HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Candidates: Are you interviewing and need support?

Adatvédelmi nyilatkozat (Privacy Hungarian)

Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó frissítés: 2022. augusztus

 

Who We Are

Collection and Processing of Personal Data

Modern Hire as Processor

Modern Hire as Controller

Third Parties

Purpose and Legal Basis of Processing

Relying on Our Legitimate Interests

Relying on Your Consent

Withdrawing Your Consent; Objecting to Direct Marketing

Disclosure and Sharing of Information

Retention of Information

Your Rights

Data Security

Cookies; Beacons; Tracking Technology

Additional Laws; Changes

Children’s Online Privacy Protection Rule (“COPPA”)

Changes

Country Specific Law Addenda

Transfers of Your Personal Data

Contact Information

Modern Hire, Inc.

Affiliates and Contact Information

Kik vagyunk

Üdvözöljük a Modern Hire-nál! Vállalatunk elkötelezetten védi az Ön adatait. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) a fent meghatározott dátumtól hatályos, és a weboldalunkkal és alkalmazásplatformunkkal (weboldalunk és alkalmazásplatformunk a jelen Nyilatkozatban együttesen „Szolgáltatások”) kapcsolatos adatgyűjtési és közzétételi gyakorlatunkat ismerteti. A Modern Hire Inc. és kapcsolt vállalkozásai („Modern Hire”, „mi”, „minket” és „miénk”) olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek elősegítik a munkaerő-felvétel előtti folyamatok végrehajtását, amelyek kapcsolatot teremtenek az állásokra pályázók, a jelölteket és/vagy álláskeresők („Jelölt(ek)”), valamint a toborzók, felvételi menedzserek és/vagy további interjúztatók („Toborzók”) között, akik ügyfeleink, a munkáltatók („Munkáltatók” vagy „Ügyfelek”) nevében járnak el. A Modern Hire alapvető szolgáltatásait egy felhőalapú alkalmazásplatformon keresztül nyújtja, amelyen keresztül a Toborzók és a Jelöltek előnyükre fordíthatják a munkaerő-felvétel előtti megoldásainkat többek között a digitális/virtuális interjúk, az ütemezés és a munkaerő-felvétel előtti értékelések által.

Szolgáltatásaink használatával ön ellenjegyzi, hogy elolvasta és megértette ezt a Nyilatkozatot. A hatályos jogszabályok által megkövetelt mértékben, és amennyiben ön nem tiltakozik, ön egyúttal hozzájárulását adja ahhoz, hogy a jelen Nyilatkozattal összhangban gyűjtsük, fogadjuk, tároljuk, feldolgozzuk és továbbítsuk (együttesen „Feldolgozás”) az ön Személyes Adatait.

A Modern Hire Szolgáltatásai elősegítik a Munkáltató munkaerő-felvétel előtti folyamatait, de a Modern Hire nem vesz részt az interjúkon, azok kiértékelésében, a Jelöltek értékelésében, kiválasztásában, sem a felvételi eljárásban, és nem is hoz ezekkel kapcsolatos döntéseket. A Jelentkezőket, a Toborzókat és a Munkáltatókat jelen Nyilatkozatban együttesen „Felhasználók” néven említjük.  Szolgáltatásaink részeként olyan adatok Feldolgozását végezzük, amelyek azonosíthatják önt vagy felhasználhatók az ön, mint Felhasználó azonosítására (a továbbiakban: „Személyes Adatok”). Bár a jelen Nyilatkozatban Személyes Adatok megnevezést használjuk, kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyes adatokat, személyes információkat vagy személyazonosításra alkalmas információkat a hatályos jogszabályok értelmezése szerint használjuk. Ez a Nyilatkozat ismerteti a Személyes Adatok típusait, valamint azokat a célokat, amelyek érdekében azok Feldolgozását végezzük.

A Modern Hire székhelye az Amerikai Egyesült Államokban található, és világszerte rendelkezik leányvállalatokkal, Ügyfelekkel és harmadik fél szolgáltatókkal. Elsődleges címünk és kapcsolt vállalkozásaink székhelye a jelen Nyilatkozat végén található.

Ez a Nyilatkozat ismerteti, hogy hogyan használjuk fel az ön Személyes Adatait, amikor ön igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, meglátogatja a weboldalainkat és belép a közösségi média oldalainkra. Egyúttal a Személyes Adataival kapcsolatos jogait is ismertetjük. Az ön jogairól és azok gyakorlásának módjáról az alábbi „Az ön jogai” című szakaszban talál további információkat.

Személyes Adatok Gyűjtése és Feldolgozása

Attól függően, hogy hogyan kapjuk meg az ön Személyes Adatait, és hogy milyen célból adja meg ön vagy a Munkáltató, mi lehetünk az adatkezelő („Adatkezelő”), aki meghatározza az ön Személyes Adatai Feldolgozásának céljait és módját, vagy lehetünk adatfeldolgozó („Adatfeldolgozó”), aki az Ügyfeleink (azaz az Adatkezelők) nevében feldolgozza az ön Személyes Adatait. Arra számítunk, hogy a legtöbbször, ha nem is minden alkalommal, de az ön Személyes Adatai tekintetében az Adatfeldolgozó szerepét töltjük be.

Modern Hire mint Adatfeldolgozó

A Modern Hire üzleti tevékenysége azon alapul, hogy a Szolgáltatásaink igénybevétele révén Személyes Adatok Feldolgozását végzi. Ez azt jelenti, hogy Ügyfeleink (azaz a munkáltatók) nevében járunk el, és az ő utasításaik alapján kezeljük az ön Személyes Adatait. Az általunk feldolgozott Személyes Adatok Adatkezelői jellemzően az Ügyfeleink. Adatkezelőként az Ügyfelünk határozza meg azokat a célokat, amelyek érdekében a Szolgáltatásainkon keresztül szerzett Személyes Adatokat kezeljük, és az Ügyfél köteles meghatározni azt a jogalapot, amely lehetővé teszi az adatok általunk történő Feldolgozását. Ügyfeleink adatvédelmi nyilatkozatai további részleteket tartalmazhatnak tevékenységükről. Attól függően, hogy melyik joghatóság illetékessége szerint járunk el, az „Adatfeldolgozó” és az „Adatkezelő” kifejezések eltérő elnevezést kaphatnak, de a terminológia mögött álló fogalmak egységesek. Például az Adatfeldolgozót egyes rendeletek szerint „szolgáltatónak” nevezik vagy más terminológiával illetik, az Adatkezelőt pedig „vállalkozásnak” nevezik vagy más terminológiával illetik. Az egyszerűség kedvéért a jelen Nyilatkozatban minden esetben az Adatfeldolgozó/Adatkezelő kifejezéseket használjuk.

A Modern Hire nem szándékozik érzékeny típusú adatok, például egészségügyi információk, politikai vélemények, vallási meggyőződések, társadalombiztosítási számok, születési dátum, jogosítványszám és/vagy pénzügyi információk Feldolgozását végezni, és a Szolgáltatásaink sem szolgálnak ilyen típusú adatok tárolására. A Modern Hire véletlenül feldolgozhat a Felhasználó nemére, fajára vagy etnikai hovatartozására vonatkozó információkat, ha ezek a jellemzők rögzítésre kerülnek vagy videófelvételekből következtetni lehet rájuk, de ezek a jellemzők nem játszanak szerepet a Szolgáltatásaink nyújtásában. Szolgáltatásaink továbbá nem elemzik vagy mérik az arcvonásokat, arckifejezéseket, szemmozgásokat vagy hangszínt semmilyen célból, beleértve az azonosítást is. Ön olyan információkat is feltölthet a Szolgáltatásainkba, amelyek érzékeny adatokat tartalmazhatnak. Nem számítunk arra, hogy a Szolgáltatásaink részeként szükség lesz az ilyen érzékeny adatok Feldolgozására.

Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy olyan információt ad meg, amelyet felvételen (pl. videó- vagy hanggfelvétel) rögzítünk, ezeket a felvételeket nem használjuk fel azonosítási célokra (azaz nem elemezzük vagy dolgozzuk fel digitálisan hangmintává vagy arcfelismerő fájlokká), és ezért ezeket a felvételeket nem tekintjük biometrikus adatnak, ahogyan azt egyes törvények meghatározzák, vagy ahogyan azokra vonatkoznak. Személyes Adatait azonban akkor is bizalmasan kezeljük, ha azok nem felelnek meg a hatályos jogszabályok szerinti további adatvédelmi kötelezettségek meghatározásainak. Személyes Adataival és azok Feldolgozásával kapcsolatos kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az alábbi Elérhetőségeken keresztül.

Modern Hire mint Adatkezelő

Az Ügyfeleinknek nyújtott Szolgáltatásokon kívül Adatkezelőként járunk el, amikor ön meglátogatja a Weboldalunkat, vagy kapcsolatba lép a közösségi média oldalainkkal. Ilyenkor a következő információkat gyűjthetjük:

 • IP-cím
 • Cookie azonosító
 • Használati és böngészési információk
 • Tartalom, amellyel interakcióba lép

Ha ön bemutatót kér a Szolgáltatásainkhoz, akkor az ön alábbi adatait is gyűjtjük:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Telefonszám
 • E-mail-cím
 • Részleg
 • Cégnév és információk a vállalatáról

A Modern Hire nem személyes és/vagy névtelen információkat is gyűjthet, és fenntartjuk a jogot, hogy azokat bármilyen célra felhasználjuk, beleértve az összesített adatokat is. Például a gyűjthetjük a rendszerrel kapcsolatos információkat rendszeradminisztrációs célokra, a problémák diagnosztizálásának elősegítésére, a forgalmi minták nyomon követésére, valamint annak meghatározására, hogy mely Szolgáltatásokat használják a leggyakrabban, illetve a webhely használatának értékelésére. Amennyiben az adatok névtelenítve lettek vagy azonosításra alkalmatlanná tették, azok többé nem azonosíthatók önnel, és nem minősülnek Személyes Adatnak.

Harmadik felek

Amikor Ön a Szolgáltatásainkat társmárkás weboldalakon vagy kapcsolódó weboldalakon keresztül éri el (akár egy Munkáltatón keresztül, akár más módon), az ön Személyes Adatai a Modern Hire és/vagy adott esetben az érintett Munkáltató számára kerülnek átadásra. Ilyen esetekben az ilyen Személyes Adatoknak a Munkáltató általi felhasználására az adott Ügyfél Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik, és a Modern Hire nem felelős a Személyes Adatok használatáért, és nem tartozik az Ügyfél Személyes Adatok felhasználására vonatkozó irányelveinek hatálya alá. Ennek megfelelően a Modern Hire arra ösztönzi önt, hogy mielőtt bármilyen Személyes Adatot megadna a harmadik feleknek, tekintse át az érintett Munkáltatók és egyéb harmadik felek adatvédelmi irányelveit és gyakorlatát.

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak harmadik fél weboldalaira mutató hivatkozásokat. Ezek a hivatkozások csak az ön kényelmét szolgálják, a Modern Hire nem felelős a mások tulajdonában lévő olyan weboldalak adatvédelmi szabályaiért, gyakorlatáért vagy tartalmáért, amelyekre ön hivatkozásokon át eljuthat, vagy amelyekre a Szolgáltatások által hivatkozás vezet. Javasoljuk, hogy olvassa el az ilyen oldalak adatvédelmi szabályzatát és azok feltételeit, hogy megértse, hogyan gyűjtik, használják és osztják meg az Ön adatait. A jelen Nyilatkozat kizárólag a Szolgáltatásaink által gyűjtött adatokra vonatkozik.

A Feldolgozás célja és jogalapja

A Modern Hire a következő Szolgáltatások nyújtása érdekében gyűjti a Felhasználói Adatokat:

Egy szerződés teljesítése vagy egy szerződéshez kapcsolódó lépések megtétele. Ez akkor releváns, ha ön kapcsolatba lép velünk a Szolgáltatások igénybevétele érdekében. Ez magában foglalja:

 • Fiókok beállítása.
 • Az ön személyazonosságának ellenőrzése.
 • Az önnel történő kommunikáció.
 • Ügyfélszolgálat nyújtása.

Jogos érdekeinkre való hivatkozás

Minden olyan Személyes Adat Feldolgozására vonatkozóan, amelyet jogos érdekeink vagy Ügyfeleink jogos érdekei alapján végzünk, kiegyensúlyozásra törekvő vizsgálatokat végeztünk, amelyeket az alábbiakban ismertetünk. Bármelyik kiegyensúlyozásra törekvő vizsgálatainkkal kapcsolatban információt kaphat, ha kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken.

A Modern Hire által az üzleti tevékenységünk folytatásához és jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges módon, különösen az alábbi esetekben:

 • Olyan adatok küldése, amelyekről a Modern Hire úgy véli, hogy Felhasználók hasznosnak találhatják azokat.
 • Alkalmankénti kapcsolatfelvétel a Felhasználókkal alkalmazáshoz kapcsolódó kutatási céllal.
 • A szolgáltatások testreszabása.
 • Weboldalaink és online szolgáltatásaink használatának nyomon követése és termékeink fejlesztése.
 • Az ön által kért termékek és szolgáltatások nyújtása.
 • Válaszolunk az ön által elküldött észrevételekre vagy panaszokra.
 • Személyes Adatok felhasználása jogi igényekkel, megfelelési, szabályozási és vizsgálati célokkal kapcsolatban, valamint a törvény által előírt módon.

Az ön beleegyezése alapján

Amennyiben ön beleegyezését adja:

 • Közvetlen marketinganyagokat küldünk önnek a kapcsolódó termékeinkkel és Szolgáltatásainkkal, illetve az általunk, kapcsolt vállalkozásaink és gondosan kiválasztott partnereink által nyújtott egyéb termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban.
 • Cookie-kat helyezünk el és hasonló technológiákat használunk az alábbi „Cookie-k, webjelzők; nyomkövető technológiák” című szakasznak és az ön számára e technológiák használatakor nyújtott tájékoztatásnak megfelelően.
 • Egyéb esetekben, amikor hozzájárulását kérjük, az ön személyes adatait arra a célra használjuk fel, amelyet az adott időpontban ismertetünk.

A törvény által előírt célokra:

 • Fenntartjuk a jogot arra, hogy az ön Személyes Adatait szükség szerint felhasználjuk nyomozást folytató kormányzati vagy bűnüldöző hatóságok kérésére.

Az Ön hozzájárulásának visszavonása; a közvetlen marketinggel szembeni tiltakozás

Amennyiben tevékenységünk az ön beleegyezésén alapul, önnek bármikor joga van a beleegyezése visszavonásához. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen visszavonás minden jövőbeni vagy további felhasználás esetén tiszteletben tartandó, bár más jogalapunk is lehet az ön Személyes Adatainak más célokra történő Feldolgozására és/vagy megőrzésére, mint például a fentiekben meghatározottak. Bizonyos esetekben dönthetünk úgy, hogy az ön hozzájárulása nélkül küldünk önnek közvetlen marketinganyagot, például ha az a jogos érdekeinken alapul. Önnek bármikor joga van leiratkozni a közvetlen marketinganyagok fogadásáról. Ezt megteheti a közleményben szereplő utasítások követésével, amennyiben az egy elektronikus üzenet, vagy az alábbi Elérhetőségeken keresztül.

Az adatok közzététele és megosztása

Ahol a törvény arra felhatalmaz minket, és hacsak ön nem döntött a leiratkozás mellett, Személyes Adatait megoszthatjuk a Modern Hire csoporthoz tartozó kapcsolt vállalatokkal marketing, kommunikáció és szolgáltatásaink nyújtásának megkönnyítése céljából.

A Modern Hire a következő esetekben osztja meg az ön Személyes Adatait:

 • Ha ön egy Jelölt – a Munkáltatóval és a Toborzóval.
 • Ha ön egy Toborzó – a Munkáltatóval.
 • Ha ön egy Munkáltató – a Toborzóval, a Szolgáltatásaink nyújtása érdekében.

A Személyes Adatok megosztásra kerülnek bizonyos harmadik fél szolgáltatókkal is, akik a Modern Hire nevében a fent meghatározott célokból feldolgozzák azokat. Különösen bizonyos harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe, többek között a weboldal hosztingja, karbantartása és audio/vizuális feldolgozás végrehajtása céljából.

Amennyiben ilyen harmadik fél szolgáltatókat veszünk igénybe a nevünkben, biztosítjuk, hogy megfelelő megállapodásokat kötöttünk az ön Személyes Adatainak védelme érdekében. A Modern Hire a Személyes Adatokat és/vagy az összesített névtelenített adatokat a Modern Hire vállalattal kapcsolatban álló vállalkozások, részlegek és egységek felé is továbbíthatja.

Ha Modern Hire egyik üzletágát vagy a teljes üzletágat vagy annak jelentős részét felvásárolják vagy átruházzák, akár egyesülés, konszolidáció vagy az eszközök jelentős részének megvásárlása révén, a Modern Hire felfedheti és továbbíthatja az ön Személyes Adatait a felvásárló jogalany számára. A Modern Hire akkor is felfedheti az ön Személyes Adatait harmadik feleknek, ha jóhiszeműen és saját belátásunk szerint úgy véljük, hogy az ilyen felfedés ésszerűen szükséges (a) a Szolgáltatások feltételeinek érvényesítéséhez vagy alkalmazásához; (b) a jogi vagy szabályozási követelményeknek való megfeleléshez; (c) a mi, felhasználóink vagy más harmadik felek jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez; vagy (d) bűncselekmény megelőzéséhez vagy a nemzetbiztonság védelméhez. A Modern Hire saját belátása szerint felhasználhatja és/vagy nyilvánosságra hozhatja a névtelen és/vagy összesített információkat, beleértve az Ügyfelek, üzleti partnerek, harmadik fél szolgáltatók, hirdetők, befektetők, potenciális vásárlók és más harmadik felek számára.

Az adatok megőrzése

A Modern Hire nem őrzi meg az ön Személyes Adatait tovább, mint amennyi ideig az Adatfeldolgozás céljainak eléréséhez szükséges, függetlenül attól, hogy az ilyen célt szerződésben határozták meg, vagy a hatályos jogszabályok vagy előírások követelik meg. Amikor Adatfeldolgozóként jár el, a Jelöltekre vonatkozó Személyes Adatok Feldolgozását a Modern Hire és a Munkáltató közötti szerződésben rögzítik.

Amennyiben az ön regisztrációs adatait feldolgozzuk, azt mindaddig tesszük, amíg ön aktív Felhasználója a Szolgáltatásainknak, és ezt követően csak az adatmegőrzési szabályzatunkkal összhangban.

Amennyiben Személyes Adatok Feldolgozását marketingcélokból vagy az ön hozzájárulásával hajtjuk végre, jogunkban áll az ilyen Személyes Adatokat mindaddig kezelni, amíg ön vissza nem vonja beleegyezését, vagy nem kéri, hogy e tevékenység megszüntetését (például további marketingcélok érdekében). Amennyiben minket erre jogszabály kötelez vagy engedélyt ad számunkra, nyilvántartást vezetünk arról is, hogy ön kérte tőlünk, hogy ne küldjünk önnek közvetlen marketinganyagot, vagy hogy ne végezzük az ön Személyes Adatainak Feldolgozását, hogy a jövőben tiszteletben tarthassuk kérését.

Az ön jogai

Attól függően, hogy az ön lakóhelye hol található, bizonyos jogokkal rendelkezhet a Személyes Adataival kapcsolatban, például:

 • A Személyes Adatok Feldolgozásáról való tájékoztatáshoz való jog;
 • Személyes Adatainak másolatához való hozzáférés;
 • Személyes Adatai helyesbítésének kérelmezése;
 • Személyes Adatai továbbításának kérelmezése;
 • Az ön Személyes Adatai Feldolgozásának korlátozása vagy az ellen történő tiltakozás; és
 • Személyes Adatai törlésének kérelmezése.

Önnek joga van ahhoz is, hogy adott esetben tiltakozzon az automatizált döntéshozatal ellen.

Az alábbi elérhetőségeken keresztül kérelmezheti az önt megillető jogok gyakorlását (lásd még az országspecifikus törvények kiegészítéseit).

Ha úgy véli, hogy Személyes Adataihoz illetéktelen hozzáférés történt, kapcsolatba léphet velünk, vagy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál abban az országban, ahol ön él, dolgozik, vagy ahol ön szerint a Személyes Adataihoz illetéktelenül hozzáfértek.

Kérjük, hogy minden kérést az alábbi elérhetőségi adatokkal összhangban intézzen hozzánk.

Személyes Adatait nem adjuk el senkinek és nem osztjuk meg, illetve nem adjuk át senkinek, kivéve, ha az szükséges a Szolgáltatásaink nyújtásához, és ha azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik.

Arra bátorítjuk önt, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségi adatoknál megadott címen, hogy megvitassa velünk a Személyes Adatainak Feldolgozásával kapcsolatos aggályait vagy problémáit.

Adatbiztonság

A Modern Hire megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket rendszeresített annak érdekében, hogy megakadályozza a Személyes Adatok véletlen elvesztését, felhasználását vagy jogosulatlan hozzáférését. Adott esetben adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk Ügyfeleinkkel és harmadik fél szolgáltatókkal annak érdekében, hogy pontosabban részletezzük a bevezetett adatvédelmi intézkedéseket. ISO 27001 tanúsítvánnyal, és SOC2 Type 2 megfelelőséggel rendelkezünk. A biztonság iránti elkötelezettségünkről további információkat a

Internetes süti fájlok (cookie); webjelzők (beacon, tiszta GIF); Nyomkövető technológia

A Modern Hire „süti fájlokat” (cookie), „webjelzőket” (beacon) és hasonló technológiákat használ a Felhasználók kényelme és a Szolgáltatások használatával kapcsolatos Felhasználói élmény fokozása érdekében. A cookie egy kis szöveges fájl, amelyet a weboldalak kiszolgálója ideiglenesen vagy tartósan rögzít a merevlemezen, és a használatuktól függően lehetővé teszik számunkra, hogy felismerjük önt anélkül, hogy a Szolgáltatások használata során ismételten be kellene jelentkeznie. A webjelzők olyan grafikák, amelyeket arra terveztek, hogy webnapló-adatokat gyűjtsenek, például a megtekintett oldalakról vagy megnyitott üzenetekről. A sütikre, webjelzőkre és hasonló technológiákra támaszkodva a Modern Hire hatékonyabb és személyre szabottabb Szolgáltatást nyújthat az egyes felhasználók számára. Ezen túlmenően ezek a technológiák lehetővé tehetik a Modern Hire számára a forgalmi minták, a Szolgáltatások használatának és a munkamenetekre vonatkozó információk nyomon követését, hogy a Szolgáltatásokat még hasznosabbá tegye.

A Modern Hire a következő sütiket használja az alábbi célokra:

Cookie-kategóriák
Szükséges cookie-k. Ezek a cookie-k a weboldal működéséhez szükségesek.
Analitikai cookie-k. Ezek a sütik segítenek nekünk elemezni a weboldalunk használatát, hogy továbbfejleszthessük szolgáltatásainkat.

 

Funkcionalitással kapcsolatos cookie-k. Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk az ön választásaira (például az ön által beszélt nyelvre vagy a régióra, ahol tartózkodik), és hogy továbbfejlesztett, személyre szabottabb funkciókat biztosítsunk.

További törvények; változások

A gyermekek online adatvédelmére vonatkozó jogszabály („COPPA”)

Sem szándékosan, sem specifikusan nem gyűjtünk személyes adatokat 16 év alatti felhasználóktól. Nem engedélyezzük a 16 év alatti felhasználók számára a Szolgáltatások használatát. Kérjük, értesítsen minket, ha úgy véli, hogy Szolgáltatásainkat 13 év alatti gyermek használja.

Változások

A Modern Hire fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa ezt a Nyilatkozatot. Mi kifejezetten abból az okból kifolyólag módosíthatjuk ezt a Nyilatkozatot, hogy tükrözze az adatgyűjtés, -felhasználás vagy -közzététel módjában bekövetkezett változásokat, illetve az adatvédelmi törvényekben, jogszabályokban és/vagy iparági szabványokban bekövetkezett változásokat. Javasoljuk a Felhasználóknak, hogy a Szolgáltatások elérésekor olvassák el ezt a Nyilatkozatot. Amennyiben a változások lényegesen befolyásolják az ön adatainak kezelését, arról tájékoztatni fogjuk önt.

Személyes Adatainak továbbítása;

Amikor a Modern Hire az ön Személyes Adatait az egyik országból egy másikba továbbítja, a Modern Hire gondoskodik arról, hogy az ön adatai legalább olyan szintű védelemben részesüljenek, mint amilyet a származási országban megkövetelnek. Biztosítjuk például, hogy az adattovábbításra vonatkozóan megfelelő jogi megállapodás köttessen.  További konkrét lépéseket teszünk a Személyes Adatok egyik országból a másikba történő továbbítása tekintetében, ha a hatályos jogszabályok ezt megkövetelik; lásd például az országspecifikus törvények kiegészítéseit.

Országspecifikus törvények kiegészítései

Az ön lakóhelyétől függően a következő ország (és/vagy régió és/vagy állam) specifikus törvényeinek egy vagy több kiegészítése vonatkozhat önre az Adatvédelmi nyilatkozatunkban meghatározott feltételeken mellett. Az országspecifikus törvények kiegészítéseiben nem definiált nagybetűs kifejezések jelentése megegyezik az Adatvédelmi nyilatkozatban megadottakkal.

Kérjük, olvassa el az országspecifikus törvények kiegészítéseit az önre vonatkozó további szempontokért, amelyek az ön lakóhelye szerinti törvényektől függően vonatkozhatnak önre.

Az Amerikai Egyesült Államok Kiegészítése

Illinois állam lakosai számára

          EU/EGT-kiegészítés

          Az Egyesült Királyság Kiegészítése

          Kanada Kiegészítése

          Ausztrália Kiegészítése

        Malajzia Kiegészítése

Kapcsolattartási információk

Műszaki jellegű kérdésekkel kérjük, forduljon a

Jogai gyakorlását kérheti vagy kérdéseket tehet fel adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, vagy panaszt nyújthat be. Ehhez kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

E-mail:

 

Partnerek és kapcsolattartási információk

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

Telefon: (877) 451-1659

info@modernhire.com

EURÓPA

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

ÁZSIA ÉS CSENDES-ÓCEÁNI RÉGIÓ

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

AUSZTRÁLIA

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

FRANCIAORSZÁG

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com