde bağlı şirketleri, Müşterileri ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları mevcuttur. Genel merkezimizin adresi ve bağlı şirketlerimizin bulunduğu yerler bu Bildirimin sonunda verilmiştir.

Bu Bildirim, Hizmetlerimizi kullandığınızda, web sitelerimizi ziyaret ettiğinizde ve sosyal medya sayfalarımıza erişim sağladığınızda Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağımızı açıklamaktadır. Ayrıca Kişisel Verilerinizle ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Haklarınız ve bu hakları nasıl kullanacağınız konusunda detaylı bilgileri aşağıdaki “Haklarınız” bölümünde bulabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi

Kişisel Verilerinizi nasıl aldığımıza ve sizin veya İşverenin bu verileri hangi amaçla verdiğine bağlı olarak, Kişisel Verilerinizi İşlemenin amaçlarını ve yollarını belirleyen bir veri sorumlusu (“Veri Sorumlusu“) rolünü üstlenebilir ya da Müşterilerimiz (yani Veri Sorumluları) adına Kişisel Verilerinizi işleyen bir veri işleyici (“İşleyici“) rolünü üstlenebiliriz. Kişisel Verileriniz açısından büyük oranda İşleyici rolünde olacağımızı öngörüyoruz.

İşleyici olarak Modern Hire

Modern Hire’ın işi Hizmetlerimizin kullanılması neticesinde Kişisel Verilerin İşleyicisi olmaya dayanmaktadır. Yani Müşterilerimizin (İşverenler) adına hareket ediyoruz ve Kişisel Verilerinizi onların talimatların üzerine işliyoruz. Müşterilerimiz genellikle İşlediğimiz Kişisel Verilerin Veri Sorumlularıdır. Veri Sorumlusu olarak Müşterimiz, Hizmetlerimiz vasıtasıyla alınan Kişisel Verilerin İşleneceği amaçları belirlemektedir ve Müşteri verileri İşlememize imkan veren yasal dayanağı belirleme yükümlülüğüne sahiptir. Müşterimizin gizlilik bildirimleri faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgiler içerebilir. Faaliyet gösterdiğimiz ülkeye bağlı olarak “İşleyici” ve “Veri Sorumlusu” terimleri farklı anlamlara sahip olabilir fakat terminolojinin arkasında yatan kavramlar tutarlıdır. Örneğin, İşleyici terimi için bazı düzenlemeler kapsamında “hizmet sağlayıcı” veya başka bir terim kullanılabilir ve Veri Sorumlusu terimi için “işletme” veya başka bir terim kullanılabilir. Kolaylık olması açısından bu Bildirimde İşleyici/Veri Sorumlusu terimlerini kullanacağız.

Modern Hire sağlık bilgileri, siyasi görüşler, dini inançlar, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihi, sürücü ehliyeti numaraları ve/veya finansal bilgiler gibi hassas veri türlerini işlemeyi amaçlamamaktadır ve Hizmetlerimiz bu tür verilerin saklanmasını öngörmemektedir. Modern Hire bu özelliklerin video görüntülerinde yer alması veya tahmin edilebilecek olması gibi durumlarda Kullanıcının cinsiyeti, ırkı veya etnik kökeni ile ilgili bilgileri İşleyebilir fakat bu özellikler Hizmetlerimizin sunulma biçiminde herhangi bir role sahip değildir. Buna ek olarak, Hizmetlerimiz kapsamında yüz özellikleri, yüz ifadeleri, göz hareketleri veya ses tonu kimlik tanımlama dahil hiçbir amaçla analiz edilmez veya ölçülmez. Ayrıca Hizmetlerimiz kapsamında hassas verilerinizi içeren bazı bilgileri yükleyebilirsiniz; Hizmetlerimizin bir gereği olarak bu hassas verilerin İşlenmesi söz konusu olmayacaktır.

Bir kayıt (görüntü veya ses kaydı) yoluyla elde edilen bilgileri vermeyi tercih ederseniz bu kayıtlar kimlik tanımlama amacıyla kullanılmaz (dijital olarak analiz edilmez veya ses izleri veya yüz tanıma dosyaları olarak işlenmez) ve bu nedenle bu kayıtlar bazı kanunlarda tanımlandığı şekilde biyometrik veriler olarak kabul edilmez. Ancak, geçerli kanun kapsamında ilave veri gizliliği yükümlülükleri tanımına uygun olmasa bile Kişisel Verilerinizi gizli olarak kabul ediyoruz. Kişisel Verileriniz ve verilerinizin İşlenmesi ile ilgili sorularınız için istediğiniz zaman aşağıdaki İletişim Bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Veri Sorumlusu olarak Modern Hire

Müşterilerimize sunduğumuz Hizmetlere ek olarak, Web Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya sosyal medya sayfalarımızla etkileşim kurduğunuzda Veri Sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Bu durumlarda aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

 • IP adresi
 • Çerez Kimliği
 • Kullanım ve tarayıcı bilgileri
 • Etkileşim kurduğunuz içerikler

Hizmetlerimizle ilgili bir demo talep ederseniz ayrıca şu bilgiler toplanmaktadır:

 • Adı
 • Soyadı
 • Telefon Numarası
 • E-posta Adresi
 • Departman
 • Şirket Adı ve şirketiniz hakkında bilgi

Modern Hire ayrıca kişisel olmayan ve/veya anonim bilgileri toplayabilir; bu bilgileri toplu halde kullanmak dahil herhangi bir amaçla kullanma hakkımız saklıdır. Örneğin, sistem yönetimi amaçları için kullanmak, sorunları teşhis etmek, trafik örüntülerini izlemek, hangi Hizmetlerin en çok kullanıldığını belirlemek ve site kullanımını değerlendirmek üzere sistemle ilgili bilgileri toplayabiliriz. Veriler anonim hale getirildiğinde veya kimlik gizlendiğinde artık sizin kişisel bilgileriniz değildir ve dolayısıyla Kişisel Veri olarak kabul edilmez.

Üçüncü Taraflar

Hizmetlerimize ortak markalı web siteleri veya bağlantı verilmiş web sayfaları üzerinden erişim sağladığınızda (bir İşveren vasıtasıyla veya başka şekilde) Kişisel Verileriniz Modern Hire’a ve/veya ilgili İşverene ifşa edilecektir. Böyle bir durumda söz konusu Kişisel Verilerin İşveren tarafından kullanımı bu Müşterinin gizlilik politikasına tabi olacak ve Modern Hire bu Müşterinin Kişisel Verilerin kullanımı ile ilgili politikasından sorumlu veya buna tabi olmayacaktır. Buna göre, Modern Hire ilgili İşverene ve diğer üçüncü taraflara kişisel verilerinizi ifşa etmeden önce bunların gizlilik politikaları ve uygulamalarını incelemenizi tavsiye eder.

Hizmetlerimiz üçüncü taraf sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar sadece size kolaylık sağlamak amacıyla verilmektedir ve Hizmetlerden bağlantı verilebilecek veya Hizmetler yoluyla bağlanabileceğiniz, başkalarına ait olan sitelerin gizlilik politikaları, uygulamaları veya içeriklerinden Modern Hire sorumlu değildir. Bu sitelerin bilgilerinizi nasıl topladığını, kullandığını ve paylaştığını anlamak için söz konusu sitelerin gizlilik politikalarını ve hüküm ve koşullarını incelemenizi tavsiye ederiz. Bu Bildirim sadece Hizmetlerimiz yoluyla topladığımız bilgiler için geçerlidir.

Verileri İşlemenin Amacı ve Yasal Dayanağı

Modern Hire Kullanıcı bilgilerini aşağıdaki Hizmetleri sunmak amacıyla toplamaktadır:

Bir sözleşmenin hükümlerini yerine getirmek veya bir sözleşmeyle bağlantılı adımlar atmak. Bu durum Hizmet almak için bizimle iletişime geçtiğiniz zaman geçerlidir. Buna şunlar dahildir:

 • Hesapların açılması.
 • Kimliğinizin doğrulanması.
 • Sizinle iletişim kurulması.
 • Müşteri hizmeti sağlanması.

Meşru Menfaatlerimize göre Hareket Etme

Aşağıda açıklanan meşru menfaatlerimiz veya Müşterilerimizin meşru menfaatlerine dayanarak gerçekleştirdiğimiz tüm Kişisel Verileri İşleme durumları için dengeleme testleri yapılmıştır. Aşağıdaki İletişim Bilgilerini kullanarak bizimle iletişim geçmek suretiyle dengeleme testlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Faaliyetlerimizi yürütmek ve meşru menfaatlerimizi korumak için Modern Hire tarafından ihtiyaç duyulması halinde özellikle:

 • Modern Hire tarafından Kullanıcılar için faydalı olacağı öngörülen bilgilerin gönderilmesi.
 • Belirli zamanlarda araştırma amacıyla Kullanıcılarla iletişime geçilmesi.
 • Hizmetlerin kişiselleştirilmesi.
 • Web sitelerimiz ve çevrimiçi Hizmetlerimizin kullanımının izlenmesi ve ürünlerimizin iyileştirilmesi.
 • Talep ettiğiniz ürün ve Hizmetlerin tedarik edilmesi.
 • Bize gönderdiğiniz yorumlara veya şikayetlere cevap verilmesi.
 • Kişisel Verilerin hukuk davaları, uyum, mevzuat ve soruşturma amaçları için gerekli olduğunda ve kanunen zorunlu olduğunda kullanılması.

Onayınıza göre Hareket Etme

Bize onay verdiğinizde:

 • İlgili ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz veya biz, bağlı şirketlerimiz ve dikkatli bir şekilde seçilmiş iş ortaklarımız tarafından sunulan diğer ürünler ve Hizmetlerle ilgili olarak size doğrudan pazarlama iletileri göndereceğiz.
 • Aşağıdaki “Çerezler, İşaretçiler; İzleme Teknolojisi” başlıklı bölüme uygun olarak çerezler yerleştiriyoruz ve benzer teknolojiler kullanıyoruz ve bu teknolojilerin kullanımı hakkında size bilgi veriyoruz.
 • Sizden onay istediğimiz diğer durumlarda Kişisel Verilerinizi o zaman açıklayacağımız amaçla kullanacağız.

Kanunen zorunlu olan durumlarda:

 • Kişisel Verilerinizi soruşturma gerçekleştiren hükümet veya güvenlik kurumlarının taleplerine cevap vermek amacıyla kullanma hakkımız saklıdır.

Onayınızı Geri Çekme; Doğrudan Pazarlamaya İtiraz

Onayınıza göre hareket ettiğimiz durumlarda her zaman söz konusu onayı geri çekme hakkınız vardır. Onayınızı geri çektiğiniz zaman bu durum gelecekteki veya devam eden kullanımlar için geçerli olacaktır, ancak Kişisel Verilerinizi başka amaçlarla İşlemek ve/veya saklamak için yukarıda açıklandığı şekilde başka yasal dayanaklarımız olabilir. Bazı durumlarda, örneğin meşru menfaatlerimize göre hareket ettiğimizde, onayınız olmadan size doğrudan pazarlama iletileri gönderebiliriz. İstediğiniz zaman doğrudan pazarlama iletilerini almayı reddetme hakkınız vardır. Bunu yapmak için elektronik ileti aldığınız durumlarda iletişimdeki talimatları izleyebilir veya aşağıdaki İletişim Bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgilerin İfşa Edilmesi ve Paylaşılması

Kanunen yetki verildiğinde ve sizin tarafınızdan reddedilmediğinde Kişisel Verilerinizi Hizmetlerimizin pazarlanması, iletişimi ve kolaylaştırılması amacıyla Modern Hire grup şirketleri ile paylaşabiliriz.

Modern Hire Hizmetlerimizi sunmak için Kişisel Verilerinizi aşağıdaki şekilde paylaşacaktır:

 • Bir Aday iseniz – İşveren ve İşe Alım Uzmanı ile.
 • Bir İşe Alım Uzmanı iseniz – İşveren ile.
 • Bir İşveren iseniz – İşe Alım Uzmanı ile.

Kişisel Veriler aynı zamanda belirli üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla paylaşılacak ve bu hizmet sağlayıcılar verileri yukarıda açıklanan amaçlarla Modern Hire adına işleyecektir. Özellikle web sitesi barındırma, bakım ve ses/görüntü işleme gibi amaçlar için belirli üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullanıyoruz.

Bizim adımıza hizmet sunması için bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları kullandığımızda Kişisel Verilerinizi korumak için gerekli anlaşmaları mutlaka imzalıyoruz. Modern Hire ayrıca Kişisel Verileri ve/veya toplu haldeki anonim bilgileri Modern Hire ile bağlantılı işletmeler, bölümler ve birimlere ifşa edebilir.

Bir Modern Hire iş hattı veya tüm işletme ya da bunun önemli bir bölümü birleşme, konsolidasyon veya varlıkların satın alınması yoluyla başka bir kuruluşu geçerse veya devredilirse Modern Hire Kişisel Verilerinizi satın alan kuruluşa da ifşa edebilir ve aktarabilir. Modern Hire ayrıca kendi iyi niyeti ve takdir yetkisi dahilinde böyle bir ifşaatın (a) Hizmetlerin hüküm ve koşullarını uygulamak veya yürütmek; (b) hukuk veya mevzuat şartlarına uymak; (c) kendimizin, kullanıcılarımızın veya diğer üçüncü tarafların hakları,  mülkiyeti veya güvenliğini korumak; ya da (d) bir suçu önlemek veya ulusal güvenliği korumak için gerekli olması halinde Kişisel Verilerinizi üçüncü taraflara ifşa edebilir. Modern Hire ayrıca anonim ve/veya toplu bilgileri kendi takdir yetkisi dahilinde kullanabilir ve/veya Müşterilere, iş ortaklarına, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara, reklamverenlere, yatırımcılara, potansiyel alıcılara ve diğer üçüncü taraflara ifşa edebilir.

Bilgilerin Saklanması

Modern Hire Kişisel Verilerinizi İşleme amaçlarını yerine getirmek için gerekli olan süreden daha uzun süre saklamayacaktır. Bu amacın sözleşme ile belirlenmesi veya geçerli kanun veya yönetmeliklerde öngörülmesi durumu değiştirmez. Bir İşleyici olarak hareket ederken Adaylarla ilgili Kişisel Verilerin İşlenmesi Modern Hire ile İşveren arasında yapılacak bir sözleşme ile düzenlenir.

Kayıt verilerinizi işlediğimiz durumlarda bunu, Hizmetlerimizin aktif bir Kullanıcısı olduğunuz süre boyunca ve bundan sonra da kayıt saklama politikalarımıza uygun olarak yaparız.

Kişisel Verileri pazarlama amacıyla veya onayınıza tabi olarak İşlediğimizde bu Kişisel Verileri onayınızı geri çekene kadar veya işlemeyi (örneğin, başka pazarlama amaçları için) durdurmamızı talep edene kadar İşleme hakkımız vardır. Kanunen bunu yapmamızın zorunlu veya mümkün olması durumunda gelecekte talebinizi yerine getirebilmemiz için doğrudan pazarlama iletileri göndermeme veya Kişisel Verilerinizi işlememe talebinizin de kaydını tutuyoruz.

Haklarınız

İkamet ettiğiniz yere bağlı olarak Kişisel Verilerinizle ilgili belirli haklarınız olabilir, örneğin:

 • Kişisel Verilerinizin İşlenmesi hakkında bilgi edinme hakkı;
 • Kişisel Verilerinizin bir kopyasına erişim hakkı;
 • Kişisel Verilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkı;
 • Kişisel Verilerinizin aktarılmasını talep etme hakkı;
 • Kişisel Verilerinizi İşlememizi kısıtlama veya buna itiraz etme hakkı; ve
 • Kişisel Verilerinizin silinmesini talep etme hakkı.

Ayrıca duruma göre otomatik karar verme sürecine itiraz etme hakkınız olabilir.

Aşağıdaki İletişim Bilgileri vasıtasıyla bizimle iletişim geçerek sahip olduğunuza inandığınız hakları talep edebilirsiniz (ayrıca bkz. Ülkeye Özgü Kanun Eki).

Kişisel Verilerinizin ihlal edildiğine inanıyorsanız bizimle iletişime geçebilir veya yaşadığınız, çalıştığınız veya Kişisel Verilerinizin ihlal edildiğini düşündüğünüz ülkede bulunan düzenleme kuruluşuna şikayette bulunabilirsiniz.

Lütfen her türlü talebinizi aşağıdaki İletişim Bilgilerini kullanarak bize bildirin.

Kişisel Verilerinizi herhangi bir kişiye satmıyoruz ve Hizmetlerimizi sunmak için gerekli olan ve kanunen izin verilen durumlar haricinde herhangi bir kişiyle paylaşmıyoruz veya herhangi bir kişiye aktarmıyoruz.

Kişisel Verilerinizle ilgili her türlü endişeniz veya sorununuzu görüşmek üzere aşağıdaki İletişim Bilgilerinde yer alan adresten bizimle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Veri Güvenliği

Modern Hire Kişisel Verilerin yanlışlıkla kaybolması, kullanılması veya bu verilere yetkisiz bir şekilde erişim sağlanmasını engellemek için gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır. Gerekli durumlarda alınacak veri koruma önlemlerini daha detaylı olarak açıklamak için Müşterilerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızla Veri Koruma Anlaşmaları yapılmıştır. ISO 27001 belgemiz ve SOC2 Tip 2 uyumumuz mevcuttur. Güvenlikle ilgili diğer bilgiler için bkz.

Çerezler; İşaretçiler; İzleme Teknolojisi

Modern Hire Hizmetleri kullanırken Kullanıcılara kolaylık sağlamak ve Kullanıcı deneyimini pekiştirmek için “çerezler” “web işaretçileri” ve benzer teknolojiler kullanmaktadır. Çerez veya tanımlama bilgisi; bir web sayfası sunucusu tarafından sabit diske geçici veya kalıcı olarak kaydedilen küçük bir metin dosyasıdır. Kullanıma bağlı olarak çerezler, Hizmetleri kullanırken sürekli oturum açmanıza gerek kalmadan sizi tanımamızı sağlar. Web işaretçileri; görüntülenen sayfalar veya açılan mesajlar gibi web günlüğü bilgilerini toplamak için tasarlanan grafiklerdir. Modern Hire çerezler, web işaretçileri ve benzer teknolojileri kullanarak her kullanıcı için daha kişiselleştirilmiş ve daha etkili Hizmet sunabilmektedir. Buna ek olarak, bu teknolojiler Modern Hire’ın trafik örüntüleri, Hizmet kullanımı ve oturum bilgilerini izlemesine imkan vererek Hizmetleri daha faydalı hale getirebilir.

Modern Hire aşağıda belirtilen amaçlar için aşağıdaki Çerezleri kullanmaktadır:

Çerez kategorileri
Gerekli çerezler. Bu çerezler web sitesinin çalışması için gereklidir.
Analitik çerezler. Bu çerezler web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlayarak Hizmetlerimizi iyileştirmemize yardımcı olmaktadır.

 

İşlevsel çerezler. Bu çerezler yaptığınız seçimleri (diliniz veya bölgeniz gibi) hatırlamamıza imkan vererek daha kişisel ve gelişmiş özellikler sağlar.

Ek Kanunlar; Değişiklikler

Çocukların Çevrimiçi Gizliliği Koruma Yasası (“COPPA”)

16 yaşından küçük kullanıcıların Kişisel Verileri bilerek veya özellikle toplanmamaktadır. 16 yaşından küçük kullanıcıların Hizmetleri kullanma yetkisi yoktur. 13 yaşından küçük bir çocuğun Hizmetleri kullandığını düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.

Değişiklikler

Modern Hire bu Bildirimi herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Özellikle bilgileri toplama, kullanma veya ifşa etme biçimimizle ilgili değişiklikleri yansıtmak veya gizlilik kanunları, yönetmelikleri ve/veya sektör standartlarındaki değişiklikleri yansıtmak için bu Bildirimde değişiklik yapabiliriz. Kullanıcıların Hizmetlere erişim sağlarken bu Bildirimi okumasını tavsiye ederiz. Verilerinizin işlenme biçimini önemli ölçüde etkileyen değişiklikler söz konusu olduğunda size bilgi verilecektir.

Kişisel Verilerinizin Başkalarına Aktarılması

Modern Hire Kişisel Verilerinizi bir ülkeden başka bir ülkeye aktarırken bilgilerinizin en azından çıkış ülkesinde öngörülen standartla aynı standarda göre korunmasını sağlayacaktır. Örneğin, veri aktarımı ile ilgili uygun bir yasal anlaşma yapılmasını sağlayacağız.  Kişisel Verilerin bir ülkeden başka bir ülkeye aktarılması konusunda geçerli kanunda öngörülen durumlarda ilave önlemler alınmaktadır; örneğin, bkz. Ülkeye Özgü Kanun Eki.

Ülkeye Özgü Kanun Eki

İkamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak Gizlilik Bildirimimizde yer alan koşullara ek olarak aşağıdaki Ülkeye (ve/veya Bölgeye ve/veya Eyalete) Özgü Kanun Eklerinden biri veya birden fazlası sizin için geçerli olabilir. Ülkeye Özgü Kanun Ekinde tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, söz konusu terimlere Gizlilik Bildiriminde verilen anlamlara sahip olacaktır.

Yaşadığınız yerde geçerli kanuna bağlı olarak sizin için geçerli olabilecek ilave hususları öğrenmek için lütfen Ülkeye Özgü Kanun Ekini inceleyin.

Amerika Birleşik Devletleri Eki

Illinois’de İkamet Edenler için

California’da İkamet Edenler için

          AB/AEA Eki

          Birleşik Krallık Eki

          Kanada Eki

          Avustralya Eki

          Malezya Eki

          Singapur Eki

İletişim Bilgileri

Teknik sorular için lütfen Modern Hire Destek ile iletişim kurun.

Haklarınızı kullanmak, gizlilik uygulamalarımız hakkında sorular sormak veya şikayette bulunmak için iletişim bilgileri:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

E-posta: privacy@modernhire.com

 

Bağlı Şirketler ve İletişim Bilgileri

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

ABD

Tel: (877) 451-1659

info@modernhire.com

AVRUPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ASYA PASİFİK

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AVUSTRALYA

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

BİRLEŞİK KRALLIK

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANSA

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com

 

 

 

[DW1]NOTE TO Tech – from the TOC, please allow links to the relevant sections

 

[DW2]Tech – Activate link pls