HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Thai)

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุดสิงหาคม 2022

 

เราคือใคร

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Modern Hire ในฐานะผู้ประมวลผล

Modern Hire ในฐานะผู้ควบคุม

บุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล

การใช้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การใช้ความยินยอมของคุณ

การถอนความยินยอม การคัดค้านการตลาดโดยตรง

การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูล

การเก็บรักษาข้อมูล

สิทธิ์ของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูล

คุกกี้ บีคอน เทคโนโลยีการติดตาม

กฎหมายเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง

กฎการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชน (“COPPA”)

การเปลี่ยนแปลง

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศ

ภาคผนวกของสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐอิลลินอยส์

สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ภาคผนวกของ EU/EEA

ภาคผนวกของสหราชอาณาจักร

ภาคผนวกของแคนาดา

ภาคผนวกของออสเตรเลีย

ภาคผนวกของมาเลเซีย

ภาคผนวกของสิงคโปร์

ข้อมูลการติดต่อ

Modern Hire, Inc.

บริษัทในเครือและข้อมูลการติดต่อ

เราคือใคร

ยินดีต้อนรับสู่ Modern Hire เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“ข้อสังเกต“) มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ที่กำหนดไว้ข้างต้น และอธิบายวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเปิดเผยของเราที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของเรา (เว็บไซต์ของเราและแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของเราเรียกรวมกันในประกาศนี้ว่า “บริการ”) Modern Hire Inc. และบริษัทในเครือ (“Modern Hire” “เรา” “พวกเรา” และ “ของเรา”) เสนอบริการที่อำนวยความสะดวกให้กระบวนการก่อนการจ้างงานเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเชื่อมโยงผู้สมัครงาน ผู้สมัคร และ/หรือผู้หางาน (“ผู้สมัคร“) กับผู้สรรหา ผู้จัดการการจ้างงาน และ/หรือผู้สัมภาษณ์เพิ่มเติม (“ผู้สรรหา“) ที่ดำเนินการในนามของลูกค้าของเรา นายจ้าง (“นายจ้าง” หรือ “ลูกค้า“) บริการหลักของ Modern Hire จัดส่งผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ โดยที่ผู้สรรหาและผู้สมัครสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชันก่อนจ้างงานของเราสำหรับการสัมภาษณ์ การนัดหมาย และการประเมินก่อนการจ้างงานแบบดิจิทัล/เสมือน รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ

การใช้บริการของเราจะถือว่าคุณได้อ่านและเข้าใจประกาศนี้แล้ว นอกจากนี้ คุณยังให้ความยินยอมกับเราในการเก็บรวบรวม การรับ การจัดเก็บ การประมวลผล และการถ่ายโอน (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล” หรือ “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศนี้ในขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ นอกเสียจากคุณจะเลือกออก

บริการของ Modern Hire ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการก่อนการจ้างงานของนายจ้าง แต่ Modern Hire ไม่ได้มีส่วนร่วมหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ การประเมินผล การประเมิน การคัดเลือก หรือกระบวนการจ้างงาน อาจเรียกผู้สมัคร ผู้สรรหา และนายจ้างรวมกันในประกาศนี้ว่า “ผู้ใช้”  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา เราประมวลผลข้อมูลของคุณซึ่งอาจระบุหรือสามารถใช้เพื่อช่วยระบุตัวคุณในฐานะผู้ใช้ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล“) ในขณะที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับประกาศนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสารสำหรับส่วนบุคคล หรือข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลนั้นถูกใช้โดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่บังคับใช้ ประกาศนี้อธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนวัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการ

Modern Hire มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกา และมีบริษัทในเครือ ลูกค้า และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกทั่วโลก ที่อยู่หลักของเราและที่ตั้งของบริษัทในเครือของเราระบุไว้ที่ส่วนท้ายของประกาศนี้

ประกาศนี้อธิบายวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณใช้บริการของเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเข้าถึงหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา ซึ่งอธิบายสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ และวิธีการใช้สิทธิ์เหล่านั้นระบุไว้ในส่วน “สิทธิ์ของคุณ” ที่ดา้นล่าง

การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจอยู่ในบทบาทของผู้ควบคุมข้อมูล (“ผู้ควบคุม“) ที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือเราอาจอยู่ในบทบาทของผู้ประมวลผลข้อมูล (“ผู้ประมวลผล“) ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของลูกค้าของเรา (เช่น ผู้ควบคุม) โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์ที่คุณหรือนายจ้างให้ไว้ เราคาดว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว (หากไม่ใช่ทั้งหมด) เราจะอยู่ในบทบาทของผู้ประมวลผลในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Modern Hire ในฐานะผู้ประมวลผล

ธุรกิจของ Modern Hire ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้บริการของเรา ซึ่งหมายความว่าเราดำเนินการในนามของลูกค้าของเรา (เช่น นายจ้าง) และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของพวกเขา โดยทั่วไป ลูกค้าของเราจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ลูกค้าของเรากำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านบริการของเรา และลูกค้ามีหน้าที่กำหนดพื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้เราดำเนินการ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของลูกค้าของเราอาจมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม คำว่า “ผู้ประมวลผล” และ “ผู้ควบคุม” อาจมีการกำหนดที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดเบื้องหลังคำศัพท์มีความสอดคล้องกัน โดยขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลที่เราดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ผู้ประมวลผลอาจถูกอ้างถึงภายใต้ข้อบังคับบางอย่างในฐานะ “ผู้ให้บริการ” หรือคำศัพท์อื่น ๆ และผู้ควบคุมอาจเรียกว่า “ธุรกิจ” หรือคำศัพท์อื่น ๆ เราใช้คำศัพท์ ผู้ประมวลผล/ผู้ควบคุม ตลอดประกาศนี้เพื่อความง่าย

Modern Hire ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประมวลผลข้อมูลประเภทที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา หมายเลขประกันสังคม วันเกิด หมายเลขใบขับขี่ และ/หรือข้อมูลทางการเงิน และบริการของเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บข้อมูลประเภทนี้เช่นกัน Modern Hire อาจประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศ เชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ของผู้ใช้โดยไม่ได้ตั้งใจ หากคุณลักษณะเหล่านั้นถูกจัดเก็บหรือสามารถอนุมานได้จากวิดีโอ แต่คุณลักษณะดังกล่าวไม่มีบทบาทในการให้บริการของเรา นอกจากนี้ บริการของเราไม่ได้วิเคราะห์หรือวัดลักษณะใบหน้า การแสดงออกทางสีหน้า การเคลื่อนไหวของดวงตา หรือน้ำเสียงเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการระบุตัวตน คุณอาจอัปโหลดข้อมูลลงในบริการของเราซึ่งอาจมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เราคาดว่าไม่จำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการของเรา

ในกรณีที่คุณเลือกที่จะให้ข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากการบันทึก (เช่น วิดีโอหรือเสียง) เราจะไม่ใช้การบันทึกดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน (กล่าวคือ จะไม่มีการวิเคราะห์หรือประมวลผลข้อมูลดังกล่าวทางดิจิทัลเป็นการจดจำลักษณะของเสียงหรือไฟล์การจดจำใบหน้า) และดังนั้นแล้วจึงไม่ถือว่าการบันทึกเหล่านี้เป็นข้อมูลไบโอเมทริกซ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรืออยู่ภายใต้กฎหมายบางประการ อย่างไรก็ตาม เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเป็นความลับ แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามคำจำกัดความภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้สำหรับข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อเราได้ทุกเมื่อหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลของคุณดังกล่าวผ่านทางข้อมูลติดต่อด้านล่าง

Modern Hire ในฐานะผู้ควบคุม

นอกจากบริการที่เรามอบให้กับลูกค้าของเรา เรายังทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือโต้ตอบกับหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของเรา เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

 • ที่อยู่ IP
 • ID คุกกี้
 • ข้อมูลการใช้งานและบราวเซอร์
 • เนื้อหาที่คุณโต้ตอบ

หากคุณร้องขอการทดลองใช้สำหรับบริการของเรา เช่นนั้นแล้วเราจะยังเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้:

 • ชื่อจริง
 • นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล
 • แผนก
 • ชื่อบริษัทและข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณ

นอกจากนี้ Modern Hire ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือที่ไม่ระบุตัวตน ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมทั้งในลักษณะข้อมูลรวม เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบ เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหา เพื่อตรวจสอบรูปแบบการรับส่งข้อมูล เพื่อกำหนดบริการที่มีการใช้งานบ่อยที่สุด และเพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่เป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนหรือไม่ระบุตัวตน ซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนถึงคุณได้อีกต่อไป และไม่ได้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป

บุคคลภายนอก

เมื่อคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านเว็บไซต์ที่มีแบรนด์ร่วมหรือเว็บเพจที่เชื่อมโยง (ไม่ว่าจะผ่านทางนายจ้างหรืออย่างอื่น) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเปิดเผยต่อ Modern Hire และ/หรือนายจ้างที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ในกรณีดังกล่าว การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยนายจ้างจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้ารายนั้น และ Modern Hire จะไม่รับผิดชอบหรืออยู่ภายใต้นโยบายของลูกค้ารายนั้นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ดังนั้น Modern Hire จึงแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติของนายจ้างที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่พวกเขา

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การเชื่อมโยงซึ่งเป็นการบริการให้กับคุณเพื่อความสะดวกเท่านั้น และ Modern Hire ไม่ได้รับผิดชอบด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่คุณอาจเชื่อมโยงไป หรือเว็บไซต์ที่อาจมีการเชื่อมโยงจากบริการ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการที่เว็บไซต์เหล่านั้นเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ ประกาศนี้ใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบริการของเราเท่านั้น

วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายของการประมวลผล

Modern Hire เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เพื่อให้บริการในส่วนต่อไปนี้:

เพื่อปฏิบัติตามสัญญา หรือทำตามขั้นตอนที่เชื่อมโยงกับสัญญา สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับที่คุณติดต่อเราเพื่อรับบริการ ซึ่งรวมถึง:

 • การสร้างบัญชี
 • การยืนยันอัตลักษณ์ของคุณ
 • การสื่อสารกับคุณ
 • การให้บริการสำหรับลูกค้า

การใช้ประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

เราได้ทำการทดสอบสมดุลสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราดำเนินการบนพื้นฐานของผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของลูกค้าเรา ซึ่งเราได้อธิบายไว้ด้านล่าง คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมดุลของเราได้โดยติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

ตามที่ Modern Hire กำหนดให้ดำเนินธุรกิจและแสวงหาผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

 • การส่งข้อมูลที่ Modern Hire เชื่อว่าผู้ใช้อาจพบว่ามีประโยชน์
 • การติดต่อผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยแอปพลิเคชันในบางครั้งคราว
 • การปรับแต่งบริการ
 • การตรวจสอบการใช้เว็บไซต์และบริการออนไลน์และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา
 • การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ
 • การตอบกลับความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่คุณอาจส่งถึงเรา
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การปฏิบัติตามข้อกำหนด วัตถุประสงค์ด้านกฎข้อบังคับและการสืบสวน และตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้ความยินยอมของคุณ

ในกรณีที่คุณให้ความยินยอม:

 • เราจะส่งการตลาดโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่นที่เรา บริษัทในเครือของเรา และพันธมิตรที่คัดเลือกมาอย่างถี่ถ้วนของเราจัดหาให้
 • เราใส่คุกกี้และใช้เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันตามหัวข้อด้านล่าง “คุกกี้ บีคอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการติดตาม” และข้อมูลที่ให้คุณเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้น
 • ในโอกาสอื่น ๆ ที่เราขอความยินยอมจากคุณ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เราอธิบายในช่วงเวลานั้น

เพื่อวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด:

 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความจำเป็นเพื่อตอบสนองต่อคำขอของรัฐบาลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ทำการสอบสวน

การถอนความยินยอม การคัดค้านการตลาดโดยตรง

เมื่อใดก็ตามที่เราใช้ความยินยอมของคุณ คุณจะมีสิทธิ์เพิกถอนความยินยอมนั้นเสมอ โปรดทราบว่าการเพิกถอนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ในอนาคตหรือการใช้งานต่อ แม้ว่าเราอาจมีเหตุผลทางกฎหมายอื่น ๆ สำหรับการประมวลผล และ/หรือการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่นที่กำหนดไว้ข้างต้น ในบางกรณี เราอาจเลือกที่จะส่งการตลาดโดยตรงถึงคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ เช่น เมื่อเราใช้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา คุณมีสิทธิ์ในการเลือกออกจากการตลาดโดยตรงได้ทุกเมื่อ คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยทำตามคำแนะนำในการสื่อสาร ซึ่งเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยการติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

การเปิดเผยและการแบ่งปันข้อมูล

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตและเว้นแต่คุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วม เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทในเครือ Modern Hire เพื่อการตลาด การสื่อสาร และการอำนวยความสะดวกในบริการของเรา

Modern Hire จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะดังต่อไปนี้:

 • หากคุณเป็นผู้สมัคร – กับนายจ้างและผู้สรรหา
 • หากคุณเป็นผู้สรรหา – กับนายจ้าง
 • หากคุณเป็นนายจ้าง – กับผู้สรรหาเพื่อให้บริการของเรา

นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการแบ่งปันกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอกบางราย ซึ่งจะประมวลผลในนามของ Modern Hire เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลภายนอกบางรายเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ การโฮสต์เว็บไซต์ การบำรุงรักษา และการประมวลผลเสียง/ภาพโดยเฉพาะ

ในกรณีที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการบุคคลภายนอกดังกล่าวในนามของเรา เรารับรองว่าเราได้ทำข้อตกลงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ Modern Hire อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนแก่ธุรกิจ แผนก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ Modern Hire

หากสายธุรกิจ Modern Hire หรือธุรกิจทั้งหมด หรือส่วนสำคัญของสายธุรกิจดังกล่าวซึ่งถูกเข้าซื้อหรือโอน ไม่ว่าจะโดยการควบรวม การรวมกิจการ หรือการซื้อสินทรัพย์จำนวนมาก Modern Hire อาจเปิดเผยและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานที่เข้าซื้อ Modern Hire อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกเมื่อเราเชื่อโดยสุจริตและในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ (ก) บังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ; (ข) ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ; (ค) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของเรา หรือบุคคลภายนอก; หรือ (ง) ป้องกันอาชญากรรมหรือปกป้องความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ Modern Hire ยังอาจใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน และ/หรือข้อมูลโดยรวมตามที่เราเลือกตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก ผู้โฆษณา นักลงทุน ผู้ที่อาจเป็นผู้ซื้อ และบุคคลภายนอกอื่น ๆ

การเก็บรักษาข้อมูล

Modern Hire จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล ไม่ว่าจุดประสงค์ดังกล่าวจะระบุไว้ในสัญญาหรือกำหนดโดยกฎหมายหรือกฎข้อบังคับหรือไม่ก็ตาม เมื่อทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครจะกำหนดขึ้นโดยสัญญาระหว่าง Modern Hire กับนายจ้าง

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ เราจะดำเนินการตราบเท่าที่คุณเป็นผู้ใช้บริการที่ใช้งานของเรา และสอดคล้องกับนโยบายการเก็บรักษาบันทึกของเราหลังจากนั้น

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือด้วยความยินยอมของคุณ เรามีสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าคุณจะเพิกถอนความยินยอมของคุณหรือขอให้เราหยุด (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพิ่มเติม) ในกรณีที่กฎหมายบังคับหรืออนุญาตให้เราทำเช่นนั้น เรายังเก็บบันทึกข้อเท็จจริงที่ว่าคุณได้ขอให้เราหยุดส่งการตลาดโดยตรงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้เราสามารถเคารพคำขอของคุณในอนาคต

สิทธิ์ของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ เช่น

 • สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อเข้าถึงสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อร้องขอการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เพื่อจำกัดหรือคัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และ
 • เพื่อร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ (หากมี)

คุณสามารถขอสิทธิ์ใด ๆ ที่คุณเชื่อว่าคุณมี (ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะประเทศ) โดยติดต่อเราที่ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

หากคุณเชื่อว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น คุณสามารถติดต่อเรา หรือคุณอาจร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ทำงาน หรือเชื่อว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น

โปรดระบุคำขอใด ๆ ให้เราตามข้อมูลการติดต่อด้านล่าง

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ใครทั้งสิ้น และเราจะไม่แบ่งปันหรือถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับใครก็ตาม เว้นแต่จำเป็นเพื่อให้เรามอบบริการของเราและได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อมูลการติดต่อด้านล่างเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกังวลหรือปัญหาใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูล

Modern Hire ได้กำหนดมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลสูญหาย ถูกใช้ หรือเข้าถึงโดยไม่ตั้งใจในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต เราได้ทำข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลกับลูกค้าและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสม เราได้รับการรับรอง ISO 27001 และสอดคล้องกับ SOC2 ประเภทที่ 2 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นต่อการรักษาความปลอดภัยของเราได้ที่

คุกกี้ บีคอน เทคโนโลยีการติดตาม

Modern Hire ใช้ “คุกกี้” “เว็บบีคอน” และเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการของผู้ใช้ คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ได้รับการบันทึกบนฮาร์ดไดรฟ์ชั่วคราวหรือต่อเนื่องโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเพจ ซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ทำให้เราสามารถจดจำคุณได้โดยไม่ต้องให้คุณเข้าสู่ระบบซ้ำ ๆ เมื่อใช้บริการ เว็บบีคอน คือ กราฟิกที่ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกการใช้เว็บ เช่น หน้าที่ดู หรือข้อความที่เปิด เมื่อใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน Modern Hire อาจสามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้แต่ละรายมากขึ้น นอกจากนี้ เทคโนโลยีเหล่านี้อาจอนุญาตให้ Modern Hire ตรวจสอบรูปแบบการรับส่งข้อมูล การใช้บริการ และข้อมูลเซสชันเพื่อทำให้บริการมีประโยชน์มากขึ้น

Modern Hire ใช้คุกกี้ต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

ประเภทของคุกกี้
คุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้เหล่านี้จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ทำงาน
คุกกี้เชิงวิเคราะห์ คุกกี้เหล่านี้ช่วยเราวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงบริการ

 

คุกกี้ฟังก์ชันการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณเลือก (เช่น ภาษาของคุณหรือภูมิภาคที่คุณอยู่) และมอบคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ได้รับการปรับปรุงและเป็นส่วนตัวมากขึ้น

กฎหมายเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง

กฎการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์ของเยาวชน (“COPPA”)

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีโดยเจตนาหรือโดยเฉพาะเจาะจง เราไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีใช้บริการ โปรดแจ้งให้เราทราบหากคุณเชื่อว่าบริการของเรามีการใช้งานโดยเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 13 ปี

การเปลี่ยนแปลง

Modern Hire ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ได้ทุกเมื่อ เราอาจแก้ไขประกาศนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล หรือเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายความเป็นส่วนตัว กฎข้อบังคับ และ/หรือมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบประกาศนี้เมื่อเข้าถึงบริการ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอย่างมากต่อลักษณะที่เราจัดการข้อมูลของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อ Modern Hire ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง Modern Hire จะทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในประเทศต้นทางเป็นอย่างน้อย เช่น เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงทางกฎหมายที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมการถ่ายโอนข้อมูล  เราใช้ขั้นตอนเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้ทำเช่นนั้น เช่น ดูภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศ

ภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศ

ภาคผนวกกฎหมายเฉพาะสำหรับหนึ่งประเทศขึ้นไปต่อไปนี้ (และ/หรือภูมิภาค และ/หรือรัฐ) อาจใช้กับคุณนอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอาศัย คำศัพท์ที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศมีความหมายเดียวกันกับคำศัพท์ดังกล่าวในประกาศความเป็นส่วนตัว

โปรดตรวจสอบภาคผนวกกฎหมายเฉพาะประเทศสำหรับการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งอาจนำไปใช้กับคุณโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัย

ภาคผนวกของสหรัฐอเมริกา

สำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐอิลลินอยส์

               ภาคผนวกของ EU/EEA

               ภาคผนวกของสหราชอาณาจักร

               ภาคผนวกของแคนาดา

               ภาคผนวกของออสเตรเลีย

               ภาคผนวกของมาเลเซีย

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับคำถามทางเทคนิค โปรดติดต่อ

เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ การสอบถามคำถามเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือยื่นเรื่องร้องเรียน โปรดติดต่อเราที่:

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

อีเมล:

 

บริษัทในเครือและข้อมูลการติดต่อ

UNITED STATES

Modern Hire, Inc.

3201 Enterprise Parkway, Ste 460

Cleveland, Ohio 44122

USA

โทร: (877) 451-1659

info@modernhire.com

ยุโรป

Modern Hire Europe Limited

europe@modernhire.com

เอเชียแปซิฟิก

Modern Hire Asia Pacific Pte Ltd.

asiapacific@modernhire.com

ออสเตรเลีย

Modern Hire Australia Pty Ltd.

australia@modernhire.com

สหราชอาณาจักร

Modern Hire UK Limited

uk@modernhire.com

ฝรั่งเศส

Modern Hire France SAS

europe@modernhire.com