HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Consentiment i/o Base Legal per a la Recopilació i el Tractament de les Dades Personals (Consent to Processing CATALAN)

Consentiment i/o Base Legal per a la Recopilació i el Tractament de les Dades Personals

 

Última actualització l’agost del 2022

 

Aquesta plataforma de sol·licituds (“Plataforma”) és gestionada per Modern Hire inc. (“Modern Hire”, “nosaltres”, “el nostre”) amb l’objectiu d’agilitzar la realització dels processos previs a la contractació proporcionats als nostres clients (és a dir, empresaris) (sense diferenciar entre “Client” o “Empresari”) com a part dels nostres “Serveis”. La nostra plataforma i els nostres serveis inclouen, entre d’altres, avaluacions prèvies a la contractació, entrevistes digitals/virtuals, programació, i/o altres experiències prèvies a la contractació per als sol·licitants de feina, candidats i/o les persones que busquen feina (en conjunt, “Candidat(s)” o “Vostè”) posant-los en contacte amb els reclutadors, responsables de contractació i/o entrevistadors (en conjunt, “Reclutadors”). La nostra Plataforma i els nostres Serveis faciliten els processos previs a la contractació dels Empresaris, però Modern Hire no participa ni pren cap mena de decisió al respecte sobre l’entrevista als Candidats, l’anàlisi, l’avaluació, la selecció o al procés de contractació. Les persones que accedeixen i utilitzen la Plataforma o els Serveis, inclosos els Candidats, els Reclutadors i els Empresaris, poden ser anomenats de forma col·lectiva com a “Usuaris”.

 

L’entitat responsable de totes les Dades Personals (com queda definit més a baix) que es Tracten (com queda definit més a baix) durant la utilització de la Plataforma i dels Serveis, tant per Candidats com per Reclutadors, és l’entitat amb la qual el candidat ha presentat una sol·licitud de feina, tal com s’especifica en la publicació de feina corresponent, o és l’entitat a través de la qual el Candidat o el Reclutador van accedir a la Plataforma (és a dir, el nostre Client/l’Empresari i el “Controlador de Dades”). Nosaltres recopilem, fem ús i transferim (en conjunt, “Tractar”) les Dades Personals com a “Processador de Dades” sota la direcció del Controlador de Dades.

 

Nosaltres tractem les Dades Personals d’acord amb el nostre Avís de Privacitat i les lleis vigents de protecció de dades, incloent-hi, per exemple, en cas que fos necessari, el Reglament General de Protecció de Dades (pels Usuaris de la Unió Europea), la Llei de Privacitat Australiana (pels Usuaris d’Austràlia), la Llei de Protecció dels Consumidors de Califòrnia (pels Usuaris de Califòrnia). Els detalls sobre els drets específics que té en virtut a les lleis vigents de protecció de dades s’especifiquen amb més detall en el nostre Avís de Privacitat i en l’annex relacionat amb les Lleis Específiques del País. D’acord amb les lleis vigents de protecció de dades, és possible que li demanin el consentiment per l’ús de les Dades Personals i, en alguns casos, el Controlador de Dades (és a dir, el nostre Client) i el seu Processador de Dades (és a dir, Modern Hire) poden tenir una base legal per utilitzar les seves Dades Personals sense necessitat d’un consentiment exprés.

 

En fer servir la nostra Plataforma i els Serveis, totes les dades personals proporcionades o recopilades per vostè com a Usuari, les quals poden incloure les seves respostes a entrevistes digitals/virtuals i/o avaluacions recollides en vídeos i/o en registres d’àudio, missatges de text SMS, i/o respostes a preguntes, i les quals poden ser de múltiple resposta o de text (en conjunt, “Dades Personals”) es processen i s’emmagatzemen d’acord amb les polítiques de retenció de dades i el nostre Avís de Privacitat, així com qualsevol política de Privacitat corresponent del Client.

 

Si us plau, tingui en compte que qualsevol registre (és a dir, vídeo i/o àudio) que vostè proporcioni a través dels nostres Serveis no s’usarà amb finalitats d’identificació (és a dir, no serà analitzat digitalment ni tractat en empremtes de veu o arxius de reconeixement facial). Dit d’una altra manera, ni la Plataforma ni els Serveis analitzen els seus trets facials, les seves expressions facials, els seus moviments oculars o el seu to de veu per a cap mena de propòsit, incloent-hi la identificació, i, per tant, Modern Hire no considera que aquests registres puguin ser definits com a dades biomètriques o que estiguin subjectes a cap normativa de protecció d’informació biomètrica. Nosaltres podem transformar les Dades Personals sense processar dels registres en format text amb la finalitat de proporcionar els Serveis. El nostre Client com a Controlador de Dades tindrà accés a les Dades Personals.

 

El nostre compliment de les lleis de protecció de dades vigents inclou el compliment requerit en relació amb el Tractament de tots els registres. En cas que es consideri que els registres estiguin inclosos en les lleis biomètriques o en altres lleis de protecció vigents (tot i que no s’utilitzin per a propòsits d’identificació), llavors vostè com a Usuari pot posseir els següents drets: el dret a saber que aquests registres es recopilen i s’emmagatzemen segons sigui necessari per transcriure i avaluar les seves respostes; que els registres s’eliminen d’acord amb la nostra política comuna de retenció de dades i, en cas que sigui necessari, per complir amb les lleis de protecció de dades vigents; i que el seu ús de la nostra Plataforma o dels nostres Serveis, el qual inclou la recopilació mitjançant enregistraments d’àudio i/o vídeo, és el vostre reconeixement com a Usuari de rebre informació sobre la recollida i l’ús dels registres, tal com es descriu aquí. Vostè pot consultar el nostre Avís de Privacitat i l’Annex relacionat amb la Llei Específica del País per obtenir més detalls (per exemple, la Llei de Protecció de la informació Biomètrica d’Illinois).

 

Les seves Dades Personals poden incloure dades com el seu nom, el seu cognom, el seu correu electrònic i/o el seu número de mòbil. Els nostres Serveis no exigeixen cap mena d’informació delicada, tal com queda definit en les lleis de protecció de dades vigents (per exemple, raça, origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses, etc.). Com a norma general, nosaltres recopilem Dades Personals directament de vostè com a Usuari, les quals poden incloure dades delicades. Per exemple, una gravació de vídeo pot mostrar informació a partir de la qual es podria deduir el gènere, la raça o l’ètnia, però nosaltres no utilitzarem aquestes dades per als nostres Serveis. Nosaltres tractem les Dades Personals, segons sigui necessari, per proporcionar els nostres Serveis als nostres Clients. Les Seves Dades Personals (incloses les dades delicades) seran tractades d’acord amb el nostre Avís de Privacitat, incloent-hi l’Annex relacionat amb la llei Específica del País.

 

Segons les lleis de protecció de dades que se li puguin aplicar com a Usuari (si us plau, revisi el nostre Avís de Privacitat i l’Annex relacionat amb la Llei Específica del País per a més detalls), la seva disposició a donar-nos un correu electrònic, ja sigui en una sol·licitud d’informació, per exercir els seus drets amb relació a les seves Dades Personals o per a qualsevol altre propòsit, representarà la seva elecció sobre la base d’acceptació quan sigui requerit per les lleis de protecció de dades vigents (com ara la Legislació Anti-Spam del Canadà), per permetre comunicar-nos amb vostè a través del correu electrònic. Vostè pot escollir en qualsevol moment per l’opció de no rebre més missatges ni comunicacions de la nostra part per correu electrònic.

 

També podem utilitzar la intel·ligència artificial i/o la presa de decisions automatitzada per analitzar les seves Dades Personals. Quan s’utilitza la presa de decisions automatitzada i/o la intel·ligència artificial, aquesta no pren la decisió final en funció de les seves respostes, sinó que proporciona una puntuació o un resultat recomanat, amb el qual l’equip de contractació del nostre Client pot utilitzar per a ajudar a considerar les seves respostes. La nostra Plataforma i els nostres Serveis agilitzen els processos previs a la contractació de l’Empresari, però Modern Hire no participa ni pren cap mena de decisió en relació amb el procés d’entrevista, anàlisis, avaluació, selecció o contractació del Candidat. Els detalls addicionals sobre l’ús de la intel·ligència artificial s’indiquen en el formulari de consentiment “Com s’utilitza la Intel·ligència Artificial per reduir el biax en el procés de contractació?”, el qual se li mostrarà abans de la part de la Plataforma que s’utilitzaria per al procés de la presa de decisions.

 

Tal com s’indica en el nostre Avís de Privacitat, fem servir certs proveïdors de serveis de tercers, incloent-hi el nostre proveïdor d’allotjament de dades (“DHP”) com a subprocessador. També revelem Dades Personals a proveïdors de serveis de tercers, tal com queda detallat en el nostre Avís de Privacitat. Els nostres centres de dades de DHP i els nostres altres proveïdors de serveis de tercers poden estar en un país diferent del que vostè resideix. En aquest cas, el nostre Client (és a dir, el Controlador de Dades) i Modern Hire prendran mesures per assegurar un nivell adequat de protecció de dades per complir amb les lleis de protecció de dades vigents (per exemple, les clàusules contractuals estàndards de la UE segons GDPR són un mitjà per aconseguir-ho).

 

Vostè pot retirar el seu consentiment al tractament de les seves Dades Personals en qualsevol moment contactant amb nosaltres a través de support@modernhire.com. Quan rebrem una sol·licitud de revocació de consentiment, nosaltres contactarem immediatament amb el Controlador de Dades i, si el Controlador de Dades ho aprova, eliminarem les seves Dades Personals, tal com ho ha demanat, tret que la conservació de les seves Dades sigui requerida per la llei o pels nostres requisits de retenció de registres en les nostres polítiques estàndards de retenció de dades. En cas que no siguem capaços d’eliminar les seves Dades Personals, Modern Hire o el Controlador de Dades l’informarà com a Usuari dels motius de la retenció.

 

Si vostè no dona o retira el seu consentiment perquè nosaltres tractem les seves Dades Personals, no podrà fer ús complet de la Plataforma i/o dels beneficis dels nostres Serveis. El nostre Avís de Privacitat conté informació sobre com vostè com a Usuari pot demanar l’accés i sol·licitar la correcció de les seves Dades, sobre com els Usuaris poden presentar una queixa sobre un incompliment de les lleis de protecció de dades vigents i sobre com nosaltres (o el nostre Client o el Controlador de Dades) tractem amb una queixa així. Els drets individuals addicionals que vostè pot tenir sota les lleis vigents de protecció de dades també estan detallades en el nostre Avís de Privacitat i en l’Annex relacionat amb les Lleis Específiques del País. Vostè pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de support@modernhire.com per a qualsevol pregunta sobre aquest consentiment.

 

Nosaltres prenem precaucions amb l’objectiu de garantir la màxima protecció possible de les seves Dades Personals. Totes les Dades Personals que nosaltres Tractem en el context de la prestació dels nostres Serveis estan protegides contra l’accés i el tractament no autoritzats mitjançant mesures tècniques i organitzatives adequades i en compliment de les lleis de protecció de dades vigents.

 

En fer clic a ACCEPTAR a continuació, vostè reconeix: accepto el tractament de les meves Dades Personals per part de Modern Hire, incloses, sense limitació, les dades delicades o l’ús de gravacions, d’intel·ligència artificial o de la presa de decisions automatitzada, i el dret a posar-se en contacte amb mi com a Usuari a través del correu electrònic, en cas que proporcioni el meu correu electrònic, tot això pels propòsits descrits anteriorment i tal com es pot especificar en l’Avís de Privacitat de Modern Hire i en l’Annex relacionat amb la Llei Específica del País perquè com a Usuari pugui accedir i utilitzar la Plataforma i els Serveis de Modern Hire.