HireVue announces acquisition of Modern Hire

Learn More

Συγκατάθεση και/ή Νόμιμη Βάση για τη Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (Consent Greek)

Συγκατάθεση και/ή Νόμιμη Βάση για τη Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία Ενημέρωση Αύγουστος 2022

Η παρούσα πλατφόρμα εφαρμογών (“Πλατφόρμα”) λειτουργεί από την Modern Hire Inc. (“Modern Hire“εμείς” “δικός,-ή,-ό μας”) προκειμένου να διευκολύνεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών πριν από την πρόσληψη, που παρέχονται στους πελάτες μας (δηλ. εργοδότες) (χωρίς διάκριση, “Πελάτης” ή “Εργοδότης”) ως μέρος των “Υπηρεσιών” μας. Η Πλατφόρμα και οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, ωστόσο δεν περιορίζονται σε, αξιολογήσεις πριν από την πρόσληψη, ψηφιακές/εικονικές συνεντεύξεις, προγραμματισμό και/ή άλλες εμπειρίες πριν από την πρόσληψη για αιτούντες εργασία, υποψηφίους και/ή άτομα που αναζητούν εργασία (από κοινού “Υποψήφιος(οι)” ή “εσείς”) συνδέοντάς τους με υπεύθυνους προσλήψεων, διευθυντές προσλήψεων και/ή περαιτέρω λαμβάνοντες συνέντευξη (συλλογικά, “Υπεύθυνοι προσλήψεων”). Η Πλατφόρμα και οι Υπηρεσίες μας διευκολύνουν τις πριν την πρόσληψη διαδικασίες του Εργοδότη, αλλά η Modern Hire δεν συμμετέχει σε ή άλλως λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την διαδικασία συνέντευξης, εκτίμησης, αξιολόγησης, επιλογής ή πρόσληψης Υποψηφίου. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα ή τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Υποψηφίων, των Υπεύθυνων Προσλήψεων και των Εργοδοτών, μπορούν να αναφέρονται στο παρόν συλλογικά ως “Χρήστες”.

 

Η υπεύθυνη οντότητα για οιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα (όπως ορίζονται κατωτέρω) που Υποβάλλονται σε Επεξεργασία (όπως ορίζεται κατωτέρω) κατά την χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών τόσο για τους Υποψηφίους όσο και για τους Υπεύθυνους Προσλήψεων, είναι η οντότητα με την οποία ο Υποψήφιος υπέβαλε αίτηση απασχόλησης, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη θέση εργασίας ή η οντότητα μέσω της οποίας ο Υποψήφιος ή ο Υπεύθυνος Προσλήψεων είχε πρόσβαση στην Πλατφόρμα (δηλ., ο Πελάτης μας /ο Εργοδότης  και ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων”). Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και μεταφέρουμε (συλλογικά “Επεξεργαζόμαστε”) τα Προσωπικά Δεδομένα ως ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων” κατά την οδηγία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων.

 

Επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας και τους ισχύοντες περί προστασίας δεδομένων νόμους, συμπεριλαμβανομένων, όπως ισχύει και για παράδειγμα, τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (για Χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση), τον Αυστραλιανό περί Απορρήτου Νόμο (για Χρήστες στην Αυστραλία), τον περί της Προστασίας των Καταναλωτών Νόμο της Καλιφόρνια (για Χρήστες στην Καλιφόρνια).  Λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα που έχετε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσδιορίζονται περαιτέρω στην Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας και στις σχετικές Προσθήκες Νόμου για την Συγκεκριμένη Χώρα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, ενδέχεται να σας ζητηθεί να συναινέσετε σε συγκεκριμένη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (δηλ., ο Πελάτης μας) και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων του (δηλ., η Modern Hire) μπορεί να έχουν νόμιμη βάση για να χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς να απαιτείται ρητή συγκατάθεση.

 

Όταν χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες μας, όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται ή συλλέγονται από εσάς ως Χρήστη, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τις απαντήσεις σας σε ψηφιακές/εικονικές συνεντεύξεις και/ή αξιολογήσεις που συλλέγονται μέσω εγγραφών βίντεο και/ή ήχου, μηνυμάτων κειμένου SMS, και/ή αποκρίσεων ερωτήσεων, και οι οποίες μπορεί να είναι πολλαπλής επιλογής ή βασισμένες σε κείμενο (συλλογικά “Προσωπικά Δεδομένα”) υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται ψηφιακά σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και την Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας, καθώς και με οιαδήποτε εφαρμοστέα πολιτική απορρήτου του Πελάτη.

 

Λάβετε υπ’ όψιν ότι τυχόν εγγραφές (δηλ., βίντεο και/ή ήχου) που παρέχετε μέσω των Υπηρεσιών μας ΔΕΝ χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταυτοποίησης (δηλ., δεν αναλύονται ψηφιακά ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασία σε φωνητικά αποτυπώματα (voiceprints) ή αρχεία αναγνώρισης προσώπου). Με άλλα λόγια, ούτε η Πλατφόρμα ούτε οι Υπηρεσίες αναλύουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου σας, τις εκφράσεις του προσώπου, τις κινήσεις των ματιών, ή τον τόνο της φωνής σας για οιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης, και, ως εκ τούτου, η Modern Hire δεν θεωρεί αυτές τις εγγραφές ως βιομετρικά δεδομένα, όπως ορίζονται ή υπόκεινται σε τυχόν κανονισμούς προστασίας βιομετρικών πληροφοριών. Ενδέχεται να μετατρέψουμε τα ανεπεξέργαστα Προσωπικά Δεδομένα από τις εγγραφές σε μορφή κειμένου για σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών. Ο Πελάτης μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα.

 

Η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων περιλαμβάνει την συμμόρφωση όπως απαιτείται σε σχέση με την Επεξεργασία οιωνδήποτε τέτοιων εγγραφών. Στην περίπτωση που οι ίδιες οι ηχογραφήσεις θα θεωρηθεί ότι καλύπτονται από περί βιομετρικών στοιχείων νόμους ή άλλους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (ακόμη και εάν δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς ταυτοποίησης), τότε εσείς ως Χρήστης μπορεί να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: το δικαίωμα να γνωρίζετε ότι τέτοιες εγγραφές συλλέγονται και αποθηκεύονται όπως απαιτείται για την μεταγραφή και αξιολόγηση των αποκρίσεών σας· ότι οι εγγραφές διαγράφονται σύμφωνα με τις συνήθεις πολιτικές μας διατήρησης δεδομένων και όπως απαιτείται για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων· και ότι η χρήση της Πλατφόρμας ή των Υπηρεσιών μας από σας, οι οποίες περιλαμβάνουν συλλογή μέσω εγγραφών βίντεο και/ή ήχου, αποτελεί την αποδοχή σας ως Χρήστης της λήψης πληροφοριών σχετικά με την συλλογή και χρήση των εγγραφών, όπως περιγράφονται στο παρόν. Μπορείτε να ανατρέξετε στην Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας και στις σχετικές Προσθήκες Νόμου για την Συγκεκριμένη Χώρα για επιπρόσθετες πληροφορίες (π.χ., ο περί Προστασίας των Βιομετρικών Πληροφοριών Νόμος του Ιλινόις).

 

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως το όνομά σας, το επώνυμο, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας. Οι Υπηρεσίες μας δεν απαιτούν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως ορίζονται στους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (π.χ., φυλετική, εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις, κ.λπ.).  Συνήθως, συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα απευθείας από εσάς ως Χρήστη, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ευαίσθητα δεδομένα, για παράδειγμα, μια εγγραφή βίντεο μπορεί να αντικατοπτρίζει πληροφορίες από τις οποίες θα μπορούσε να συναχθεί το φύλο, η φυλή ή η εθνικότητα, αλλά δεν χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς των Υπηρεσιών μας. Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα όπως απαιτείται για να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στους Πελάτες μας. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε ευαίσθητων δεδομένων) θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Προσθηκών Νόμου για την Συγκεκριμένη Χώρα.

 

Ανάλογα με τους περί προστασίας δεδομένων νόμους που ενδέχεται να ισχύουν για σας ως Χρήστη (ανατρέξτε στην Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας και τις σχετικές Προσθήκες Νόμου για την Συγκεκριμένη Χώρα για επιπρόσθετες πληροφορίες), η παροχή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εμάς είτε σε αίτημα για πληροφορίες, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή για άλλον σκοπό θα συνιστούν την εκλογή σας επί τη βάσει προαιρετικής συμμετοχής (opt-in), όπου απαιτείται από την ισχύουσα περί προστασίας δεδομένων νομοθεσία (όπως η Νομοθεσία του Καναδά Κατά των Ανεπιθύμητων Μηνυμάτων), ώστε να μας επιτρέπετε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Μπορείτε να επιλέξετε καθ’ οιανδήποτε στιγμή  να εξαιρεθείτε (opt out) από περαιτέρω επικοινωνία μέσω email από εμάς.

 

Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη και/ή αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων για την αξιολόγηση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Όταν χρησιμοποιείται, η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και/ή η τεχνητή νοημοσύνη, δεν λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση τις απαντήσεις σας, αλλά μάλλον παρέχει μια βαθμολογία ή μια προτεινόμενη βαθμολογία, την οποία η ομάδα προσλήψεων του Πελάτη μας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει στην εξέταση των απαντήσεών σας. Η Πλατφόρμα και οι Υπηρεσίες μας διευκολύνουν τις προεργασιακές διαδικασίες του Εργοδότη, αλλά η Modern Hire δεν συμμετέχει ούτε λαμβάνει με άλλον τρόπο αποφάσεις σχετικά με τη διαδικασία συνέντευξης, εκτίμησης, αξιολόγησης, επιλογής ή πρόσληψης του Υποψηφίου. Πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σημειώνονται στο έντυπο συναίνεσης “Πώς χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη για τη μείωση της μεροληψίας στη διαδικασία πρόσληψης;”, το οποίο θα σας εμφανιστεί πριν από το τμήμα της Πλατφόρμας που θα χρησιμοποιούσε αυτήν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 

Όπως σημειώνεται στην Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας, χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του παρόχου μας κεντρικού υπολογιστή δεδομένων (“DHP”) ως υπο-επεξεργαστή. Αποκαλύπτουμε, επίσης, Προσωπικά Δεδομένα σε άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στη Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας. Τα κέντρα δεδομένων του DHP μας και άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία διαμένετε. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Πελάτης μας (δηλ., ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) και η Modern Hire θα λάβουν μέρα για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων για την συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων (π.χ., οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ με βάση τον ΓΚΠΔ είναι ένας τρόπος για να το κάνουμε αυτό).

 

Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων καθ’ οιανδήποτε στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση . Μόλις λάβουμε αίτημα ανάκλησης συναίνεσης, θα επικοινωνήσουμε αμέσως με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων και, εάν εγκριθεί από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, θα διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως ζητήθηκε, εκτός εάν η διατήρηση απαιτείται από τον νόμο ή τις απαιτήσεις διατήρησης αρχείων μας, όπως αναφέρεται στις τυπικές πολιτικές μας διατήρησης δεδομένων. Εάν δεν είμαστε σε θέση να διαγράψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, είτε η Modern Hire είτε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων θα σας ενημερώσουν ως Χρήστη για τους λόγους αυτής της διατήρησης.

 

Εάν δεν συναινέσετε ή ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ενδέχεται να μην έχετε την πλήρη χρήση της Πλατφόρμας και/ή το πλήρες όφελος των Υπηρεσιών μας. Η Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς εσείς ως Χρήστης μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση και να ζητήσετε διόρθωση των Δεδομένων σας, πώς οι Χρήστες μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία για παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί  προστασίας δεδομένων και πώς θα χειριστούμε εμείς (ή ο Πελάτης μας ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων) τέτοια καταγγελία. Επιπρόσθετα ατομικά δικαιώματα που ενδέχεται να έχετε ως Χρήστης σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων αναφέρονται, επίσης, με λεπτομέρεια στην Δήλωσή μας περί Ιδιωτικότητας και στις σχετικές Προσθήκες Νόμου για την Συγκεκριμένη Χώρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο για οιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συγκατάθεση.

 

Λαμβάνουμε προφυλάξεις προκειμένου να διασφαλίσουμε την υψηλότερη δυνατή προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα που Επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της παροχής των Υπηρεσιών μας προστατεύονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χειραγώγηση μέσω κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

 

Κάνοντας κλικ στο ΑΠΟΔΟΧΗ παρακάτω, αποδέχεσθε: Συναινώ στην επεξεργασία των Προσωπικών μου Δεδομένων από την Modern Hire, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ευαίσθητων δεδομένων ή της χρήσης εγγραφών, της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης ή αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, και του δικαιώματος επικοινωνίας μαζί μου ως Χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν παρέχω την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, καθεμία για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και όπως μπορεί να διευκρινίζεται περαιτέρω στην Δήλωση περί Ιδιωτικότητας της Modern Hire και στις σχετικές Προσθήκες Νόμου για την Συγκεκριμένη Χώρα για μένα ως Χρήστη για πρόσβαση και χρήση της Πλατφόρμας και των Υπηρεσιών της Modern Hire.